Autor
Kategorie:
Různé

CLARA: česko-německá spolupráce veřejné správy

Na konferenci EuroRegio2013 (dne 4. 12. 2013 v Sokolově) představil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petr Navrátil roli kraje v přeshraniční spolupráci a projekt CLARA.

Karlovarský kraj v systému podpory příhraničních regionů zaujímá řadu pozic. Z hlediska územního vymezení dotačních oblastí je sídlem mnoha subjektů jak z oblasti veřejné správy, tak i neziskového a podnikatelského sektoru, které žádají o dotační prostředky.

Jednotlivé přeshraniční programy mají dopad na území kraje a kvalitu života jeho obyvatel. Kraj může do projektů vstupovat také jako vhodný žadatel. Zároveň je součástí implementační struktury některých přeshraničních programů a aktivně se účastní procesu přípravy žádostí formou konzultací pověřených pracovníků a následného odborného hodnocení projektů.

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ČESKO-NĚMECKÉM POMEZÍ

V letech 2010-2013 probíhala realizace projektů »Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu« a »Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu«. U obou projektů byl vedoucím partnerem Karlovarský kraj a partnery: Landesdirektion Chemnitz, Landratsamt Vogtlandkreis, Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen, Infocentrum města Karlovy Vary a Regierung von Oberfranken.

V rámci projektu se uskutečňuje řada pravidelných přeshraničních workshopů a tematicky zaměřených společných jednání např. na téma cestovní ruch, doprava, životní prostředí, veřejná správa apod. Jsou uskutečňovány rovněž akce většího rozsahu, např. Přeshraniční strategie bezpečnostního systému Karlovarského a saského/bavorského regionu.

Cílem projektu CLARA bylo zintenzivnění a další prohlubování vzájemných vztahů a budování komplexnější sítě partnerů na obou stranách hranice. Jednalo se o průřezový přístup k tématům veřejné správy, tj. k tématům, která mají bezprostřední vliv na život občanů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *