ČESKÉ SVĚTOVÉ PROJEKTY

Výstava EXPO 2000 v Hannoveru je nyní doslova hitem zejména pro návštěvníky z hostitelské země. Není divu, že před některými pavilóny stojí dlouhé fronty. K nejvyhledávanějším patří vedle německého pavilónu také japonský, nizozemský, mexický, norský, finský, kanadský, monacký, Planeta vizí a další....

Výstava EXPO 2000 v Hannoveru je nyní doslova hitem zejména pro návštěvníky z hostitelské země. Není divu, že před některými pavilóny stojí dlouhé fronty. K nejvyhledávanějším patří vedle německého pavilónu také japonský, nizozemský, mexický, norský, finský, kanadský, monacký, Planeta vizí a další.

Před naším pavilónem bylo rušno zejména 1. září. V rámci Národního ekologického dne se zde za účasti ministra životního prostředí Miloše Kužvarta (viz foto) představovaly tři české Světové ekologické projekty oceněné medailí EXPO 2000 Registered Projekt of the World Exposition Hannover. Do soutěže bylo nominováno 244 projektů z více než 100 zemí. K 126 nejlepším byly zařazeny i tři z ČR: Česká brána 21, Regionální přístup k ochraně životního prostředí v malých a středních podnicích a Projekt přeshraniční spolupráce.

Byl to dozajista důvod k oslavě. Venku vyhrávala cimbálová muzika Kunovjan z Uherského Hradiště. Zatímco návštěvníci ochutnávali moravské víno či medovinu, ministr Miloš Kužvart zahájil malou slavnost přípitkem čistou vodou. Mezi hosty byli generální komisař české účasti na EXPO 2000 Václav Bartuška, zástupci města Hannover, Česko-německé obchodní a průmyslové komory, představitelé Zdravých měst – Brna, Českých Budějovic, Hodonína, Kroměříže, Moravské Třebové a Zlína, dále pracovníci okresních úřadů Hradec Králové a Ústí nad Orlicí, Národní asociace Zdravých měst, Českého centra čistší produkce, Severočeské vodárenské, a. s., firmy Provio atd.

Ministr poděkoval autorům projektů za angažovanost a vyslovil naději, že se objeví více takových projektů, které povedou k zlepšení životního prostředí a k zavádění principů udržitelného rozvoje do praktické činnosti v městech a regionech.

Předvádění českých projektů včetně různých ochutnávek a ukázky ruční výroby papíru z Velkých Losin probíhalo již 31. srpna přímo v centru Hannoveru.

ZDRAVÁ MĚSTA

Projekt Česká brána 21 (New Gate 21) je nástrojem pro moderní řízení měst, obcí a regionů s průběžným a systematickým zaváděním principů udržitelného rozvoje a podpory zdraví do prostředí místních komunit. Koordinačním místem projektu je Státní zdravotní ústav v Praze a Národní síť Zdravých měst (NSZM).

„Popularita projektu Zdravé město stoupá. Zatímco v roce 1994 jsme začínali s 11 městy, v letošním roce je jich 27. Jako poslední se k němu připojily České Budějovice. I když se zdá, že to není mnoho, ve skutečnosti tento počet zahrnuje asi 10 % populace ČR. Členy NSZM jsou vesměs elitní města, jejichž politikové myslí evropsky. To znamená, že začínají zacházet s kvalitou života občanů a s jejich zdravím jako s politickou hodnotou, uvedl Ing. Petr Švec, tajemník NSZM.

Výjimečnost a hodnota České brány 21 spočívá v její přehlednosti pro každého občana. Zahrnuje celkem sedm vizí: Udržitelné město, Město pro děti, Zdravý život jako móda, Město jako domov, Město informací a technologií, Prosperující město a Naše město stojí za to vidět.

O projekt mají zájem zejména menší a středně velká města. Poskytuje jim výhody, ke kterým by se jinak nedostala.

„Jedním z hlavních cílů je poskytnout členským městům přehledný návod, jak dosáhnout kvality vyžadované Evropskou unií. A systém řízení města, který respektuje nároky moderních postupů, je jednou z podmínek pro poskytování prostředků na rozvoj obcí, měst a regionů. Další výhodou je začlenění asociace do nadnárodních struktur a spolupráce, ve které mají Zdravá města díky své mezinárodní rodině výrazné zázemí,“ říká Ing. Petr Švec.

„Ocenění České brány 21 považujeme za velký úspěch práce všech našich Zdravých měst. Světová zdravotnická organizace (WHO) sleduje velmi pečlivě jednotlivé národní sítě. Věříme, že náš program se stane ukázkovým pro střední a východní Evropu. Budeme mít příležitost představit jej v květnu příštího roku v Brně na setkání Zdravých měst z celé Evropy,“ dodala Mgr. Ivana Draholová, místopředsedkyně NSZM a koordinátorka projektu Zdravých měst v Brně.

ČISTŠÍ PRODUKCE

Druhým oceněným projektem byl Regionální přístup k ochraně životního prostředí v malých a středních podnicích, jehož autorem je České centrum čistší produkce (CCCP). Jak uvedla jeho ředitelka RNDr. Anna Christianová, CSc., regionální projekty přispívají nejen k preventivní ochraně životního prostředí v regionech, ale také ke zlepšení komunikace mezi podniky a městskými úřady, dále ke snížení provozních nákladů podniků, a tím ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

„Regionální projekt je specifický v tom, že se připravuje ve spolupráci s radnicí. Podniky navážou komunikaci s místní správou a vysvětlí si problémy, případně dojde k určitým dohodám. Do spolupráce se mohou zapojit i zájmové organizace zabývající se životním prostředím,“ vysvětluje Ing. Jan Štejfa z CCCP.

Již několik českých měst se přesvědčilo o tom, že lze využít nástroje čistší produkce a environmentálního managementu (EMS) v podnicích a na radnicích. Za všechny lze jmenovat příklad Zlína, Moravské Třebové, Děčína, Rožnova pod Radhoštěm atd. Zlín se prosazováním čistší produkce a EMS zabývá úspěšně několik let. V současné době se zde realizuje třetí projekt.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Třetím projektem je Přeshraniční spolupráce Severočeské vodárenské, a. s. , který seznamuje s aktivitami v oblasti vodního hospodářství s ohledem na čistotu vod v SRN. V rámci programu Phare – CBC realizovala společnost 8 projektů, které podporují výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) v příhraničních oblastech. V rámci bilaterální spolupráce se SRN byly realizovány dva projekty ČOV a nyní se staví čistírna v Děčíně. Významná je rovněž spolupráce společnosti s německými obcemi.

Severočeskou vodárenskou, a. s., založilo asi 440 měst a obcí, kterým se již podařilo vybudovat desítky ČOV za více než 3 mld. Kč. Na výstavbu přispěly také německé úřady a EU. Vícezdrojové financování je výrazem společného úsilí směřujícího ke zlepšení kvality vody a životního prostředí v regionu. (K oceněným projektům se ještě vrátíme v příštích číslech.)

LÝDIA STOUPOVÁ,

HANNOVER

FOTO AUTORKA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *