Co přinesou městům a jejich obyvatelům tzv. sdílené zóny?

Od začátku ledna 2024 mohou kraje, města a obce začít zavádět sdílené zóny. Nové opatření rozšiřuje možnosti zklidnění dopravy, jako jsou obytné, pěší nebo cyklistické zóny. Sdílená zóna odstraňuje tradiční rozdělení mezi chodci, cyklisty a řidiči, s maximální povolenou rychlostí 20 km/h. Sdílené zóny zároveň dávají šanci, jak propojit fragmentované trasy pro pěší a cyklisty. Spolu s dalšími režimy zklidnění tak podporují udržitelnější formy dopravy a budování měst krátkých vzdáleností.

Podle iniciátorů tohoto opatření přináší sdílená zóna zcela nový přístup k chování jednotlivých účastníků provozu. „Od převážně prostého dodržování dopravních předpisů se každý účastník dopravního provozu musí posunout k osobní zodpovědnosti za svou momentální roli ve veřejném prostoru. To bude asi ta nejbolestivější a nejrizikovější, na české poměry zásadní změna: změna v myšlení a v přístupu účastníků dopravního provozu,“ říká poslanec Michael Rataj, který byl iniciátorem pozměňovacího návrhu.

Sdílená zóna je dopravní opatření, kde je odstraněno tradiční oddělení mezi chodci, cyklisty a řidiči. Ve sdílené zóně nejsou žádné chodníky, cyklostezky nebo vyhrazené pruhy pro auta. Všichni účastníci silničního provozu mají stejné právo na používání sdíleného prostoru a musí respektovat obecná pravidla silničního provozu s důrazem na ohleduplnost. Jedinou výjimku má tramvaj. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Legislativní novinka se inspirovala v řadě evropských zemí, jako jsou Belgie, Francie, Německo, Rakousko nebo Dánsko. V České republice byla zavedena s účinností od 1. 1. 2024 novelou zákona o silničním provozu. Podobu značení definuje novela vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Vyšší bezpečnost pro všechny 

Zklidňování dopravy je zároveň jednou z cest, jak zvyšovat bezpečnost silničního provozu. V obytných, pěších a nově i sdílených zónách je rychlost omezená. Právě rychlost má zásadní vliv na reakční dobu i na závažnost následků případné nehody. Stačí si uvědomit, že při střetu s motorovým vozidlem při rychlosti 30 km/h je šance chodce na přežití 97 %, v porovnání s 80 % šancí při 50kilometrové rychlosti. Ve sdílené zóně je zároveň důležitým faktorem celkové stavební uspořádání, které zvyšuje vzájemnou viditelnost a ohleduplnost účastníků silničního provozu.

Už dnes existuje řada míst, které přirozeně fungují jako sdílená zóna. Kvůli chybějící legislativě tu obce a města osazovala většinou jiné formy značení, jako například obytná nebo pěší zóna, a to přinášelo řadu komplikací. Od začátku ledna se tak na řadě míst může zjednodušit dopravní značení, zároveň budou definována pravidla provozu a také nutná stavební opatření.

Nové značky jsou pouze prvním krokem. Pro zavádění legislativní novinky musí dopravní projektanti ještě počkat na schválení novelizované vyhlášky a technických podmínek, které definují celkovou podobu sdíleného prostoru a dalších režimů pro zklidnění dopravy.

„Vyšší bezpečnost sdíleného prostoru oproti původnímu uspořádání dokazuje řada zahraničních studií provedených v Belgii, Francii nebo Dánsku,“ říká dopravní inženýr Vojtěch Novotný, který je spoluautorem koncepčního návrhu sdílené zóny v českých podmínkách. Legislativní novince předcházela studie, která popisuje zahraniční zkušenosti a základní vlastnosti, které podobná opatření provázejí. Zároveň bylo potřeba vyvolat celou řadu jednání s klíčovými aktéry. „Už dnes víme o několika českých městech, kde mají zájem tato opatření zavést – Praha, Karlovy Vary nebo Příbram, a budou přibývat. Legislativní návrh byl připraven v úzké spolupráci s městy, Policií ČR a Ministerstvem dopravy,“ potvrzuje Vojtěch Novotný.

Pro města, obce a kraje je sdílená zóna zároveň nástrojem, jak propojit úseky tras pro pěší a cyklisty do ucelené sítě.  Spolu s opatřeními, jako je například cyklistická, obytná nebo pěší zóna, sdílené zóny nabízejí bezpečnější prostředí pro cyklisty a podporují udržitelnější formy dopravy i budování měst krátkých vzdáleností. Projekt Cyklovize 2030 bude nadále informovat o všech možnostech, které přispívají k bezpečnějšímu prostředí pro všechny účastníky silničního provozu.

/tz/*

Fota: Vojtěch Novotný

Sdílené zóny fungují např. v rakouském městě Kufstein

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down