Autor
Kategorie:
Různé

Chrudim jede na vlně chytré energie

Město Chrudim se zapojilo do mezinárodního vzdělávacího projektu o udržitelné energetice BEAM21: Chytrá energie do měst (www.chytraenergiedomest.cz), který u nás organizuje Hnutí DUHA. Projekt nabízí zástupcům obcí a měst a zaměstnancům jejich úřadů vzdělávací kurzy, na nichž se seznámí s...

Město Chrudim se zapojilo do mezinárodního vzdělávacího projektu o udržitelné energetice BEAM21: Chytrá energie do měst (www.chytraenergiedomest.cz), který u nás organizuje Hnutí DUHA. Projekt nabízí zástupcům obcí a měst a zaměstnancům jejich úřadů vzdělávací kurzy, na nichž se seznámí s možnostmi, jak lze pomocí dostupných opatření na místní úrovni vylepšit energetickou efektivitu, podpořit čisté a bezpečné zdroje energie a snižovat provozní náklady. Dozvědí se též o evropské iniciativě v tomto duchu s názvem Pakt starostů a primátorů.

»Připojením k projektu Chytrá energie do měst navazujeme na systém environmentálního managementu EMAS, který máme zaveden už třetím rokem,« sdělil Ing. František Chmelík, tajemník MěÚ Chrudim.

ŠETRNÝ ÚŘAD, ŠETRNÉ MĚSTO

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí a zavádí do procesů rozhodování kritérium dopadu činností úřadu na životní prostředí (www.chrudim.eu/zdrave-mesto/emas.html). »Město se svými aktivitami snaží být vzorem pro občany a organizace působící na jeho území,« vysvětlila Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město. »V budovách úřadu jsme nejprve začali třídit papíry a plasty a využívat principy tzv. zeleného nakupování. Postupně bylo zřejmé, že potřebujeme komplexnější řešení a vhodným nástrojem se jevil EMAS.« Kromě oblasti zeleného nakupování byly řešeny Odpadové hospodářství, Řízení dopravy ve městě a Emise do ovzduší. K zavádění EMAS se s pomocí partnera – Ekocentra Paleta přidaly všechny obchodní společnosti, dvě ZŠ a všechny MŠ.

Městům a obcím, jež by se chtěly inspirovat, Šárka Trunečková zdůrazňuje, že na počátku je nutné zajistit podporu vedení města, řádně vysvětlit principy systému zaměstnancům a vytvořit pracovní skupinu ze zástupců všech odborů úřadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *