Cesty městy: Prestižní soutěž pro ambiciózní obce letos zahajuje již počtrnácté

Soutěž Cesty městy oceňuje města a obce za dopravní opatření, kterým přispěla ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti jejích účastníků. Uzávěrka přihlášek již 14. ročníku je 31. května 2015. Hlavním mediálním partnerem soutěže je od samého jejího počátku měsíčník Moderní obec, který v rámci soutěže uděluje i jednu z cen.

Soutěž Cesty městy, v prvních ročnících známá pod původním názvem Zklidňování dopravy ve městech a obcích,  je pojata jako klání měst, obcí či regionů, jehož vítěz se stává inspirací pro ostatní. Přihlášky do soutěže totiž nezasílá autor řešení, zhotovitel či investor, ale obec, město či kraj, v jejichž katastru se řešení nachází. Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství, generálním partnerem je společnost ŠKODA AUTO.

Do soutěže lze přihlásit širokou škálu projektů s ohledem na typ, rozsah i objem stavebních prací  – od signalizačního zařízení přes chodník, cyklostezku, křižovatku, pěší zónu, dopravní terminál, obchvat města až po kompletní přestavbu náměstí. Komise však nepřihlíží jen ke kvalitě provedení či architektonickému pojetí. Svou roli hraje i míra zapojení veřejnosti nebo způsob vedení komunikační kampaně,“ poodhaluje hodnoticí kritéria soutěže Petr Šmíd z Nadace Partnerství.

Za dobu trvání soutěže odborná porota zhodnotila více než 370 dopravních řešení, která přispěla ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 80 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,35 mil. Kč.

Pro ŠKODA AUTO je dopravní bezpečnost jedna z priorit v rámci společenské odpovědnosti a tuto soutěž vnímáme jako její nedílnou součást. Jde o důležitý motivační prvek pro města a obce, který je vede nejenom k pozitivním změnám a inovacím v rámci dopravní infrastruktury, ale také k osvětě v dopravní výchově,“ zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.

Vítěz letošního ročníku soutěže bude slavnostně vyhlášen v září u příležitosti Evropského týdne mobility. V době od vyhlášení soutěže do slavnostního vyhlášení vítězů proběhne rovněž vzdělávací program pro zástupce měst a obcí, který je zaměřen na dopravní bezpečnost a další témata související s rozvojem městské mobility.*

Více informací, včetně přihlášky do soutěže a databáze přihlášených projektů, k nalezení na odkazu www.cestymesty.cz.

/zr/

 

K foto: Plošné zklidnění dopravy v pražském Karlíně v loňském ročníku soutěže obdrželo Čestné uznání hodnoticí komise za nadstandardní informování veřejnosti o připravovaném projektu.

Foto: archiv Nadace Partnerství

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *