02.05.2024 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chraňte majetek i obyvatele své obce. Nový grant od Nadace Kooperativy motivuje obce k obnově krajiny

 

Sucho, které sužuje pole i studny, a náhlé přívalové deště, jež způsobují záplavy i v oblastech, kde voda dříve nepředstavovala problém. To jsou jen příklady negativních dopadů klimatických změn, které už nyní pociťují některé regiony v Česku. V následujících letech se očekávají stále silnější a častější projevy těchto změn. Abychom ochránili majetek i životy obyvatel, je nezbytné přizpůsobit krajinu těmto novým podmínkám.

Nadace Kooperativy od 1. března 2024 spustila veřejný grant, který umožňuje financování studií proveditelnosti krajinných opatření, která zabrání záplavám. Proti suchu i záplavám lze účinně bojovat pomocí šetrných opatření, která zvyšují schopnost krajiny přirozeně zadržovat vodu, zvyšují biodiverzitu a zlepšují odolnost krajiny proti větrné a dešťové erozi. K takovým opatření patří například promyšlená výsadba vhodných dřevin, obnova remízků a zatravněných ploch nebo budování tůní a mokřadů.

Zabraňte záplavám ve vaší obci

Vyhnout se akutním problémům za 10 let znamená začít už dnes pracovat na jejich řešení. Každý nový nebo obnovený mokřad krajině prospěje. Pokud jí ale chceme skutečně pomoct, je třeba dělat to systematicky a na ploše celého katastru. Pár chytře umístěných stromů může pomoct víc, než celá alej o kus dál.

V rámci Prevenčního programu pro odolnější krajinu Kooperativa otevřela grantovou výzvu, skrze kterou financuje tvorbu studie proveditelnosti až 10 vybraným obcím. Studie proveditelnosti zpracovávají odborníci ze spolků Voda, lidé, krajina a Krajinohled, kteří na základě zmapování krajiny v katastru obce vyhodnotí rizikové lokality a navrhnou opatření, která povedou k odolnější krajině. Výsledkem je dokument, který slouží jako praktický návod, jak při obnově krajiny postupovat. Ty nejjednodušší návrhy může obec realizovat prakticky okamžitě. Studie se skládá z hydrologické analýzy, průzkumu vlastnictví pozemků, krajinářského posudku nebo i návrhu financování. Velkou část realizačních nákladů lze zaplatit z dotací.

Přihlaste vaši obec do konce května 2024!

Žádat o grant může každá obec, která má majetkové pojištění od Kooperativy, velikost do 5 000 obyvatel, a hlavně chuť zlepšit stav krajiny ve svém katastru. Pro podání žádosti stačí odpovědět na 8 otázek v online formuláři www.koop.cz/nadace/granty/grantzaplavy. Nezabere to více než 30 minut.

Poradenství v péči o krajinu zdarma

Prevenční program pro odolnější krajinu od Kooperativy má za cíl motivovat obce a jejich obyvatele k aktivnímu zapojení do obnovy krajiny. Nadace Kooperativy spolupracuje se sdružením Koalice pro krajinu, které tvoří organizace a odborníci pracující v oblasti ochrany biodiverzity a obnovy krajiny. Cílem uskupení je prosadit potřebné systémové změny v nakládání s krajinou za účelem zvýšení její pestrosti, podpory biodiverzity a ekologické stability.

Díky finanční podpoře Nadace Kooperativy se jakákoli obec může stát přidruženým členem Koalice pro krajinu a přispět k prosazení společných cílům. Na oplátku získá:

  • pravidelná doporučení na otevřené grantové a dotační výzvy spojené s obnovou krajiny,
  • informace o připravovaných legislativních změnách v tématu péče o krajinu,
  • možnost zapojit se do jednání s politiky o podpoře obnovy krajiny, 
  • příležitost sdílet zkušenosti a rady s dalšími obcemi.

Do prevenčního programu se zapojilo od roku 2022 již 13 obcí, které získaly studii proveditelnosti, zahájily jednání s majiteli pozemků a aktuálně se domlouvají na realizaci opatření a zahájení projektové přípravy.

Kooperativa také pomáhá šířit online petici Koalice pro krajinu, která českou vládu vyzývá k vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu. Tento krok by zásadním způsobem usnadnil a urychlil proces obnovy krajiny.*Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down