01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cenné dopravní informace zdarma

Ačkoliv Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) jako systémové prostředí pro sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci dopravních informací ještě není dokončen, už teď nabízí řadu důležitých dopravních informací a dopravních dat o pozemních komunikacích, jejich součástech a příslušenství a o provozu na pozemních komunikacích.

Tato data lze využít k podpoře procesů v rámci celého dopravního systému. Za zmínku stojí například první zkušenosti kraje Vysočina a Pardubického kraje. Systém je provozován Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Publikované dopravní informace pocházejí nebo budou pocházet od Policie ČR, Hasičské záchranné služby ČR, Zdravotnické záchranné služby, správců komunikací, silničních správních úřadů, obecních policií, z telematických aplikací a inteligentních dopravních systémů, z dopravních informačních center měst, řídicích center tunelů a mnoha dalších zdrojů včetně motoristické veřejnosti. "Základním cílem JSDI je zajistit v každé chvíli a v maximu územního rozsahu průjezdnost a sjízdnost sítě pozemních komunikací a mít průběžný aktuální přehled o jevech a událostech v síti komunikací, které částečně nebo úplně omezují průjezdnost či sjízdnost," vysvětluje Ing. Jaroslav Zvára, koordinátor realizace JSDI.

DATA K DALŠÍMU VYUŽITÍ

Pro orgány veřejné správy nebo jimi řízené organizace je důležité, že veškerá data z JSDI jsou poskytována zdarma. Podmínkou je pouze uzavření typové smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Datové distribuční rozhraní (DDR) zajišťuje přístup k dopravním informacím a dopravním datům z Jednotného systému dopravních informací ve formátu XML; DDR je standardní webovou službou pro odběr dat v různých definovaných režimech.

Jak s těmito daty naloží, to už záleží na jejich uživatelích. Například kraj Vysočina spustil v květnu pro veřejnost na adrese http://doprava.kr-vysocina.cz aplikaci, která umožňuje uživatelům zobrazení aktuálních informací v přehledné mapě kraje nebo po výběru podle jednotlivých okresů v kraji. Legenda objasňuje stav omezení prostřednictvím barevně zvýrazněných úseků komunikací a příslušných piktogramů (uzavírky a omezení, práce na silnici, nehody, dopravní události). Aplikace obsahuje i tabulku s detailními informacemi o omezení, jako je typ dopravní události, důvod uzavírek, doba trvání omezení apod.

ZÁCHRANKA ON-LINE

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje jako první v ČR má aktuální dopravní informace k dispozici přímo na dispečinku. Využívá je pro on-line řízení výjezdů sanitek. Dispečink vidí v reálném čase nejen aktuální pozici a pohyb sanitních vozidel, ale dostává i čerstvé informace o dopravní situaci na komunikaci. Je tak informován o každé dopravní události v kraji, ať už jde o nehodu, uzavírku, požár, a nechybějí mu ani informace o intenzitě provozu. Obdobné dopravní informace má nebo bude mít i řidič sanitky přímo ve vozidle. Lze tak optimalizovat dojezdové časy s přímou on-line reakcí na dopravní situaci. Podobné využití plánují i další záchranné služby, Hasičský záchranný sbor a další orgány, organizace a instituce veřejné správy, ale i dopravci a přepravci.

Jednou z provozních agend JSDI je Jednotný silniční meteorologický informační systém (JSMIS), do něhož je začleněno na tři sta meteostanic. Systém je dostupný pro všechny subjekty zajišťující zimní údržbu komunikací a složky Integrovaného záchranného systému. Aktuálně je z řad těchto organizací evidováno více než 1800 uživatelů. V rámci přeshraniční spolupráce se připravuje dohoda o poskytování dat z meteostanic v Německu a jedná se také se Slovenskem.

"Dokončeny jsou již prakticky všechny dílčí systémy a aplikace v oblasti agendových systémů provozovaných Policií ČR, Hasičskou záchrannou službou ČR, správci komunikací, silničními správními úřady či obecnímí policiemi," dodává Ing. Jaroslav Zvára. "V provozu je nejmodernější technologií vybavené Národní dopravní informační a řídicí centrum, budují se telematické aplikace na dálnicích a rychlostních komunikacích, napojení na systém elektronického mýta."

INFORMACE PRO OBČANY

Již nyní jsou dostupné dopravní data a informace publikovány na dálnicích na proměnných informačních tabulích. Prostřednictvím datového distribučního rozhraní jsou k dispozici všem zájemcům z řad rozhlasových a televizních stanic, telekomunikačních operátorů, poskytovatelů dopravních informačních služeb apod. Speciální služba umožňuje řidičům příjímat do navigací GPS aktuální dopravní informace pomocí vysílání RDS-TMC. Informace z JSDI využívá i společná služba RDS-TMC vysílaná s Českým rozhlasem nebo klasické dopravní zpravodajství Zelené vlny Českého rozhlasu, případně soukromých stanic.

Pro širokou veřejnost je určena internetová aplikace Dopravní info (www.dopravniinfo.cz). K vyhledání dopravních informací je v ní třeba zadat datum a lokalitu, silnici nebo trasu, která uživatele zajímá. Pak už jen stačí stisknout tlačítko Vyhledat. Nalezené informace lze prohlížet nad mapou (dopravní události jsou reprezentovány několika typy značek v mapě) a ve formě seznamu. Část informací je zobrazována nad mapou plošně, bez omezení zadanou lokalitou - jde o informace o sjízdnosti komunikací, počasí a technických zařízeních (kamery, proměnné informační tabule a meteohlásky).

JSDI poskytuje také dopravně inženýrská data a informace o intenzitě provozu. Jejich sběr se provádí prostřednictvím systému elektronického mýta, speciálních detektorů, FCD (sběr dopravních dat z vozidla), informací republikové a městské policie a dočasných přenosných systémů u dlouhodobých uzavírek. Tyto informace lze efektivně využít v rámci krajů za předpokladu koordinace a spolupráce jednotlivých složek. Nabízí se především identifikace nehodových lokalit, analýza opakovaných příčin dopravních nehod a návrh protinehodových opatření. Další oblastí využití je analýza dopravního značení a bezpečnosti komunikací.

JAROSLAV WINTER

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down