01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co ovlivňuje chování a jednání (i úředníka)

Co ovlivňuje chování a jednání (i úředníka) Etika a etiketa nepatří pouze do diplomacie. Měly by být zcela přirozenou součástí života každého z nás. Srovnáváme informace ze zahraničí. Lidé se zajímají o to, co přinesl Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Chtějí vědět, jak jeho přijetí ovlivní...

Co ovlivňuje chování a jednání (i úředníka)

Etika a etiketa nepatří pouze do diplomacie. Měly by být zcela přirozenou součástí života každého z nás. Srovnáváme informace ze zahraničí. Lidé se zajímají o to, co přinesl Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Chtějí vědět, jak jeho přijetí ovlivní jednání úředníků. Ptají se, kdy uvidí změny. Volají po větší vstřícnosti, zodpovědnosti a spolehlivosti. Budou vyžadovat vhodnější chování.

Naše chování a jednání ovlivňují i vnitřní schopnosti a prezentace. Umění prezentace není nadstandardní nebo dokonce povrchní a nadbytečné, ale téměř nezbytné. A to i pro osobní rozvoj, pro skutečné sebevědomí a sebejistotu. Má vliv nejen na náš život osobní, ale i pracovní. Projevuje se na našem výkonu, přístupu k práci a lidem, nejen ke spolupracovníkům, ale i ke klientům. Jejich reakce se zase zpětně odrážejí v našem hodnoceni (sebehodnoceni, finančním ohodnoceni apod.)

Především osobnost

Nejedná se pouze o obsah tolik používaného slova, tedy o image, zvnějšku uměle dodaný styl, či spíše pokus o něj, ale především o osobnost, a ta se projevuje mnoha způsoby. Není to jen vzhled - oblékání (oblečení včetně doplňků, vlasy, líčení), ale i vystupování, přístup k lidem, klientům, pracovní/obchodní i společenské jednání; chůze, držení těla a hlavy, gesta, postoj, ruce, oči, ústa, a také prostředí, barvy, materiály a tvary nejen našeho oblečení, ale i ty použité v interiérech a venku). Je možné i ledacos dotvořit a vylepšit rychle a bez drastických zásahů. Např. dobře zvoleným střihem a velikostí oblečení, účesem. Ovlivnit náladu osvětlením, vůněmi a hudbou.

Všichni zcela automaticky ač podvědomě vnímáme vše, "co běží okolo nás". Sem patří i hlas a vyjadřování, způsob naslouchání. Důležitá je slovní zásoba a volba slov, správné vazby; celková srozumitelnost. Někteří si pletou význam slov a projev se tak stává nesrozumitelným. Častokrát dochází k záměně významů a nedorozuměním. Proto je více než užitečné zdokonalovat "veškeré naše projevy" verbální i neverbální, zamyslet se nad životním postojem a přístupem, protože i ty z nás vyzařují a zpětně nás ovlivňují.

Možná jste někdy přemýšleli o tom, proč se vás spolupracovníci ptají, zda vám není špatně, nejste nemocní a vy jste přitom byli odpočinutí a cítili se dobře. Začali jste se pozorovat a pomalu i pociťovat příslušné příznaky. Nebo jste se divili a dlouho nechápali, proč ten návštěvník vypadá nespokojeně a proč na vás zvyšuje hlas.

A přitom se často jedná "pouze" o nevhodně zvolenou barvu nebo velikost a střih oděvu atd., posazení a modulace hlasu, gestikulaci, narušení prostoru apod. Tedy v zásadě lehce odstranitelné nedostatky, na které stačí upozornit, uvědomit si je a postupně korigovat nebo odstranit. Vaše vyzývavé červené sako křičelo: "Jsem tady pro Tebe. Všechno vím a znám." A návštěvník podvědomě reagoval na tuto výzvu, ale nedočkal se uspokojivé reakce a ani nabídky řešení. Je potřeba hlídat soulad vysílaných signálů se skutečností. Opak může zbytečně vyčerpávat, přivodit "horké chvilky" nebo další nepříjemnosti.

