Co přinesla konference o zdravých městech?

Ve středu 2. prosince se konala již 22. konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM). Akce proběhla ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Na tématech akce se velkou měrou podílelo Ministerstvo životního prostředí a řada dalších resortů a renomovaných institucí. V závěru dne byli oceněni zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a Zdravé obce Křižánky, kteří převzali za své úspěchy a za dosažení nejvyšších příček MA21 zasloužená ocenění.

Svá úvodní slova přednesli zástupci národních partnerů NSZM i představitelé vybraných mezinárodních organizací v České republice – Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotní organizace (WHO). Zahajovací blok konference, kterou navštívilo více než 170 hostů, zakončili uvítáním účastníků předseda NSZM Petr Hermann a ředitel asociace Petr Švec, který rovněž představil nový webový portál NSZM s názvem Galerie udržitelného rozvoje. Portál i samotná konference byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Následná dopolední panelová diskuse byla současně národní přehlídkou měst a obcí, které patří k „nejudržitelnějším“ v Česku a v oficiálním žebříčku naplňují nejvyšší certifikované příčky mezinárodní metody kvality místní Agenda 21 (MA21). Zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obce Křižánky potvrdili opětovně své kvality. Jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili i výzvy, které před nimi stojí. Otevřenost úřadu, plánování s občany, udržitelné finanční řízení, strategické plánování, obnovitelné zdroje a úspory, udržitelná mobilita, inovace a zajímavá technologická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další, to vše bylo tématem živé panelové diskuse. Zástupci Zdravého města Litoměřice, které teprve jako druhé město v ČR vedle Chrudimi, dosáhlo nejvyšší kategorie A kritérií MA21, představili postup výběru projektů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj, tj. na ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi. Litoměřický starosta Ladislav Chlupáč zdůraznil význam spolupráce celého úřadu, pokud se má město rozvíjet kvalitně, a zejména pak nezbytnost otevřené diskuse s občany a dlouhodobost snahy města získat vzájemnou důvěru a podporu svých hlavních partnerů – neziskovek, škol, podnikatelů i samotných občanů.

V odpoledním bloku byly představeny další inspirace z regionů, městských částí Prahy i středně velkých měst. Možnosti toho, jak zapojovat obce v kraji a jak je finančně podporovat, nabídly Kraje Vysočina a kraj Moravskoslezský. Mikroregion Drahanská vrchovina zmínil úzkou spolupráci se školami při organizaci řady osvětových kampaní a Jihomoravský kraj zase inspirace z oblasti společenské odpovědnosti a propojení různých metod řízení kvality úřadu. Z městských částí se představila Praha 8, Praha 14 a Praha 20. Zástupci Prahy 8, která se stala nejnovějším členem NSZM, představili aktuálně probíhající postup vzniku strategického plánu způsobem, kde je akcentováno zapojení veřejnosti. Z měst jmenujme Jihlavu, Mladou Boleslav či Prachatice, které přinesly řadu inspirací v tématech, jako je například systémové plánování pro zdraví, spolupráce s velkými zaměstnavateli, podpora sportovních aktivit napříč generacemi či aktivizace seniorů ve městě. Prezentující v bohaté panelové diskusi ukázali, co se jim podařilo v roce 2015 a jaké výzvy před nimi teď leží.

Na konferenci plynule navázala slavnostní část večera, kde zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a Zdravé obce Křižánky převzali za své úspěchy a za dosažení nejvyšších příček MA21 zasloužená ocenění. Gratulaci, diplom a malou pozornost obdrželi zástupci jmenovaných míst z rukou Marie Petrové, předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ředitele Národní sítě Zdravých měst Petra Švece.*

 

h měst Petra Švece.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *