Ceny soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO byly rozdány

Dvanáct institucí i jednotlivců získalo ocenění v 15. ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO. Soutěž hodnotí otevřenost veřejné správy a oceňuje úřady, osobnosti a organizace, které se významně zasloužily o rozvoj přístupu k informacím, svobody projevu, otevřených dat nebo účasti na rozhodování. Soutěž také upozorňuje na ty, kteří otevřenosti bránili. O výsledcích rozhodla odborná porota i široká veřejnost. Ceny byly slavnostně předány v úterý 3. října 2017 v podkrovních prostorách Werichovy vily v Praze.

 

 

Veřejnost i porota ocenily činnost Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Podle garanta soutěže Oldřicha Kužílka „vítězství fondu dokládá, že společnost si uvědomuje nezastupitelnou roli médií jako hlídacího psa veřejného zájmu“.

Hlasování veřejnosti proběhlo od 1. do 15. září na stránkách soutěže www.otevrenozavreno.cz. Veřejnost projevila letos výrazný zájem o hlasování a udělila 4694 hlasů, pro platné hlasování přitom stačilo hlasujícímu udělit jediný hlas. V jednom případě (ÚZSVM) o vítězství v hlasování rozhodli zejména samotní zaměstnanci úřadu, kteří se rozhodli masivně hlasovat pro instituci, ve které pracují.
V jubilejním patnáctém ročníku prošlo přísným ověřováním 70 nominací z celkově 102 podaných. Pozitivních nominací je 40 % z celkového počtu. Například Brno-střed zavedlo mimo další transparentizační opatření i unikátně přehledný rozklikávací rozpočet, který umožňuje dojít až na úroveň jednotlivé faktury. Za podobná řešení byly v minulých ročnících oceněny Nové Město na Moravě anebo Černošice.

Složení odborné poroty najdete na www.otevrenozavreno.cz, v porotě působí lidé s morálním kreditem, kteří se oblastí transparentnosti a ochrany informačních práv dlouhodobě zabývají. Najdeme v ní například Františka Korbela, Hanu Marvanovou, Břetislava Rychlíka, Františka Vyskočila či Tomáše Němečka.
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OTEVŘENO X ZAVŘENO 2017:

 

Kategorie Otevřeno

 

Hlavní cena pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Nadační fond podporuje nezávislé žurnalisty i projekty, které se snaží odhalit pozadí struktur ohrožujících demokracii a zvýšit transparentnost politiky.  Jde o mimořádně významný přínos k otevřenosti, zejména v rovině získávání a interpretace informací.

Cena poroty pro Senát ČR

Registr smluv je jedním z nejsilnějších nástrojů otevřenosti veřejné správy. Senát zabránil jeho významnému omezení a přinutil sněmovnu přijmout kompromisní novelizaci. Jde o významný přínos k otevřenosti nakládání s veřejnými prostředky v ČR.

Cena poroty pro Brno

Brněnský participativní rozpočet je nerozsáhlejší z hledisek objemu financí a reálného zapojení veřejnosti. Na začátku roku 2017 byl spuštěn projekt s názvem Dáme na vás, který rozdělí až dvacet milionů korun v deseti projektech. Lidé přihlásili 217 projektů a rozdali skoro 50 000 hlasů.

 Cena poroty pro Jana Cibulku

Zvítězil ve více než 2 roky trvajícím sporu s Policií ČR a prosadil poskytnutí digitálních dat pro statistiky policejních okrsků. Data mohou sloužit k lepšímu sledování kriminality u nás a míst, kde k ní dochází.

Cena veřejnosti pro OBRAZ (Obránci zvířat)

V kampani za zákaz kožešinových farem využili údaje o jmenovitém hlasování poslanců, zvýšili povědomí o osobní odpovědnosti zákonodárců a zapojili veřejnost, lidé psali zákonodárcům osobní e-maily.

Cena veřejnosti pro tým otevřených dat na Ministerstvu financí

Tým vyvinul aplikaci SUPERVIZOR a pokračuje v průběžném zveřejňování datasetů, kterých je již 50. Aplikace velmi přehledně předkládá hospodaření několika ministerstev a úřadů.

 Cena veřejnosti pro ÚZSVM

Úřad zavedl řadu nových pravidel prodeje majetku, která zvyšují jeho transparentnost. Zrušil obálkové metody, prodává nemovitosti pouze v dražbě nebo aukci. Změnil lhůty pro složení kauce, a tak znemožnil spekulovat na snížení ceny. Zjednodušil také formality odkupu majetku.

 

 Kategorie Zavřeno

Hlavní cena pro Zdeňka Ondráčka a skupinu poslanců

V listopadu 2016 skupina více než šedesáti poslanců v čele se Zdeňkem Ondráčkem, Vítězslavem Jandákem, Zdeňkem Soukupem, Markem Černochem a Petrem Adamem navrhla vrácení trestného činu hanobení prezidenta republiky do trestního zákoníku s trestem až jeden rok vězení. Návrh neprošel. Za rušení pravomoci nebo snížení vážnosti by dle návrhu mohla být považována i kritika, demonstrace, dokonce i umělecké dílo. Návrh by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, posouval by republiku k diktátorským režimům.

 

Cena poroty a veřejnosti pro Poslaneckou sněmovnu ČR

Sněmovna vyloučila veřejnost z účasti na rozhodování o stavbách v okolí skrze spolky. Poslanci schválili 27. 6. 2017 novelu stavebního zákona, která bere lidem možnost vyjadřovat se skrze spolky ke stavbám v jejich okolí. Jde o zásadní zásah do práv všech občanů ČR. Namísto odblokování stavebního řízení na straně pomalých a nekvalifikovaných úřadů zákonodárce odstřihl veřejnost pod falešnou argumentací, že je příčinou průtahů, aniž k tomu existovala jakákoliv analýza.

 

Cena poroty pro Kancelář prezidenta republiky
Kancelář prezidenta Zemana odmítla poskytnout kopii medializovaného dopisu od Donalda Trumpa. KPR se hájila, že jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá. Informace, které si poskytují státní orgány států, nelze považovat za takové, které jsou poskytnuty bez zákonné povinnosti a bez použití veřejných prostředků. Prezident USA neorganizuje návštěvu prezidenta ČR jako soukromá osoba a veřejný zájem na poskytnutí je jednoznačný.

Cena veřejnosti pro Polevsko

Starostka 11 měsíců komplikovala poskytnutí informace o tom, že nemá žádné informace o pořizovacích cenách části movitého majetku obce, nedoložila výpočet výše úhrady a tvrdila, že informace neexistují.

Cena veřejnosti pro Kouřim

Občanka předala redakční radě dva kritické příspěvky, o nezařazení nakonec rozhodla rada a starostka, takže došlo ke střetu zájmů. Vydavatel je povinen dle tiskového zákona „poskytovat objektivní a vyvážené informace o městě“. Této povinnosti radnice v daném případě nedostála. Redakce nemusela převzít celé články, mohla ale o kritických názorech informovat. Pro cenu si osobně došla a převzala ji sama starostka Zuzana Čiháková, přestože s oceněním vnitřně nesouhlasila (konzultovala jejich postup jak se společností Otevřeno x Zavřeno, tak s legislativci, kteří ji potvrdili správný postup).*

Kompletní seznam hodnocení poroty i veřejnosti pro každý nominovaný subjekt najdete od 3. října 12:00 na www.otevrenozavreno.cz.

/TZ/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *