Chytrá spolupráce pro inteligentní infrastrukturu

Čtyři instituce minulý týden slavnostně podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru. Za Czech Smart City Cluster podepsal memorandum guru problematiky chytrých měst prof. Miroslav Svítek, děkan Dopravní fakulty ČVUT. Dalšími velmi významnými spolupracujícími subjekty jsou Svaz měst a obcí ČR, zastoupený jeho výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí zastoupený jeho ředitelem Ivo Gottwaldem. V neposlední řadě svůj podpis pod memorandum za Národní centrum energetických úspor připojila jeho ředitelka Marie Zezůlková.

Co přimělo všechny tyto subjekty usednout k jednomu stolu a dohodnout se na platformě spolupráce? I v České republice se díky rostoucí urbanizaci stěhuje do měst stále více lidí. Města i se svými aglomeracemi se stávají nejen motory ekonomického růstu státu, tvůrci pokroku, ale koncentrují se do nich i všechny nešvary moderní doby související např. s nárůstem automobilové dopravy, znečištění životního prostředí či otázky sociální inkluze a migrace.
Význam slova „smart“ je nutno spatřovat ve vyvážené vazbě mezi obyvateli sídel a technickými systémy. Podepsané memorandum by mělo všem aktérům umožnit vzájemné sdílení moderních poznatků, inovativních řešení, a zejména podpořit synergické efekty mezi různými odvětvími života ve městech, jako jsou: bezpečnost, plánování, doprava, energetika, logistika, správa budov, veřejné služby, využití informačních technologií atd.
Toto memorandum vnímám jako důležitý krok pro další vzájemnou spolupráci, jejímž dlouhodobým cílem musí být zvyšování kvality života obyvatel ve městech a obcích. Předpokladem je nutné propojení státní správy a veřejné samosprávy s akademickou sférou, ale i se soukromým sektorem,“ uvedl prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Účastníci memoranda chtějí dosáhnout společného cíle především:
• vzájemnou výměnou informací v oblastech spolupráce,
• koordinací při zapojování expertů do expertních procesů,
• koordinací stanovisek v legislativním procesu,
• vzájemnou podporou při komunikaci s třetími stranami,
• společným jednáním expertních týmů či odborných orgánů, účastí svých zástupců na relevantních jednáních orgánů druhého účastníka,
• vzájemnou podporou aktivit, jako jsou kulaté stoly, semináře, konference atd.*

/tz/

 

K foto:

Memorandum bylo podepsáno v sídle Svazu měst a obcí ČR. Zleva: Ivo Gottwald, Marie Zezůlková, Pavel Drahovzal a Miroslav Svítek

Foto: archiv SMO ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down