Čerpání evropských dotací je pod stálým dohledem

Nedocenění řádné přípravy a průběhu veřejné zakázky a neuznatelnost výdajů financovaných z evropských fondů jsou nejčastějšími nešvary, které se v České republice projevují při čerpání evropských dotací. Shodli se na tom zástupci Evropské komise s představiteli operačních programů fungujících u nás na výročním setkání loni 6. a 7. prosince ve Zlíně.

Podle 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Daniela Brauna, MA, šlo o »dobrou příležitost, jak společně se zástupci Evropské komise hledat řešení výzev, které máme před sebou, a sdílet zkušenosti se správou a využitím evropských fondů«.

Například z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava bylo ke konci listopadu 2011 schváleno k financování 694 projektů za 12,2 mld. Kč. V té souvislosti zvlášť vyvstává význam řádné kontroly uznatelnosti výdajů. Je-li tato kontrola nedůsledná, obvykle se to odrazí v rozpočtu města, obce či jiného řešitele projektu. Své o tom ví například i Mgr. Ivana Hanáková, ředitelka základní a mateřské školy v Hrabenově na Šumpersku. Tvrdí totiž, že »je dobré hlídat, které náklady jsou uznatelné a které ne, aby se realizátorům projektu nezvyšovaly plánované náklady«. Zejména pro malé obce se totiž jakýkoliv další nepředvídatelný výdaj z jejich rozpočtu obvykle stává problémem.


Obdobné zkušenosti má řídicí orgán ROP Moravskoslezsko. Veřejné zakázky u projektů, které se uskutečňují v rámci tohoto programu, tam proto procházejí pečlivou kontrolou a pod drobnohledem jsou i výdaje, které příjemci evropských peněz vyúčtovávají. Čím je příjemce pečlivější a lépe spolupracuje s celým projektovým týmem a dodavateli, tím větší je šance, že se při proplácení nedočká nemilého krácení dotace. Ke konci listopadu 2011 bylo z ROP podpořeno přes 620 projektů v celkové hodnotě přibližně 13 mld. Kč.

S přípravou a organizací veřejné zakázky si museli poradit i v Horce nad Moravou na Olomoucku, když tam rozšiřovali a modernizovali prostory základní školy. Podle manažera projektu Stanislava Loserta je »největší problém se zákonem o zadávání veřejných zakázek, kde se naráží na fundované právníky velkých stavebních firem, které záměrně napadají výběrová řízení, a ta se musí opakovat«. V Horce nad Moravou se tyto problémy podařilo překonat a projekt v hodnotě 32 mil. Kč je na světě. Žáci tamní školy tak mají k dispozici nejen zbrusu nové prostory pro výuku, ale i nový sportovní areál.

V Lidečku na Zlínsku už s první výzvou do ROP Střední Morava předložili projekt víceúčelového nízkoenergetického centra pro všechny generace, do něhož se nyní soustřeďuje kulturní a společenské dění v obci. Jak připomíná starosta Ing. Vojtěch Ryza, evropské dotace, konkrétně 28 mil. Kč z ROP Střední Morava, pomohly uskutečnit projekt, který má zásadní význam pro rozvoj obce především v oblasti podpory a udržení kulturně-společenského života.

Proměna obyčejného a částečně chátrajícího sídliště Bařiny ve Štramberku na Novojičínsku na hezké a příjemné místo pro život přišla město na téměř 50 mil. Kč. Až 43,3 milionu uhradí dotace z ROP Moravskoslezsko. Většinu evropského příspěvku ještě zbývá vyúčtovat. Místostarosta města Ing. Oldřich Škrabal však věří, že s proplacením dotace nebude žádný problém. »Přeměna sídliště byla rozsáhlá a viditelná,« uvedl. Zrevitalizované sídliště se otevřelo v prosinci 2011.

Nákladná byla rovněž výstavba sportovní haly v Čeladné na Frýdeckomístecku. Vyřešila nedostatečné zázemí pro výuku tělocviku žáků a vytvořila i zázemí pro mimoškolní a volnočasové aktivity obyvatel obce. »Nezapomněli jsme ani na prostory pro klubové aktivity společenských organizací,« uvedla místostarostka Věra Golová. Příspěvek z ROP Moravskoslezsko na výstavbu tělocvičny činí 47 mil. Kč, k nimž obec přidala dalších 7,5 milionu korun.

 

RENATA ŠKROBÁLKOVÁ
Úřad Regionální rady Střední Morava

MICHAL SOBEK
Úřad regionální rady Moravskoslezsko

Je-li kontrola uznatelnosti nákladů nedůsledná, obvykle se to odrazí v rozpočtu obce či jiného řešitele projektu.

ZŠ v Horce nad Moravou je umístěna na okraji obce v těsném sousedství s CHKO Litovelské Pomoraví. Dotace z ROP Střední Morava ve škole mj. umožnila modernizaci výuky.

Díky evropským penězům se v sídlišti Bařiny ve Štramberku kompletně proměnila k lepšímu tamní veřejná prostranství.

 

Nová sportovní hala, jejíž výstavba byla podpořena z ROP Moravskoslezsko, slouží v Čeladné od června 2010.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *