Čtrnáctý ročník Otevřeno x Zavřeno – zrcadlo otevřenosti české veřejné správy

Otevřená společnost vyhlásila již čtrnáctý ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno. Hodnotí kvalitu úřadů z hlediska přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování, svobody projevu a moderních informačních technik, jako jsou otevřená data. Do konce června můžete nominovat jakýkoliv čin, který podle vás přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy.

Soutěž každoročně nabízí pohled na tu tvář veřejné správy České republiky, která má sloužit veřejnosti nabídkou shromažďovaných informací a získávat její důvěru maximální transparentností, zejména při nakládání s veřejnými penězi. Nominovány mohou být nejen klasické úřady, ale také firmy ovládané státem či krajem, obcí, veřejné nemocnice, školy, výzkumné instituce, profesní komory, zdravotní pojišťovny. Nominovat lze i pokusy omezit přístup k informacím, například pozměňovací návrhy, kterými chce právě v těchto týdnech část poslanců vykostit dopad zákona o registru smluv. Cenu Otevřeno mohou získat i nestátní neziskové organizace, jednotlivci či skupiny politiků, kteří se významně zasloužili o rozvoj otevřenosti.

Dobré příklady – jeden den místo patnácti

Předpokládáme, že v oblasti Otevřeno bude trend nominovat zveřejňování otevřených dat, jejichž různé sady začínají města, obce, ministerstva a další instituce nabízet k libovolnému využití v dobře použitelných formátech. Často se zveřejňují přehledy faktur, smluv, ale i soupis majetku anebo odměňování členů zastupitelstva. Dostali jsme již také nominaci vládního systému zveřejňování legislativních materiálů ve schvalovacím procesu nebo úřad, který vyřizuje žádosti o informace do jednoho dne namísto povolených patnácti.

K obratu k lepšímu došlo v poslední době také v mnoha radničních periodikách. Opouštějí praxi cenzury a jednostranného líčení samých úspěchů vedení radnice. Periodika se více otevírají diskusi občanů, kritickým hlasům opozice, a tím i debatě a argumentaci. V té před čtenáři vítězí ten, kdo je věcný a uvádí nezkreslená fakta. Již došla nominace periodika, které bylo loni zařazeno v kategorii Zavřeno a i proto se údajně výrazně zlepšilo.

Špatné příklady – obstrukce, ping pong a sankce

V oblasti negativní, tedy Zavřeno, se určitě projeví jeden z největších problémů v přístupu k informacím – obstrukce úřadů, odmítající poskytnout informace, které jsou pro ně příliš citlivé, ačkoliv na ně veřejnost má právo. Stále se objevují takzvané ping-pongy, kdy povinný subjekt odmítá vyhovět názoru nadřízeného orgánu, že žadatel má informace dostat, a znovu a znovu vydávají odmítavá rozhodnutí. Stav se zlepšil poté, kdy soudy začaly ukládat obstruujícím úřadům vysoké „pokuty“ formou povinnosti uhradit žadatelům finanční zadostiučiněni za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem. Takové rozhodnutí zlínského okresního soudu bylo loni v soutěži oceněno hlavní cenou Otevřeno, letos je takový případ nominován z Prahy, oba v řádu desítek tisíc korun.

Data o pohybu tramvají a autobusů

Mezi prvními negativními nominacemi přišlo i několik zajímavých: například Dopravní podnik hl. m. Prahy odmítá zveřejňovat informace o aktuální poloze autobusů a tramvají. Přitom v Brně to funguje bez problémů. Podobný bude případ, kdy se žadatel marně domáhá historických údajů o počasí, které vytvořil a schraňuje státní hydrometeorologický ústav. Ten, jak se ukázalo, vůbec nechápal, že je veřejnou institucí a má povinnost poskytovat informace.

Jak nominovat?

Kdo chce nějakému úřadu vystavit vysvědčení, má k disposici snadno použitelný formulář na webu, pomocí kterého podá nominaci, a kde najde i podrobná pravidla. Web svým moderním designem i přehlednou strukturou usnadní občanům aktivní účast při nominacích i při veřejném hlasování v další fázi soutěže.  Stačí, aby situaci popsal, navrhl jí stručný titulek, a svá tvrzení doložil nějakými dokumenty, například odmítnutím žádosti o informace.

Otevřená společnost pak nominace prověřuje. U těch pozitivních, zda nejsou podány tím, kdo má být oceněný, zda nejde jen o obecná tvrzení, a u negativních hlavně to, zda každé kritické tvrzení lze opravdu doložit tak, že žaloba pro ohrožení dobrého jména by neměla šanci. Takhle zpravidla musíme vyřadit asi 40% nominací.

Zároveň popis nominací zestručníme a z právní řeči přeložíme do lidštiny. Doplníme též svoje hodnocení, tedy zejména, v čem úřad chybuje, porušuje zákon, anebo v případě chvály, zda jde o běžný jev, jako je zveřejnění usnesení zastupitelstva, anebo o výjimečný počin, jako je třeba zveřejnění platových poměrů veřejné instituce nebo všech faktur.

Jak probíhá hodnocení?

Připravené nominace pak dostane nezávislá porota, složená z renomovaných osobností. Letos počítáme opět s právníky Hanou Marvanovou, Františkem Korbelem, Františkem Vyskočilem, novináři Břetislavem Rychlíkem a Tomášem Němečkem, expertem na veřejná data Tomášem Holendou a dalšími. Porotci přidělí nominacím body v hlasování, v němž se mezi sebou nijak neodmlouvají. Vítězí nejvyšší počet bodů.

Hlasuje i veřejnost

V soutěži hlasuje i veřejnost. Hlasování na internetu kontrolujeme a znemožníme každé zneužití. Samozřejmě se objeví nominace, které mají velký okruh koordinovaných příznivců, ale z jedné IP adresy lze hlasovat jen jednou. Spíše je milé sledovat, jak se do hlasování zapojí celé obce, které chtějí svou radnici ocenit anebo naopak pokárat. Anebo jakou pozornost přitáhnou některé zvláště odpudivé případy, jako bylo například loni odmítnutí zveřejnit životopis prezidentova blízkého spolupracovníka a poradce Martina Nejedlého kanceláří Hradu.

Zájem povinných subjektů

Úřady a instituce mají o soutěž tradičně velký zájem. Nejen ty, které jsou nominovány v dobrém a chtějí na své kvality upozornit, například pomocí widgetů, které si podporovatelé soutěže mohou umístit na své webové stránky. I pro negativně nominované je soutěž motivující – někdy vede k nápravě, někdy si negativní vítěz přijde i vyzvednout „cenu“ a vysvětlit svůj postoj, jako to loni udělal zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Někdy však nominace vede k výhružkám žalobami.  Zatím však za 14 let nikdo žádnou nepodal.

 

Oldřich Kužílek, Otevřená společnost, o.p.s.

Komentáře ke článku 1

  • petr jansky

    tahle akce je o nicem a pan kuzilek to vi.. vypracoval pro mnisek audit zpravodaje a radnice ho nezverejnila.. naopak pocala hrat s p. kuzilkem ping pong, ze jeste by chtela tohle a tamhleto doplnit.. kuzilek doplnuje a radnice nezverejnuje.. tak to probiha jiz rok a pul.. a manzelka starosty, ktera sedi v redakcni rade, se usmiva..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *