01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čím se má vyznačovat dobrá investice podpořená penězi EU

Evropské fondy umožňují i v době šetření a škrtů v obecních rozpočtech »luxus« investovat do rozvoje. Města a obce mohou uskutečnit projekty, na něž by jinak nebyly peníze. Přesto je na místě si klást otázku: Které parametry by měly charakterizovat dobrou investici podpořenou z Evropské unie?

Než přikročíme k přípravě projektu a sestavíme žádost o dotaci, ptejme se: Je lepší vložit peníze do rekonstrukce silnice, vybavení základní školy, nové cyklostezky, či snad do vybudování školního hřiště? Hlubokou sondu do efektivního investování provedli účastníci konference Evropské příležitosti regionu, kterou 3. 11. v Opavě uspořádala Regionální rada Moravskoslezsko, zodpovědná za uplatnění zhruba 18,5 mld. Kč z evropských fondů na severu Moravy.


PRAVIDLA TŘÍ E

Při nakládání s veřejnými zdroji se vyplatí dbát pravidel tří E, neboli účelnosti, účinnosti a úspornosti. Dělat jedno bez druhého nemá smysl. K seminářům tohoto zaměření konference dosadila ještě aktuální a žádané téma budoucnosti kohezní politiky EU po roce 2014, kdy Českou republiku čeká další, ne nezajímavý balík peněz z evropských fondů.

Účelně znamená dělat věci správně, smysluplně. Může jít třeba o zasazení projektu do kontextu strategických a územních plánů, společenské poptávky a politické shody, stejně jako o tematické vymezení a nastavení operačních programů, přes něž jdou peníze z EU. S rozhodnutím o zaměření investice napomůže nejen vymezení podporovaných aktivit operačních programů. Vše lze také spočítat. Nejen celkovým objemem vynaložených peněz, ale i jejich porovnáním s přínosy a efekty investice. Neboli dělat věci účinně.

Při nakládání s veřejnými zdroji bývá finanční výnosnost řady projektů měst a obcí často nedosažitelná. Díky metodě Cost-benefit analýzy (CBA), používané v několika regionálních programech jako klíčový nástroj hodnocení projektů, však lze posuzovat a porovnávat také celospolečenské přínosy investic. I dotovaný projekt, který si na sebe nevydělá, může být velmi přínosný pro společnost a rozvoj regionu.

PROJEKTY, KTERÉ JSOU DŮKAZEM

Mezi municipální investice s největším celospolečenským přínosem můžeme zařadit např. Zámecký park a park Jižní svahy v centru Frýdku-Místku, na něž město obdrželo dotaci 18 mil. Kč z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Obdobně si stojí modernizace Základní školy Mendelova v Karviné, na niž putovala evropská dotace 48 mil. Kč. Vysoký socioekonomický efekt má i projekt výstavby nové tělocvičny v Řepištích. ROP Moravskoslezsko ji podpořil dotací 23,5 mil. Kč. Zhruba stejnou dotaci získala Velká Polom na vybudování mateřské školy, která nahradila starý a nevyhovující objekt.

Dalším měřítkem může být komplexní vyhodnocení a porovnání žádostí o dotaci, jehož výsledkem je seznam úspěšných projektů, seřazených podle dosaženého bodového ohodnocení. Kvalita projektu vyjádřená body může být dalším hlediskem při posouzení dobré investice, zejména sejde-li se více podobně zaměřených projektů, jak tomu většinou bývá u výzev k předkládání žádostí o dotaci pro města a obce. V čele seznamu úspěšných projektů figuruje např. rekonstrukce budovy radnice v Horním Benešově s dotací 7,2 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko nebo nové kulturně-společenské centrum Vošárna v Raduni s evropským příspěvkem 5,3 mil. Kč.

Hospodárnost jako třetí kritérium efektivity znamená pořídit si to nejvhodnější z dostupných variant a cen. Přispět k tomu může novela zákona o veřejných zakázkách, které se věnoval jeden z odborných příspěvků na opavské konferenci. (Prezentace k hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou dostupné na webu http://konference.dobra-rada.cz v sekci Výstupy konference. Je tam k dispozici i záznam odborné diskuse na téma efektivity investic.)

UDRŽITELNOST I HODNOTITELNOST

Co tedy jsou atributy efektivní investice podle účastníků odborné diskuse? Ředitel Transparency International David Ondráčka zmínil smysluplnost coby plánování udržitelnosti v dlouhodobém horizontu, kontrolovatelnost a transparentnost. Zdůraznil přitom, že »není rozpor mezi transparentností a efektivitou«. Pro Barboru Zemanovou, expertku Evropské investiční banky, je efektivní investicí postup, jenž dokáže vyřešit existující problém nebo potřebu, kterou je nutné definovat, stejně jako to, čeho investicí chceme dosáhnout. »Taková investice musí být hodnotitelná a rovněž udržitelná,« připomněla nutnost hodnocení výsledků.

 

MICHAL SOBEK
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Tělocvična v obci Řepiště (nahoře) na Frýdecku-Místecku byla v rámci soutěže Vesnice roku 2010 oceněna jako nejlepší projekt podpořený ze strukturálních fondů. Díky dotaci z ROP v Raduni na Opavsku vzniklo z barokní sušárny a prádelny společenské centrum obce Vošárna.

Na opavské konferenci Evropské příležitosti v regionu vystoupil i David Ondráčka z Transparency International (uprostřed).

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down