Autor
Kategorie:
Ekonomika

Čistou pozici vůči EU Česko udrželo i loni

Vůbec nejlepšího výsledku od našeho vstupu do Evropské unie dosáhla v minulém roce čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU. Rekordní rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2013 dosáhl 84,1 mld. Kč a překročil čistou bilanci za rok 2012 o téměř 11 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu...

Vůbec nejlepšího výsledku od našeho vstupu do Evropské unie dosáhla v minulém roce čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU. Rekordní rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2013 dosáhl 84,1 mld. Kč a překročil čistou bilanci za rok 2012 o téměř 11 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 125,7 mld. Kč činily přibližně 3,2 % HDP ČR, podíl čistých příjmů dosáhl 2,2 % českého HDP.

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci České republiky ve vztahu k rozpočtu Evropské unie za rok 2013 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které dosáhly celkem 92,5 mld. Kč a tvořily přes 73 % celkových příjmů ČR z rozpočtu EU. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 31,3 mld. Kč.

Celkově Česká republika od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2013 zaplatila do rozpočtu EU 342,8 mld. Kč a získala 676,2 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu Evropské unie tak souhrnně dosáhlo 333,4 mld. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *