Další hezký kousek Prahy

Jde o Polikliniku v Kartouzské ulici na pražském Smíchově. Proměnila se do krásy v rekordně krátkém čase. A to i přesto, že to, s ohledem na tvar obvodového pláště, vůbec nebylo jednoduché.

Požadavky architektů si vyžádaly nestandardní řešení. Neratovická společnost KASTEN požadavkům architektů i investora (dílo odevzdat za osm týdnů) dokázala vyhovět.

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY BAUMIT PRO A BAUMIT STAR

Hlavní částí díla byla aplikace kontaktního zateplovacího systému Baumit Pro a Baumit Star s použitím silikonové omítky, klempířských prvků (parapety) a hromosvodná soustava. Zhotovit dílo za tak krátkou do-bu vyžadovalo – s ohledem na nestandardní tvar (zaoblené křivky a linie) opláštění budov, maximální vzájemnou součinnost dodavatelů, zejména výrobců okenních výplní a střešního pláště, a koordinaci prací v čase a technologické návaznosti, aby bylo možné perfektně provést detaily napojení na prvky rámů oken a prosklených stěn a správné osadit zateplovací systém k atikovým přesahům střešního pláště.

Vzhledem k požadovanému zakřivení fasád bylo nutné před aplikací kontaktního zateplovacího systému určit technologický způsob provedení a zvolit postup, respektující konstrukci obvodového pláště, který je kombinací montovaného železobetonového skeletu a pálených cihel P+D. V místech velmi malého poloměru zakřivení nebylo možné použít standardní tepelně izolační desky.

ZAOBLENÁ FASÁDA KLADLA VYŠŠÍ TECHNOLOGICKÉ NÁROKY

Proto byly zvoleny desky lamelové, aplikované na výšku, mírně seříznuté do tvaru lichoběžníku v profilu řezu, aby nevznikaly spáry mezi jednotlivými deskami a mohly být lepeny celoplošně. Tak bylo možné provést fasádu s požadovanými nestandardními liniemi a zároveň garantovat záruku. Použití velmi tmavého odstínu fasády v zaoblených částech totiž způsobuje značné akumulace tepla, a tím pádem i rozpínání či smršťování zateplovacího systému. Pokud by tento přirozený fyzikální jev nebyl respektován, mohly by ve vrchní vrstvě vzniknout trhliny, které by zateplovací systém degradovaly.

Tým v čele s vedoucím projektu Martinem Kopeckým si však se všemi technologickými nástrahami poradil. Jak investor potvrdil, dílo bylo odevzdáno včas, v kvalitě a ceně odpovídající uzavřené smlouvě.

Kdo pamatuje, jak Poliklinika v Kartouzské vypadala dříve, musí uznat, že zase je o jeden hezký kousek Prahy více. Mimochodem, jde o dílo řádně provedené podle zákona o veřejných zakázkách. Jde to. Ne, že ne.

Zaoblené křivky a linie budovy zaujmou už na první pohled.

Tým v čele s vedoucím projektu Martinem Kopeckým (na snímku) si dobře poradil se všemi technologickými nástrahami nestandardního řešení opláštění stavby.

FOTO: archiv Kasten

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *