Co brát v úvahu u sdílených daní při přípravě rozpočtu na příští rok?

Většina obcí už zahájila práce na návrhu rozpočtu na příští rok. Všechny stojí před jednou zásadní hádankou: Jak určit výši sdílených daní? Přitom jsou sdílené daně pro většinu obcí nejdůležitějším zdrojem příjmů do jejich rozpočtů.

Politická situace, týkající se zástupně schválení ekonomického balíčku navrženého vládou, evokuje začátek známého vtipu, o tom, že politici mají pro obce jednu dobrou zprávu a několik špatných.

Dobrá zpráva: Byla schválena novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Novela navyšuje hodnotu sdílených daní pro obce o 12 mld. Kč. Ve skutečnosti však zvyšuje příjem pro obce o 10,5 mld. Kč, zbývajících 1,5 mld. Kč je transfer stávajícího příspěvku na školství, obsaženého v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, do objemu sdílených daní obcí.

Špatné zprávy. Nebude-li schválen ekonomický balíček, uvažuje se o navýšení sdílených daní pro obce jen o 8 mld. Kč. Ať už však »balíček« bude schválen či nikoliv, je diskutabilní, budou-li hodnoty Ministerstva financí ohledně plnění sdílených daní (a zejména hodnoty DPH) naplněny.

Příkladem je současný stav plnění DPH, při jeho letošním zvýšení snížené sazby z 10 % na 14 % a i z této skutečnosti zvýšení sdílených daní pro obce ze státního rozpočtu z 59,6 mld. Kč v roce 2011 na 61,5 mld. Kč v roce letošním. V tabulce je zobrazeno inkaso DPH u čtyř vybraných obcí v letech 2011 a 2012 (vždy období červen-srpen). Z tabulky je zřejmé, že ačkoliv státní rozpočet předpokládal meziroční nárůst výběru DPH, skutečnost je evidentně opačná. Lze konstatovat, že meziroční pokles v plnění DPH u těchto obcí se pohybuje okolo 10 %. U nejmenší obce pak je pokles markantnější a osciluje okolo 19 %.

Tato skutečnost rozhodně nepřispívá k určení hodnot rozpočtu na příští rok.

Ani optimistický odhad Ministerstva financí, kdy se předpokládá příští rok růst HDP o 1 procentní bod, nevzbuzuje mnoho důvěry.

Jak tedy na odhad hodnot sdílených daní?

Při návrhu hodnot sdílených daní se držet »při zemi«. Je třeba mít na zřeteli, že nižší hodnoty sdílených daní minimalizují možné problémy v průběhu rozpočtového roku. Vždy je příjemnější do rozpočtu přidávat než snižovat jeho hodnoty.

Nepodléhat tlaku zastupitelů. Zastupitele je nutné neustále informovat o vývoji v oblasti sdílených daní.

Určit si strategii návrhu hodnot sdílených daní (postupné přibližování se realitě).

– První odhad hodnot sdílených daní – zvýšit hodnoty oproti stávajícímu rozpočtu maximálně o 10-15 %.

– Po zveřejnění hodnot sdílených daní ve státním rozpočtu, vypočítat pro obec podle pravidel zákona o RUD hodnoty sdílených daní. Tyto vypočtené hodnoty pak do rozpočtu ponížit zhruba o 10 %.

– Dojde-li k rozpočtovému provizoriu státu, pak z nárůstu hodnot mezi stávajícím a novým RUD, které Ministerstvo financí zveřejnilo na svém webu (Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD), ponížit tento nárůst sdílené daně minimálně o 50 %.

A dále, nezapomenout, že se sníží hodnota neinvestičních přijatých transferů za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o dotace na žáky.

JAN OBROVSKÝ

AQE advisors, a. s.

Inkaso DPH (v mil. Kč) v rámci sdílených daní u vybraných obcí různých velikostních kategorií

Rok 2011 Rok 2012
Počet obyv. červen červenec srpen červen červenec srpen
5800 9,761 11,506 14,416 7,218 8,773 11,688
13 700 26,324 31,012 38,831 23,520 27,671 35,452
24 000 43,308 51,912 66,259 39,468 47,051 60.696
34 500 64,677 77,483 98,832 56,803 68,106 89,298

ZDROJ: AQE ADVISORS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *