Chráněné dílny zpracují dalších 900 tun elektroodpadu

Společnost ASEKOL i letos vyhlásila veřejné výběrové řízení pro tzv. chráněné dílny na zpracování elektroodpadu. Dílny Eco-Retel, s. r. o., Charita Opava a Šance pro region, které poskytují práci zdravotně znevýhodněným osobám, ve výběrovém řízení uspěly a v následujícím roce si mezi sebe rozdělí 900 tun elektroodpadu. Oproti zpracovatelům z komerční sféry jim ASEKOL za jeho zpracování zaplatí více než třikrát tolik.

V současné době kolektivní systém ASEKOL, který se zabývá zpětným odběrem vysloužilého elektra, spolupracuje se sedmi chráněnými dílnami. Ty zaměstnávají celkem 150 lidí se zdravotním postižením a ročně dohromady zpracují 3500 tun elektroodpadu, který se nehodí ke strojnímu zpracování a musí se třídit ručně – tedy hlavně televize a monitory. ASEKOL už potřetí vyčlenil další část elektroodpadu a jeho zpracování nabídl ve veřejné soutěži. „Při hodnocení jsme brali v potaz jak počet hendikepovaných zaměstnanců a cenu, tak třeba právní formu. Vše bylo bodově ohodnoceno a každá z těchto tří dílen, které kritéria splnily nejlépe, zpracuje příští rok 300 tun vysloužilého elektra. U dvou z nich půjde o navýšení množství elektroodpadu, který pro nás v současnosti už zpracovávají,“ uvedl jeden ze členů komise Pavel Drahovzal.
Do soutěže se letos přihlásilo osm dílen. Úspěšné byly dvě severomoravské chráněné dílny (Charita Opava a Šance pro region) a také dílna z Mladé Boleslavi Eco-Retel. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo uspět v soutěži na zpracování vyřazeného elektrozařízení, kterou vypsala společnost  ASEKOL. Získaná zakázka významně pomůže využít jak naše technické kapacity, tak hlavně potenciál zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se v naší chráněné dílně na realizaci zakázky budou podílet,“ uvedl jednatel mladoboleslavské společnosti Eco-Retel Václav Sedláček. Radost měl i Tomáš Schaffartzik, zástupce ředitele Charity Opava: „Je to pozitivní zpráva. Povedlo se nám vysoutěžit 300 tun televizí a monitorů, což nám umožní i nadále zaměstnávat více než 30 osob se zdravotním postižením.“
„Jednorázové finanční příspěvky hendikepovaným občanům nepomohou. Potřebují stálý příjem, ale přes veškeré snahy je pro ně stále obtížné najít si odpovídající pracovní místo. Proto si velice ceníme spolupráce se společností ASEKOL, která poskytuje práci tolika zdravotně postiženým osobám – ať už přímo, nebo zprostředkovaně právě díky spolupráci s chráněnými dílnami,“ dodal Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který výběrové komisi předsedal.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *