Čerpání dotací je velmi citlivé na změny

Vodohospodářská infrastruktura patří mezi nejsložitější kapitoly čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Potvrdilo se to na přelomu loňského a letošního roku, kdy Ministerstvo životního prostředí (MŽP) muselo přijmout několik nepopulárních opatření vůči tzv. problémovým projektům, aby se...

Vodohospodářská infrastruktura patří mezi nejsložitější kapitoly čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Potvrdilo se to na přelomu loňského a letošního roku, kdy Ministerstvo životního prostředí (MŽP) muselo přijmout několik nepopulárních opatření vůči tzv. problémovým projektům, aby se odblokovaly prostředky původně alokované na projekty, které Evropská komise odmítla financovat pro nevyhovující provozní vztahy. Tím se nakonec otevřel prostor pro čerpání prostředků v objemu kolem osmi miliard korun na jiné, obdobné projekty, u nichž takové problémy v provozní situaci nejsou.


Situaci zkomplikovalo upřesnění postoje Evropské komise k tzv. metodice pro žadatele, která od roku 2006, kdy ji tvořil tým tehdejšího ministra životního prostředí Martina Bursíka, byla považována za bezproblémovou. Teprve v průběhu roku 2010 vyšlo najevo, že Evropská komise trvá na svém původním postoji a výklad metodiky, který byl více vstřícný vůči českým žadatelům o dotace, nepřijímá. Přes velkou snahu MŽP o diskusi a vysvětlení důvodů pro vstřícnost pro české příjemce nebyly tyto argumenty ze strany Evropské komise akceptovány. Právě liknavost z let 2007-2009, kdy se problémy neřešily v reálném čase, způsobila největší zdržení v čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Po řadě vyjednávání s koncovými žadateli a s Evropskou komisí o nastavení režimu pro metodiku provozování vodního odpadového hospodářství se nakonec podařilo týmu náměstka ministra Jakuba Kulíška v roce 2011 vytvořit takovou metodiku, která byla přijata všemi stranami. Leč, tato metodika vyřazovala některé původní žadatele, kteří s ohledem na stav svých provozovatelských smluv nemohou podle této nové, i Evropskou komisí akceptované metodiky dotace čerpat. Částka uváděných osmi miliard korun tak bude poskytnuta dalším žadatelům z nově otevíraného zásobníku, v němž jsou obce a města se stavem vodohospodářské infrastruktury, která je již v souladu s metodikou a s požadavky Evropské komise. Podle posledních dostupných informací je takových žadatelů dostatek. S čerpáním disponibilních peněz by proto neměl být žádný problém.

Osobně věřím, že se do budoucna podobných problémů vyvarujeme. Od loňského roku, kdy jsem přišel do funkce ministra, dbáme na to, aby komunikace směrem k žadatelům i k Evropské komisi probíhala otevřeně a transparentně. Pochopitelně poděkování patří i týmu pod vedením ředitelky Hany Randové, která se od příchodu na MŽP věnuje komunikaci právě s těmito problémovými projekty a hledá pro jejich situaci vhodná řešení. Ministerstvu se podařilo nastavit program tak, aby Česká republika o osmimiliardovou dotaci nakonec nepřišla. A české obce a města tak mají možnost provést rekonstrukce svých vodohospodářských zařízení.

Vodohospodářské infrastruktuře se v tomto vydání Moderní obce věnuje stejnojmenná příloha na stranách 21 až 32.

Mgr. TOMÁŠ CHALUPA
ministr životního prostředí

 

Částka osmi miliard korun bude poskytnuta dalším žadatelům z nově otevíraného zásobníku, v němž jsou obce a města se stavem vodohospodářské infrastruktury, která je již v souladu s metodikou a s požadavky Evropské komise. Podle posledních dostupných informací je takových žadatelů dostatek.

FOTO: LIBOR FOJTÍK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *