Česká komora architektů k volbám do zastupitelstev obcí

Na klíčová témata v oblasti rozvoje kvalitního vystavěného prostředí upozornila v souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstev obcí Česká komorra architektů (ČKA). Témata jsou určena kandidujícím politickým stranám či uskupením, občanským iniciativám i samotným občanům, stejně jako nově zvoleným zastupitelům a představitelům měst a obcí.

Česká komora architektů doporučuje zaměřit se na následující oblasti – územní plán (a jemu předcházející strategický plán), strategii nakládání s obecním majetkem, výběr zpracovatelů veřejných zakázek na základě kvality – a  nikoli nejnižší ceny, a zřízení a obsazení pozice městského architekta.

* Koncepční rozhodování o území, strategický a územní plán. Pro komunální samosprávu i veřejnou správu je zcela zásadní zodpovědná péče o svěřené území, správní území obce i svěřený obecní majetek. Z tohoto pohledu je naprosto zásadním dokumentem územní plán. Územní plán nesmí být pouze formálním dokumentem sloužícím k vypořádání individuálních požadavků, ale musí být chápán jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro zodpovědné rozhodování o budoucnosti obce. Přípravě územního plánu by měla předcházet důkladná diskuse uvnitř obce, spojená s formulací strategického plánu, který stanoví celkovou vizi dalšího rozvoje obce. Na územní plán by měl ve významných lokalitách navázat regulační plán, který prohloubí pravidla pro rozvoj území a zjednoduší následné povolování staveb.

* Zodpovědná správa obecního majetku. Součástí strategického plánu by měla být mapa obecního majetku a varianty strategie nakládání s ním. Strategický plán by také měl s pomocí zapojení kvalitních odborníků a veřejnosti pojmenovat hlavní problémy a témata dalšího rozvoje území, včetně stanovení priorit jejich řešení.

* Výběr zpracovatelů veřejných zakázek na základě kvality – nikoliv nejnižší ceny. Stále platí, že většina obcí vybírá zpracovatele veřejných zakázek pouze podle ceny, bez ohledu na kvalitu. Výsledkem je výběr nejlevnějšího zpracovatele bez znalosti výsledku jeho práce. Přitom se rozhoduje nejen o ceně stavby, ale i nákladech na její provoz. ČKA nabízí metodiku pro výběr projektanta, která mapuje dostupné metody (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek), včetně Komorou doporučované architektonické soutěže, která umožňuje zadavateli vybírat z konkrétních návrhů řešení.

* Městský architekt. Tuto funkci má v současné době v České republice zřízenu již téměř sto měst a obcí. Pro zodpovědný rozvoj území je městský architekt nepostradatelný. ČKA dlouhodobě podporuje ustavení této pozice a nabízí k tomu metodickou pomoc.*

/zr/

K foto:

Vítězem soutěže Architekt obci pro rok 2018 se letos v září stal projekt ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a architektky Ivy Seitzové:  Regenerace sídliště Ostrava: FIFEJDY I – sídliště, kde to žije...!!!Na snímku ocenění z rukou výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala převzaly starostka městského obvodu Liana Janáčková (na snímku vlevo) a architektka Iva Seitzová.

Foto: archiv ABF

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down