26.10.2022 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chytrý svoz komunálního odpadu je součástí budoucnosti

Světová populace neustále roste a stále zřetelnějším trendem je urbanizace neboli přechod od venkovského stylu života na městský. S tím souvisí zvyšující se počet obyvatel ve městech. Jak vyřešit otázku spojenou se zvýšenou produkcí odpadu?

Víte, že od roku 2010 žije více než polovina obyvatel světa ve městech s více než 5 000 obyvateli? Podle předpokladů Organizace spojených národů by ve městech mělo do roku 2050 žít dokonce až 66 % lidí.

Je velmi důležité udržet komfortní způsob života, a proto se součástí urbanizace stává plánování v oblasti udržitelného rozvoje měst. Jeho součástí je nejen zajištění bydlení, dopravy, vzdělávání a dalších potřeb, ale důraz se klade také na zlepšování životního prostředí. Efektivní nakládání s komunálním odpadem je proto v tzv. smart cities doslova nutností. Už dnes se aplikují technologie, které umožňují vážení a chytrý svoz komunálního odpadu ve větších městech i menších obcích.

Jak funguje chytrý svoz odpadů

Aktuální situace s odpady je taková, že ve většině našich měst a obcí funguje svoz odpadu na bázi uplatňování paušální daně, kdy občané a firmy platí každý měsíc poplatek v určité výši bez ohledu na to, kolik odpadu ve skutečnosti vyprodukují. Může se tedy stát, že v některých oblastech odjíždějí svozové vozy poloprázdné a naopak jinde se odpad nestíhá odvážet. Mnohem účinnější je ale tzv. systém Efektivního odvozu komunálního odpadu (EOKO).

Výhody chytrého svozu komunálního odpadu:

  • dodržení legislativních požadavků (nakládání s komunálním odpadem),
  • efektivní nastavení svozů podle množství odpadu,
  • nižší cena za svoz odpadu,
  • vedení občanů a firem k efektivnějšímu třídění odpadu,
  • individuální možnost řešení reklamací,
  • možnost informování občanů a firem o svozech.

K tomu, aby mohl být chytrý svoz odpadu realizován, je potřeba, aby se svozové firmy vybavily odpovídajícím hardwarem a softwarem. Může se jednat o řadu technologií, kde se uplatňují specifické váhy a vážní systémy,tenzometrické snímače síly, čipy, GPS lokátory a systémy propojující odpadní nádoby, svozové vozy a centrální střediska pro svoz komunálního odpadu.

Řadu speciálních vah, vážních systémů a snímačů poskytují společnosti Manat a M.E.N. expert, které jsou schopny připravit vážní systém na míru včetně osazení tenzometrickými snímači zatížení, které jsou nepostradatelnou součástí všech těchto systémů.

Moderní proces čipování, pasportizace, vážení na svozovém voze

Jak tedy vše funguje v realitě? Celý proces vážení vyžaduje několik kroků, které v celku tvoří propracovaný systém nakládání s komunálním odpadem. Samozřejmostí je spolupráce ze strany obce a svozových firem.

Krok 1: Označení odpadních nádob čipem

Jako první je potřeba vybavit odpadní nádoby potřebným značením, které nese údaje o majiteli nádoby, o jejím umístění, typu odpadu apod. K tomu lze využít nalepovací čárové kódy nebo RFID čipy. Čárové kódy jsou běžně dostupné, ale při horším počasí může dojít k jejich poškození. RFID čipy jsou odolnější a od roku 2005 jsou všechny odpadní nádoby vybaveny normovaným otvorem určeným přesně pro tato zařízení.

Krok 2: Tzv. pasportizace odpadních nádob

V tomto kroku dochází k propojení mezi konkrétní vysypávanou nádobou a konkrétním občanem nebo firmou uloženými v systému. K přenosu může docházet prostřednictvím čtečky čárových či RFID čipů nebo mobilním telefonem.

Ve chvíli, kdy je vytvořený systém, načtené a přiřazené veškeré svozové nádoby, může se naplánovat trasa svozu, kterou lze podle výsledků po svozu následně upravovat a zefektivňovat.

Krok 3: Vážení odpadních nádob

Vážení nádob probíhá přímo na svozovém voze a je možné buď dynamicky, aniž by muselo docházet k zastavení vysypávacího zařízení, nebo staticky, kdy dojde ke chvilkovému zastavení zařízení (zpravidla u hydraulických zvedáků nebo velkoobjemových kontejnerů). Aby mohlo k vážení dojít, musí být svozové vozy vybaveny vhodnými vážními systémy.

Platba jen za to, co se opravdu vyhodí

Výsledkem aplikace efektivního svozu komunálního odpadu je vytvoření přehledu o tom, kolik který občan nebo firma vyprodukovali odpadu, jak často je svoz prováděn, v jaké oblasti se produkuje odpadu nejvíce a kde je ho naopak méně a to vše lze rozdělit i podle typu odpadu (směsný odpad, papír, plast, sklo, atd.). Obec pak následně může nastavit platby za odpad podle skutečného vyprodukovaného množství, což je jeden z motivačních způsobů, jak vést občany ke třídění odpadu.*

Typy vážních systémů pro odpadní a recyklační průmysl naleznete ZDE.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down