Autor
Kategorie:
Různé

ČSOB a Era pro regiony

Až do 16. března se o granty z programu ČSOB a Era pro podporu regionů mohou ve všech krajích ucházet české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace a účelová zařízení církví, ale také obce a sdružení obcí i příspěvkové...

Až do 16. března se o granty z programu ČSOB a Era pro podporu regionů mohou ve všech krajích ucházet české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace a účelová zařízení církví, ale také obce a sdružení obcí i příspěvkové organizace. Tato přímá finanční podpora v maximální výši 70 tisíc korun je určena pro menší komunitní projekty, které povedou k rozvoji kulturního a společenského života v daném regionu, budou podporovat tradice a přispívat k ochraně přírodního nebo kulturního dědictví a k péči o životní prostředí.

Prostřednictvím uvedeného programu chtějí Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě. Nezbytnou podmínkou získání podpory je proto aktivní zapojení široké veřejnosti do realizace projektu.

Více informací o podmínkách pro přiznání grantu, stejně jako formulář žádosti o něj najdete na webu Nadace VIA (www.nadacevia.cz), která je správcem programu. Era / Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *