Český zavináč za rok 2023 získal Karel Večeře, předseda ČÚZK

Hradec Králové už po pětadvacáté hostí konferenci ISSS. Slavnostní zahájení ISSS 2023 proběhlo
v pondělní dopoledne v zaplněném Velkém sále Kongresového centra Aldis. Významné hosty z řad
politiků, zástupců státní správy a samosprávy, ředitelů partnerských společností přivítal moderátor
Jan Pokorný a diskutoval s nimi o tom, jak se Česko v posledním roce digitalizovalo a jaké jsou
výhledy do budoucna.

První zdravici přednesla primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová. Pro firmy, a veřejnou správu je podle ní konference důležitá, protože jim nabízí už 25 let platformu pro setkávání.
Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR
zdůraznil důležitost rozvoje digitalizace, protože stát pomůže zeštíhlit, zefektivnit a
celkově umožní, aby lépe fungoval, a aby se lépe dařilo businessu.
Podle Věry Kovářové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny bude vlivem
vývoje nejen české společnosti žádoucí upravit osnovy na základních školách tak, aby se další generace
mohla v digitálním světě a kontaktu s digitalizovaným státem lépe orientovat a nevnímala to jako
strašáka. Mluvila například o zavedení datových schránek pro všechny osoby nad 18 let, které budou
školy ve svých osnovách „evangelizovat“.
Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj upozornil na budoucí využití umělé
inteligence ve státní službě, kterou zatím veřejnost vnímá jako potenciální hrozbu nebo jako zdroj
zábavy. Proto v legislativním a formálním uchopení umělé inteligence vidí „historický úkol“ současné
generace politiků, kteří ji budou muset opatrně regulovat, ovšem zároveň nebrzdit její vývoj.
V dohledné době se bude také potřeba zaměřit na překonání „digitální propasti“, která se v poslední
dekádě či dvou ve společnosti prohlubuje.


Za spolupořadatele konference ISSS 2023 Kraj Vysočina mluvil hejtman Vítězslav Schrek, který
poukázal na stav digitalizace na Ukrajině, která v některých ohledech Česko převyšuje. Na pozvání
hejtmana Schreka dorazil Volodymyr Čubirko, předseda Zakarpatské oblastní rady na Ukrajině. Ten
zmínil pokrokový projekt DIYA (zkratka pro „Derzhava a já“). Jde o mobilní aplikaci a webový portál,
které umožňují komunikovat se státem ze smartphonu. Tuto aplikaci vyvinulo Ministerstvo pro digitální
transformaci Ukrajiny.

„Letošní ročník konference ISSS je jubilejní 25. ročník – konference ISSS pomáhá digitalizovat českou
veřejnou správu už čtvrt století. Za tu dobu jsme byli svědky či aktéry úvodního představení, v mnoha
případech dokonce startu většiny nejvýznamnějších projektů eGovernmentu, vyzpovídali jsme prakticky
všechny osobnosti v oboru a přivítali jsme desetitisíce unikátních návštěvníků. Když jsme v roce 1998 s
konferencí ISSS začínali, tak byl internet jen na několika málo místech, rozhodně tomu nebylo tak, že by
každá veřejná instituce měla internetové připojení jako standard. Dnes už si asi nikdo nedokáže
představit veřejnou správu, která by fungovala pouze „na papíře“. I témata se za tuto dobu výrazně
změnila. Dříve se kladl důraz především na publikaci informací ve všech sférách veřejné správy, dnes je
to hlavně plná digitalizace procesů a interaktivní komunikace s úřady, nebo rozšiřující se využití umělé
inteligence,“
uvedl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

Nedělní večer před zahájením konference ISSS je tradičně věnován předávání ceny Český zavináč.
Cenu za rok 2023 obdržel Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK), za zásadní celoživotní přínos v elektronizaci veřejné správy v České republice. Zejména pak
za rozvoj a digitalizaci Katastru nemovitostí (KN), který je svým rozsahem služeb unikátní i v
celoevropském měřítku. Předávání proběhlo v neděli 14. května v budově Filharmonie Hradec
Králové na Eliščině nábřeží a večerem provázel moderátor Jan Pokorný.
Cenu Český zavináč převzal Karel Večeře z rukou zástupce generálního partnera České spořitelny
Milana Haška, ředitele Veřejného sektoru a realitních obchodů České spořitelny a předsedy spolku
Český zavináč Tomáše Renčína. Vyhlášení se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil,
místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a řada dalších vrcholných politiků a
zástupců partnerů konference.

Konferenci ISSS spolupořádá Kraj Vysočina, spolupracuje s ní Královéhradecký kraj a město Hradec
Králové. Generálním partnerem konference ISSS 2023 je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou
Asseco, Cisco, EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, ICZ, Microsoft a Vita.*

/jf/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down