Další kolektivní správce autorských práv chce výrazně zdražit sazby autorských odměn při užití reprodukované hudby

Teprve před několika týdny oznámil Ochranný svaz autorský (OSA) své rozhodnutí v příštím roce pronikavě zvýšit – až od 50 procent – sazby autorských odměn při užití reprodukované hudby, což může výrazně finančně zatížit zejména menší obce. Nyní stejný krok ohlásila DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura. Jako další kolektivní správce autorských práv chce od 1. 1. 2017 zvýšit uvedené sazby o 25 procent.

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) i Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) proti úmyslu OSA důrazně protestovaly. SMO ČR chce v této věci jednat s ministrem kultury Danielem Hermanem. „Tento resort udělil Ochrannému svazu autorskému statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Pevně věřím, že se setkání uskuteční do konce měsíce," uvedl předseda svazu František Lukl, starosta Kyjova. Pokud jednání nepovede ke stažení návrhu na zvýšení poplatků, je podle něj jednou z cest i demonstrace.

Veřejný protest starostů před sídlem OSA v ul. Čs. armády 20 v Praze 6 na 22. září od 11 hodin již mezitím svolalo SMS ČR. Sdružení místních samospráv se dnes rovněž obrátilo na všechny poslance, kteří v současnosti projednávají návrh novely autorského zákona, aby takové garance nezneužívání postavení kolektivních správců do novely autorského zákona zařadili.

Je zcela zjevné, že se někteří kolektivní správci snaží skokově zdražit autorské poplatky meziročně o desítky procent. Takový jednostranný postup je pro nás zcela nepřijatelný a vyzvali jsme dnes všechny předsedy poslaneckých klubů a poslance, aby do novely autorského zákona vnesli jasná pravidla pro zvyšování autorských poplatků. Novela je totiž neobsahuje,“ zdůraznil v té souvislosti místopředseda SMS ČR a starosta obce Křižánky Jan Sedláček.

SMS ČR upozorňuje, že jen za jeden televizor se oproti současným sazbám ve městech nad 80 tis. obyvatel zvýší měsíční sazby OSA ze 186 Kč na 279 Kč, což bude znamenat nárůst o 93 Kč za měsíc, a u sazeb DILIA ze 134,70 Kč na 168,36 Kč, tedy nárůst o téměř 34 Kč, celkem měsíční zdražení o 127 Kč jen za jednu televizi, a to v době, kdy inflace v ČR nedosahuje ani 1 %!

SMS ČR se obrátilo na OSA s přihláškou jakožto právnická osoba, která sdružuje významné množství obcí a měst z ČR, s cílem jednat o sazbách autorských poplatků na příští rok. Od OSA však obdrželo dopis ze dne 22. 8. 2016, v němž OSA našemu sdružení oznamuje, že pro příští rok již „žádný návrh výše odměn ani způsobu určení v oblasti veřejného provozování netvoří.“ Jinými slovy řečeno, o zveřejněných sazbách pro příští rok OSA již jednat nehodlá a pokládá je dané.

Tento přístup nelze označit jinými slovy než za arogantní, jestliže naše organizace sdružuje téměř pětinu všech obcí a měst z ČR. Obracíme se proto na poslance, aby takovému postupu OSA učinili přítrž. Nezpochybňujeme povinnost hradit autorské poplatky a dokonce ani sazby letošního roku, ale enormní zdražení pro příští rok je pro nás nepřijatelné. Novela autorského zákona by takové zdražení neměla připouštět,“ uvedl starosta Českých Heřmanic a člen předsednictva SMS ČR Pavel Eliáš, který předsedá Pracovní skupině SMS ČR pro financování samospráv. Ten doplňuje, že současné znění novely dokonce předpokládá, že jednostranné sazebníky kolektivních správců bude zveřejňovat Ministerstvo kultury. „Pokud se má sazebníkům odměn kolektivních správců poskytnout úřední zveřejnění, pak předpokládáme, že bude stanoven i určitý veřejnoprávní dohled tvorby sazebníků, ne úřední stvrzení diktátu jedné strany,“ dodal Pavel Eliáš.

Do dění kolem autorského zákona  se se svým pozměňujícím návrhem vložil také senátor Ivo Valenta, který je k činnosti OSA velmi kritický. „Vyzval jsem  nejen obce, ale také pořadatele koncertů a další poplatníky, aby neuzavírali s OSA nové smlouvy, dokud nedojde k zajištění transparentnosti nakládání s vybranými autorskými odměnami. Dnešní systém je nespravedlivý jak pro autory, tak pro všechny, kteří OSA platí autorské odměny,“ konstatoval Ivo Valenta.

Jak senátor dále uvedl, jeho návrh mj. zavádí nový dozorový orgán. Ten by měl nejen hlídat výši autorských poplatků, ale také způsob jejich vybírání a následného rozdělování mezi autory. Z mnoha případů, o kterých se Ivo Valenta dozvěděl, totiž vyplynulo, že celý systém vybírání a rozdělování autorských odměn je vysoce netransparentní a není pod veřejnou kontrolou. A to se musí podle senátora jednoznačně změnit.*

/zr/

 

Sazby OSA a DILIA u reprodukované hudby – TV přístroj ve veřejných prostorách (obce nad 80 tis. obyv.)

OSA

Rok

typ sazba v Kč nárůst v Kč DILIA

Rok

typ sazba v Kč nárůst v Kč
 2016 TV 186 2016 TV 134,70
2017 TV 279 93 2017 TV 168,36 33,66

ZDROJ: SMS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down