Chystaná Dohoda o partnerství se bez kompromisů neobejde

Čeká nás zásadní finální práce, totiž schválení Dohody o partnerství, k němuž musí dojít letos na podzim. Je třeba nalézt kompromis přijatelný pro všechny zainteresované subjekty na úrovni obcí, krajů, resortů, místních akčních skupin, neziskových organizací a dalších tak, abychom podepsanou Dohodu...

Čeká nás zásadní finální práce, totiž schválení Dohody o partnerství, k němuž musí dojít letos na podzim. Je třeba nalézt kompromis přijatelný pro všechny zainteresované subjekty na úrovni obcí, krajů, resortů, místních akčních skupin, neziskových organizací a dalších tak, abychom podepsanou Dohodu mohli předložit Evropské komisi ke schválení. Jedna věc pochopitelně jsou představy jednotlivých relevantních subjektů, druhá pak možnosti, které v tuto chvíli máme. Třetí, ta nejdůležitější věc bude akceptace Dohody Evropskou komisí. Ano, znamená to pro nás všechny nesnadný úkol v šibeničním čase…


V příštím programovém období EU se velký důraz bude klást jak na soudržnost v oblasti sociální a hospodářské, tak – a to zejména, na soudržnost v rámci evropských regionů, tedy územní a urbánní dimenze. Potřeby obcí a měst přitom musí být zohledněny jak v sektorových operačních programech, tak hlavně v Integrovaném regionálním operačním programu. Mou výhodou je, že Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě pracuje na sestavení koncepce urbánní a územní dimenze, a věřím, že se nám ji podaří promítnout do období 2014+. Určitě musíme nalézt i vhodnou pozici krajů a vytvořit takový systém, v němž jednoznačně dostanou nejen finanční možnosti pro rozvoj svého území, ale samozřejmě také roli administrátorů.

Nepochybně by bylo krásné, kdybychom si mohli říci, že 60 % budoucí alokace bude nárokově směřovat do obcí. Ovšem realita je zcela jiná. Rozhodující bude stanovisko Evropské komise. Je to podobné jako na obci, kdy v rozpočtu sice máme určitou částku na dotace, ale nikdy předem neoznamujeme, že polovinu z ní automaticky a bez dalšího poskytneme třeba sportovcům. Od nich, stejně jako od ostatních zájemců o dotaci, přece očekáváme žádost, z níž musí být patrno, na který konkrétní účel budou získané peníze směřovat, je-li tento účel v souladu s dlouhodobými strategickými dokumenty obce, a samozřejmě se zajímáme i o právní aspekty případných žadatelů, jejich organizační strukturu, o to, zda si plní závazky vůči jiným subjektům atd. Obdobně je tomu s požadavky, které na nás vznáší Evropská komise. Ruku na srdce, po zkušenostech s vykradenými fondy, pomalým čerpáním či nefunkční kontrolou se není čemu divit.

Obcím doporučuji zapojit se do projektu Svazu měst a obcí věnovaného podpoře meziobecní spolupráce (viz str. 30 – pozn. redakce). Je naprosto jedno, který subjekt tuto aktivitu zaštiťuje. Jejím smyslem není tlak na slučování obcí, ba naopak. Cílem je ukázka toho, že obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností dokáží spolupracovat a vytvářet společné strategie, ať již v oblasti infrastruktury, školství, životního prostředí nebo zdravotnictví. Právě integrovaný přístup je jedním ze základních požadavků nadcházejícího programového období. Individuální projekty obcí na celé úrovni EU budou naprosto upozaděny. Bude se požadovat nadmístní – a ještě lépe nadregionální význam podporovaných projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj v této oblasti chystá rozsáhlou informační kampaň, která se rozběhne po schválení finální verze Dohody o partnerství.

Mgr. FRANTIŠEK LUKL, MPA
ministr pro místní rozvoj

FOTO: ARCHIV

 

Nepochybně by bylo krásné, kdybychom si mohli říci, že 60 % budoucí alokace bude nárokově směřovat do obcí. Ovšem realita je zcela jiná. Rozhodující bude stanovisko Evropské komise.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *