Cíle udržitelného rozvoje ČR plní, zejména ve snižování exhalací a odpadů

Představitelé České republiky budou 18. července v sídle OSN v New Yorku prezentovat partnerům z celého světa, jak naplňujeme 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Nástupci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) jsou základem globální Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, jež byla přijata Valným shromážděním na Summitu OSN o udržitelném rozvoji v září 2015.

Jak na dnešní tiskové konferenci uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec, on osobně za úspěch považuje významné zlepšní kvality životního prostředí, zejména co se odsíření velkých průmyslových provozů týče a celkové snížení emisí oxidu uhličitého. Problém se znečištěním se nyní přesouvá do dopravy a do lokálních topenišť. "Jako průmyslová země jsme vycházeli ze špatného základu (velká míra znečištění), a během dvou desetiletí se nám podařilo snížit produkci emisí kysličníku siřičitého o 95 %)," řekl ministr Brabec. Ministr rovněž upozornil na to, že je třeba si uvědomit, že dosahování vyšší životní úrovně je obvykle vykoupeno poškozováním životního prostředí, a toho by si měly být vědomy i rozvojové státy, které se chtějí rozvíjet. Za úspěch lze považovat i to, že Česká republika patří k zemím s malými sociálními rozdíly a nízkou mírou chudoby. Podle jeho slov cíle  průběžně plníme a plně splněný nemáme zatím žádný.

Českou zprávu o naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje v ČR za velkou louží představí první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. ČR bude svůj pokrok v oblasti SDGs prezentovat během Politického fóra na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), které se koná každoročně pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC).

Národní report vychází ze strategického rámce Česká republika 2030 (vládou schválen v dubnu 2017), který je novou českou národní strategií udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na šest klíčových oblastí: lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. „Strategie strategií“ přináší vizi rozvoje ČR do roku 2030; postupně by se měla promítnout do rezortních či regionálních koncepčních dokumentů.

„Výchozí pozice ČR pro naplňovaní SDGs je určitě dobrá. I když víme, že jsou oblasti, kde máme co zlepšovat, v New Yorku máme příležitost prezentovat ty pozitivní příklady, které můžou inspirovat i ostatní státy,“ říká první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle Richarda Brabce se české prezentace v New Yorku zúčastní za neziskový sektor Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci a Miss World 2006, a za český byznys obchodní ředitel společnosti JRK BioWaste Management Robin Dufek.

„Český přístup bude pro OSN nový. V loňském roce nebyl žádný ze  států zastoupen neziskovým sektorem či byznysem,“ říká náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který stál u zrodu myšlenky zapojit do prezentace v OSN nevládní partnery.

„Ještě před pár lety se udržitelný rozvoj chápal hlavně jako oblast životního prostředí, což změnilo schválení Agendy 2030, která zahrnuje mimo jiné i ekonomickou prosperitu, lidská práva či boj s chudobou. I proto volíme odlišný model prezentace, který určitě zaujme,“ dodává Tlapa.

Zakladatelka Nadace Krása Pomoci a Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá není v OSN žádným nováčkem. Své zkušenosti a snahy o důstojný život seniorů v domácím prostředí a odstraňování stereotypů ve společnosti již několikrát na mezinárodní půdě představila. Během devíti let existence Nadace podpořila projekty na podporu seniorů částkou 30 milionů Kč a rozběhla vlastní program Doma bez obav.

„Pro mě i moji nadaci je čest zastupovat český neziskový sektor v OSN, jedná se o prestižní událost. Věřím, že půjde o pozitivní spolupráci mezi námi, vládou a soukromým sektorem. ČR má svým partnerům v OSN co nabídnout, máme na co být hrdí,“ říká Taťána Gregor Brzobohatá.

Pro zástupce byznysu Robina Dufka, obchodního ředitele JRK BioWate Management, i jeho firmu bude působení v OSN novou zkušeností. Firma od roku 2012 spolupracuje s obcemi i jednotlivci na nelehkém úkolu snižování objemu odpadu zejména prostřednictvím chytrých technologií a kampaní o tom, jak předcházet jeho vzniku.„Naším posláním je snižovat produkci odpadu a zabránit tomu, aby ho tolik končilo na skládkách. Proto se snažíme dodávat obcím a městům moderní produkty a chytré technologie, které motivují občany k uvědomělejšímu nakládání s odpady. Současně si uvědomujeme, že pouhé dodání řešení nestačí, jde o celý systém, synergie uvnitř něj a zapojení obyvatel. Z praxe se nám osvědčila spolupráce s neziskovými organizacemi,“ říká Robin Dufek a dodává: "Ambice naší společnosti zcela korespondují s Cíli udržitelného rozvoje i české Agendy 2030.  I proto jsme s nadšením přijali nabídku ukázat, že jsou v ČR firmy, které umí podnikat v souladu s globálními cíli.

*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down