Co mimo jiné zaznělo na dubnovém Dnu malých obcí v Praze?

Už 55. konference Den malých obcí skončila v úterý 12. dubna v Praze. Navázala tak na předchozí konání této akce o týden dříve v Olomouci.

Na konferenci v pražské O2 Universum promluvila řada zajímavých řečníků, kteří měli co říci k více než třem stovkám starostek a starostů i dalších zástupců zemních samospráv. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš například informoval o probíhajících jednáních s Evropskou komisí o tom, zda by z alokované částky v Národním plánu obnovy mohlo být deset procent použito na řešení problémů spjatých s ukrajinskými uprchlíky na našem území.

Podle Ivana Bartoše chce jeho rezort už napřesrok představit návrh zákona o dostupnosti bydlení. Jak přitom ovšem zdůraznil, dostupné bydlení nerovná se bydlení sociální. V návrhu nového stavebního zákona z dílny MMR se mj. počítá s tím, že síť stavebních úřadů na obcích zůstane zachována, přičemž mezi klíčovými parametry pro stavební úřad na úrovni obce bude i jeho dostupnost pro lidi z okruhu 35 kilometrů, personální zajištění úřadu v počtu tří a více úředníků apod.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk Semorád se zevrubně věnoval zejména novému IROP 2021–2027, tedy v českých podmínkách co do alokace finančních prostředků druhému největšímu operačnímu programu. Novými tématy v IROP 2021–2027 budou mj. zelená a modrá infrastruktura veřejných prostranství, veřejná infrastruktura pro cestovní ruch, stejně jako některé dílčí podpůrné aktivity, například ve zdravotnictví (paliativní péče) či rozšíření možností pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Naopak z IROP 2021–2027 je vyřazena například podpora zateplování bytových domů (agenda se přesouvá na Ministerstvo životního prostředí), sociálního podnikání (přesun do OPZ+), režijních a animačních výdajů místních akčních skupin (přesun do OP Technická pomoc) či územního plánování (přesun do OP ŽP).

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman se zabýval aktuálními nabídkami dotací pro obce a města se zaměřením na energetické úspory a využití OZE. Připomněl, že program Nová zelená úsporám je určen pro všechny vlastníky bytových domů, tedy i pro obce a města – a nejen pro domácnosti.

Už letos v červnu budou vyhlášeny první výzvy na podporu komunitní energetiky malých obcí, stejně jako na podporu rozvoje komunitní energetické infrastruktury.

Zaujalo i ujištění ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí Miroslava Mateje, že podíl obcí na rozpočtovém určení daní se určitě snižovat nebude, i když právě obce jsou nyní finančně silnější než kdy jindy.

Gabriela Kukalová z České zemědělské univerzity v Praze promluvila o možnostech optimálního nastavení daně z nemovitých věcí. Mimo jiné upozornila i na časté umisťování solárních parků na orné půdě, což za stávající legislativy nelze jinak zdanit než pouze zlomkovitě právě daní z nemovitých věcí. (Gabriela Kukalová s dalšími svými spolupracovníky z ČZU publikovala od ledna do letošního dubna v Moderní obci odborný seriál zaměřený na optimální využívání potenciálu daně z nemovitých věcí ze strany obcí a měst. Výhodně elektronické předplatné i jen jediného vydání Moderní obce si můžete snadno pořídit na: https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec ).

Ministerstvo vnitra připravuje otevření zákonů o obcích, krajích a o hlavním městě Praze. Informoval o tom ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR Miroslav Veselý. Cílem těchto kroků má být mj. v odůvodněných případech možnost distančního hlasování zastupitelů nebo další zlepšení podmínek pro meziobecní spolupráci (zavedení institutu „létajících úředníků“). Do budoucna by mělo být také možné, aby za krizových situací rada obce operativně rozhodovala místo zastupitelstva.*

/rš/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down