Nedávno jsem před jednáním vyslechla, jak si zaměstnanci povídají. Byli vcelku milí a usměvaví. Mluvili o pracovních záležitostech, o svém soukromí i o lidech, které jsem znala. Očividně jim nevadilo, že je přítomen "někdo cizí". Ochotně mi nabídli kávu, ale vůbec je nenapadlo, že bych si potřebovala odložit kabát. Káva byla dobrá, avšak dáma, která ji podávala, neměla ponětí, že existují nějaké zákonitosti, nějaká pravidla. (Marně jsem hledala ouško hrnku.) Přivítat návštěvu a postarat se o ni, nabídnout občerstvení.

My sami můžeme ovlivnit, jak budou lidé naši organizaci přijímat. Proč si zbytečně ztěžovat naše výchozí postavení! Můžeme si ho zlepšit.

Přiměřenost a patřičnost, a to i vzhledem k našemu stylu života a naší práci, tzn. k profesi, funkci, postavení, prostředí a momentální situaci a samozřejmě i s ohledem na zdravotní stav nám hodně pomáhají. Uváděné znalosti ušetří naši energii i čas, její využití přinese větší klid a pohodu. Tím ovlivní i naši rodinu, volný čas.

Přirozenost je též velice důležitá. Nechci, aby si lidé nasazovali masky. Avšak znalost "pravidel" a schopnost je používat, pomohou posílit jistotu, celkový soulad. Také "uvolní ruce" pro jednání a napomohou přirozeně jistému chování, a tím i většímu soustředění se na konkrétní situaci, jednání či problematiku. Náležitě poučený člověk obstojí i v různých neplánovaných situacích, zůstane klidný a spokojený.

Většinu informací vnímáme podvědomě, málokterá se dostane až do našeho vědomého uvažování a hodnocení, ale právě proto je jejich působení "záludnější a nebezpečnější". Když si toto ovlivňování neuvědomíme a nedokážeme vysvětlit, může nám způsobit zbytečné starosti a problémy, a to např. tím, že špatně zařadíme nové lidi. A z této naší volby vychází i přístup ke každému člověku, způsob jednaní s ním a v neposlední řadě i vztah k němu.

Stále se učíme

Celým naším životem prostupuje proces učení. Vše se prolíná a souvisí. Měli bychom brát v úvahu nejen to, o čem víme, že nám prospívá, ale také najít to, co nám škodí nebo nás poškozuje. Není to pokrytectví. Stále a vším, ne pouze pár pečlivě volenými slovy, vyjadřujeme to, co si o sobě myslíme, jaký máme vztah a přístup k sobě a k ostatním lidem. Jaké jsou naše priority. Většinou "svému okolí" sdělíme víc než bychom chtěli, víc než máme v úmyslu. Není správné podceňovat ostatní lidi, jejich schopnosti, zkušenosti a vnímavost. I proto, že "zkušený bojovník" dokáže využít všechny informace, které mu jakýmkoliv způsobem o sobě sdělíme.

Potřebujeme zpětnou vazbu, nestranný názor, jakési "mluvící a reagující nebojácné zrcadlo". (Ti "silnější z nás" je aktivně vyhledávají a naslouchají, a proto nebudou jako nešťastný človíček na obrázku.). Jinak bychom zbytečně mohli působit nekompetentně, neschopně a nepatřičně, a tím se připravovat o zajímavé příležitosti a možnosti, finanční jistotu, spokojenost a pohodu.

Naše snaha o všestrannou úroveň přináší nejen vyšší obrat a prestiž, ale i spokojené klienty i rodinu. A hlavně my sami jsme opravdu spokojení. Vnitřně, neotřesitelně vyrovnaní. A k tomu pak již nepotřebujeme vnější potvrzení, např. v podobě ztotožnění se s mediálně danou postavou hrdiny nebo nějakou hvězdou. Známe své možnosti, svoji cenu a toto vědomí nás neopouští ani ve chvílích, kdy nejsme zcela perfektní. Neponižujeme, ale ani nepovyšujeme. Nejsme pokrytečtí.

Jsem přesvědčena, že je zbytečné, abychom na základě vnějších projevů byli považováni za méně vzdělané a schopné. A stávali se tak zranitelnějšími jen proto, že naše prezentace, jednání a vystupování neodpovídá našim schopnostem.

Miroslava Filipová,

agentura Miria

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down