Autor
Kategorie:
EU

Česko si přeje, aby bylo více peněz na kohezní politiku EU

Projednávání rozpočtu Evropské unie na rok 2013 v Evropském parlamentu de facto předznamenává vyjednávání o víceletém unijním finančním rámci pro období let 2014-2020.

Návrh rozpočtu EU na příští rok činí 151 mld. eur v prostředcích na závazky (tj. +2 % oproti rozpočtu na rok 2012) a 138 mld. eur v prostředcích na platby (tj. +6,8 % oproti rozpočtu na rok 2012). Pod tlakem Německa, Velké Británie – ale například také České republiky – přistoupila Evropská komise k částečným škrtům. Pro budoucí rok se proto například počítá se snížením počtu bruselských úředníků o 1 procento, do roku 2020 pak o celých 5 procent.


Podle místopředsedy Evropského parlamentu (a místopředsedy Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti) Ing. Oldřicha Vlasáka je však takové snížení jen symbolické. Platy úředníků totiž tvoří malou část celkového objemu peněz, se kterými Brusel nakládá. Oldřich Vlasák proto poznamenává: »V situaci, kdy naše vláda uvažuje o krácení rozpočtů ministerstev v řádech desítek procent a občané už několikátý rok cítí na vlastní kůži dopady hospodářské krize, musí šetřit i Evropská unie.«

ZEŠTÍHLIT ROZPOČET EU, ALE NA KOHEZNÍ POLITICE NEŠETŘIT

V Bruselu se však už také vyjednává o objemech finančních prostředků pro období let 2014-2020. »Tato jednání nebudou jednoduchá a lze na nich hodně získat, ale i mnohé ztratit,« připomíná Oldřich Vlasák. Za výhodný postup pro Českou republiku považuje získání více peněz na kohezní politiku při současném snížení celkové výše rozpočtu EU. »Naším cílem je maximálně šetřit a zbytečně netahat peníze z kapes daňových poplatníků. Nesmíme však omezovat investice. Česká republika potřebuje peníze na dobudování silniční a železniční sítě, stejně jako na podporu vědy a výzkumu a další prorůstové projekty. Smyslem je tedy omezovat výdaje s výjimkou kohezní politiky, která výrazně pomáhá českým regionům, městům i firmám,« vysvětluje Oldřich Vlasák.

ČESKÁ REPUBLIKA RYCHLE MÍŘÍ DO SKUPINY ČISTÝCH PLÁTCŮ EU

V tomto ohledu plně podporuje postup předsedy vlády Petra Nečase a jeho snahu o získání více peněz na kohezní politiku při současném snížení celkové výše rozpočtu Evropské unie. »Česká republika mezi lety 2014-2020 pravděpodobně překročí hranici 75 % HDP na obyvatele vůči průměru EU. Po roce 2020 by se v takovém případě zařadila do skupiny čistých plátců, kteří kladou důraz na úspory a účelnost vynakládaných prostředků, jelikož do rozpočtu Evropské unie přispívají více, než kolik z něho pak zpětně vyčerpají. Pro nadcházející období po roce 2013 však nutně potřebujeme dotace z Bruselu na dobudování základní infrastruktury a podporu ekonomického růstu. Proto nechceme omezovat evropské strukturální fondy,« komentuje nynější situaci Oldřich Vlasák.

Podle jeho slov je popsaný postup výhodný pro Českou republiku a navíc zcela reálný: »Z rozpočtu Evropské unie se přerozdělují peníze vedle kohezní politiky mimo jiné na společnou zemědělskou či na zahraniční politiku. Proto lze získat více peněz na silnice a další prorůstové projekty, jestliže dojde k omezení výdajů Bruselu v jiných oblastech. Z pohledu České republiky však v žádném případě nesmí dojít ke snížení objemu investic určených na evropskou politiku soudržnosti.«

NEJVĚTŠÍ MOŽNOSTI ÚSPOR SE SKRÝVAJÍ V PŘÍMÝCH PLATBÁCH ZEMĚDĚLCŮM

Největší možnost škrtů vidí Oldřich Vlasák v oblasti přímých zemědělských plateb. Právě zemědělská politika EU patří mezi nejméně efektivní výdajové kapitoly, byť ji Francie spolu se Španělskem nebo Itálií do značné míry preferují. Čeští zemědělci však v absolutních číslech i v přepočtu na hlavu dostávají méně. Souboj se zemědělci z okolních zemí, kteří sice vyrábějí dráže, avšak díky dotacím z Bruselu jsou na evropském trhu konkurenceschopnější, prohrávají především čeští producenti masa. Česká republika navíc dováží stále více potravin ze zahraničí.

»Čeští zemědělci prošli po revoluci úspěšnou transformací a evropské dotace nejen všeobecně svazují jejich podnikání bezpočtem regulací, ale především pokřivují celý trh systémem dotací, který nemůže trvat věčně,« uzavírá místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák.

 

Pro nadcházející období po roce 2013 nadále nutně potřebujeme dotace z Bruselu na dobudování základní infrastruktury a podporu ekonomického růstu.

Oldřich Vlasák: Z pohledu ČR v žádném případě nesmí dojít ke snížení objemu investic určených na politiku soudržnosti.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *