Kategorie:
Různé

Cena Personalista veřejné správy: Kdo ji získá? /4

Na magistrátě města Děčín pracuje Eva Tomášková už od roku 1998 jako vedoucí oddělení personálního a platového. Když tajemník magistrátu Ing. Jaromír Zajíček, MPA, posílal její nominaci do soutěže o cenu Personalista veřejné správy, mj. vyzvedl, že Eva Tomášková je jedním z »tahounů« CAF týmu města...

Na magistrátě města Děčín pracuje Eva Tomášková už od roku 1998 jako vedoucí oddělení personálního a platového. Když tajemník magistrátu Ing. Jaromír Zajíček, MPA, posílal její nominaci do soutěže o cenu Personalista veřejné správy, mj. vyzvedl, že Eva Tomášková je jedním z »tahounů« CAF týmu města Děčín. »Neustále do kolektivu přináší nové nápady, jejichž realizací přispívá ke zkvalitnění personální práce. Odpovědně mohu říci, že nejméně třetina bodů akčního plánu CAF se týkala personalistiky,« uvedl.

MAGISTRÁT INSPIRUJE I PRŮMYSL

»Šlo zejména o využití řady inteligentních formulářů pro zaměstnance. Jakmile se na úřadě zavedl elektronický oběh faktur a jejich elektronické podepisování, téměř hned na základě iniciativy nominované byly uvedeny v život i elektronicky podepisované nepřítomnosti na pracovišti (dovolenky, propustky) propojené přímo do SW na zpracování platů,« připomněl v nominaci Jaromír Zajíček.

Nyní se na magistrátě ve spolupráci s oddělením informačních technologií zavádějí ve zkušebním provozu elektronické cestovní příkazy, přičemž již několik let tam fungují elektronické žádosti o školení. »Děčínské inovace«, za nimiž významně stojí Eva Tomášková, už vzbudily pozornost i tak velkých společností, jako je Škoda Auto či ČEZ, kde se podobné SW rovněž zavádějí.

JAK EFEKTIVNĚ HODNOTIT ZAMĚSTNANCE

Naopak Děčínští neváhali inspirovat se u soukromého sektoru. Už v roce 2003 Eva Tomášková prosadila projekt Vzdělávacího centra pro veřejnou správu zaměřený na řízení lidských zdrojů. Bylo to krátce po zániku okresních úřadů a převedení některých jejich agend (a úředníků) na obce s rozšířenou působností. Eva Tomášková získala ze dvou soukromých firem coby inspiraci vzory hodnocení zaměstnanců formou hodnoticích rozhovorů. Metodiku včetně kritérií však zpracovala sama ze studijních materiálů, které si opatřila.

Před devíti roku tuto formu hodnocení využívalo jen minimum úřadů veřejné správy. Nyní je běžná a také v Děčíně ji s obměnami používají dosud.

NEPODCEŇUJME E-LEARNING. OPRAVDU POMÁHÁ

Díky Evě Tomáškové a s podporou oddělení informačních technologií na magistrátě už sedmým rokem funguje inovační proces adaptace – vzdělávání dlouhodobě nepřítomných zaměstnanců.

Sama nominantka jej takto krátce komentuje: »Tuto formu e-learningu jsme s pomocí společnosti RENTEL použili pro snazší a rychlejší adaptaci dlouhodobě nepřítomných zaměstnankyň (na mateřské dovolené rodičovské dovolené). Většinou ji využívají ve třetím roku rodičovské dovolené, před návratem zpět do práce. Pomáhá jim to odbourat stres z pomyšlení na to, že ztratily všeobecný přehled, unikly jim změny v legislativě atd. S maminkami jsme v kontaktu po celou dobu jejich nepřítomnosti. Můžeme jim domů ke studiu bezplatně zapůjčit notebook s připojením na internet apod. Po absolvování kurzu zaměstnankyně dostane „osvědčení“, studium jí zaevidujeme a po návratu zpět do práce ji tajemník magistrátu finančně odmění.«

E-learning v Děčíně hojně využívají i ostatní pracovníci. »Pravidelnou spoluprací se zástupcem firmy RENTEL jsme pomáhali zavádět další produkty tak, aby vyhovovaly našim potřebám pro vzdělávání zaměstnanců a jeho administraci. Nejdůležitější je stále o všech změnách a nově zaváděných produktech informovat zaměstnance. K tomu nám velmi dobře slouží „portál úředníka“, který jsme vytvořili ve spolupráci s našimi informatiky,« uzavřela Eva Tomášková.

Soutěž o cenu Personalista veřejné správy

Vyhlašovatelem soutěže je Klub personalistů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

Cena je určena úředníkům a zaměstnancům, a to pro vedoucí úřadů územních samosprávných celků, vedoucí personálních oddělení či odborů a jednotlivé personalisty. V pilotním ročníku bude oceněn 1 z nominovaných.

Účastníky soutěže nominují hejtmani a ředitelé krajských úřadů, primátoři, starostové, tajemníci magistrátů, tajemníci městských úřadů těch krajů a měst, které jsou členy Klubu personalistů.

Statut ceny a kritéria pro nominaci jsou na: www.klub-personalistu.cz.

Příjem nominací do letošního pilotního ročníku již byl ukončen..

ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ

Eva Tomášková

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *