Cena Personalista veřejné správy: Kdo ji získá? /3

Další osobností v oblasti řízení lidských zdrojů a personální problematiky, která byla nominována do soutěže o výroční cenu Personalista veřejné správy, je Ing. Kamil Dominik Slapnička, vedoucí oddělení personálních činností a 1. zástupce vedoucí odboru kancelář primátora a tajemníka Magistrátu...

Další osobností v oblasti řízení lidských zdrojů a personální problematiky, která byla nominována do soutěže o výroční cenu Personalista veřejné správy, je Ing. Kamil Dominik Slapnička, vedoucí oddělení personálních činností a 1. zástupce vedoucí odboru kancelář primátora a tajemníka Magistrátu města Mostu.

Tajemnice magistrátu Mgr. Jaroslava Boudová mj. zdůrazňuje, že Kamil Dominik Slapnička vnímá personální řízení jako koncepční činnost, která vychází z uznání aktivní role personální práce pro zabezpečení cílů organizace. »Naopak řízení lidských zdrojů chápe jako strategický přístup k personální práci a ke všem personálním činnostem s nutnou dlouhodobou perspektivou a s ohledem na dlouhodobé důsledky všech rozhodnutí. V tomto duchu úzce spolupracuje s vedením úřadu při tvorbě personálních koncepcí, organizačních změn a strategických dokumentů,« říká tajemnice.


PROJEKT DÍLNA KOMPETENCÍ

Podle jejích slov i v organizacích veřejného sektoru je nezbytně nutné uplatňovat moderní nástroje pro řízení lidských zdrojů. Právě Kamil Dominik Slapnička byl jedním z lídrů týmu, který vytvářel a do prostředí úřadu implementoval projekt Dílna kompetencí Magistrátu města Most. Cílem projektu bylo naplnění principů vládní strategie Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby (Smart Administration). Stalo se tak zavedením manažerských standardů i do činnosti magistrátu, zejména komplexním zvýšením kvality řízení zaměstnanců a personálních procesů včetně znalostního potenciálu manažerů. To významně přispělo k optimalizaci činnosti úřadu a zkvalitnění služeb poskytovaných klientům.

Projekt Dílna kompetencí byl ukončen letos v dubnu a především díky němu mohla být přehodnocena i organizační struktura magistrátu. Tento proces vyšel ze zavedeného systému řízení podle normy ISO 9001 na magistrátu a procesní analýzy, která je také jedním z výstupů projektu. Změnou organizační struktury úřadu se snížil počet funkčních míst o 20 % a mohly být restrukturalizovány některé odbory, příp. oddělení, v návaznosti na vykonávané procesy.

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL

Jiným významným počinem v rámci projektu Dílna kompetencí bylo zavedení interaktivního personálního portálu pro všechny zaměstnance úřadu.

Kamil Dominik Slapnička vysvětluje: »Portál slouží k přímé distribuci informací k zaměstnancům prostřednictvím internetového prohlížeče. Kromě spisu zaměstnance v registraturách oddělení personálních činností jsou data elektronizována. Každý zaměstnanec tak po autorizovaném přihlášení může na svém počítači prohlížet svá personální data, např. popis pracovní funkce, kompetenční model, své hodnocení, seznam vzdělávacích akcí pro zaměstnance, absolvované vzdělávání, plnění plánu vzdělávání úředníka apod. Vedoucí zaměstnanec vidí veškeré informace i o podřízených. Zavedením portálu se personální procesy zefektivnily, neboť se odbouraly klasické počítačové sestavy. Vše je dostupné on-line v reálném čase. Vedoucím zaměstnancům jsou pak na personálním portálu k dispozici i měsíční reporty, např. o zůstatcích dovolené či aktuální platové údaje zaměstnanců jemu svěřené organizační jednotky.«

 

Soutěž o výroční cenu Personalista veřejné správy

Vyhlašovatelem soutěže je Klub personalistů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

Cena je určena úředníkům a zaměstnancům, a to pro vedoucí úřadů územních samosprávných celků, vedoucí personálních oddělení či odborů a jednotlivé personalisty. V nultém ročníku bude oceněn 1 z nominovaných.

Účastníky soutěže nominují hejtmani a ředitelé krajských úřadů, primátoři, starostové, tajemníci magistrátů, tajemníci městských úřadů těch krajů a měst, které jsou členy Klubu personalistů.

Statut ceny a kritéria pro nominaci jsou zveřejněny na webu www.klub-personalistu.cz.

Nominace se stále ještě přijímají buď písemně na adrese: Klubu personalistů (Přístavní 24, 170 00 Praha 7), nebo na e-mailové adrese: pbednarova@klub-personalistu.cz.

ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ

Kamil Dominik Slapnička je nyní aktivně zapojen rovněž do projektu Společné příležitosti pro město Most – slaďování rodinného a pracovního života.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *