Další novela zákona o střetu zájmů schválena, o zákon se však svedou ještě nové boje

Známé rčení o napůl plné a napůl prázdné sklenici vody lze vztáhnout i na reakce Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR k (další) novele zákona o střetu zájmů včera schválené Poslaneckou sněmovnou. Pro obě tyto nevládní apolitické organizace s celostátní působností, které sdružují a hájí zájmy obcí a měst v naší zemi, je výsledná podoba novely kompromisem. Jenže jedna z nich tento kompromis za stávající situace před letošními komunálními volbami kvituje s povděkem, druhá je s ním však nespokojena už dnes.

Zatímco Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) tuto novelu vítá jako „vítězství zdravého rozumu” a děkuje všem poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům, kteří vyslyšeli komunální politiky, Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) s lítostí konstatuje, že „poslanci nepodpořili zásadní požadavek, aby žádné údaje nebyly anonymně komukoli přístupné z oznámení, která musí starostové, místostarostové, radní a další komunální politici podávat”.

POHLED SVAZU MĚST A OBCÍ ČR

Pod titulkem Vítězství zdravého rozumu potvrzeno SMO ČR vydal včera následující prohlášení:

Svaz měst a obcí ČR děkuje všem poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům, kteří vyslyšeli komunální politiky a hlasovali pro kompromisní návrh novely zákona o střetu zájmů, který byl dohodnut v dolní komoře Parlamentu ČR za účasti zástupců politických stran, Ministerstva spravedlnosti, uskupeni neziskových organizací Rekonstrukce státu, a samozřejmě Svazu měst a obcí ČR.

Návrh přináší změnu v tom, že u uvolněných zastupitelů všech obcí a neuvolněných radních statutárních měst a jejich městských obvodů a částí bude neveřejné oznámení o movitém majetku a o závazcích. U neuvolněných radních (s výjimkou statutárních měst a jejich městských obvodů a částí) bude neveřejné oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech.

Věříme, že se na základě této zprávy podaří zvrátit avizovaný odchod mnoha zkušených a odpovědných zastupitelů a nebudou tak ohroženy nadcházející komunální volby. Svaz si je vědom, že jde jen o kompromis v souvislosti s termínem pro podání přiznání do 30. 6. 2018 a před komunálními volbami na podzim 2018, a proto i nadále trvá na analýze dopadů zákona o střetu zájmů a jeho následné úpravě zajišťující důstojnost zastupitelů.

POHLED SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR

Zákon o střetu zájmů se pro komunální politiky změní. Řada údajů však bude nadále anonymně dostupná! Tak zní titulek komentáře, který ke včerejšímu schválení novely zákona o střetu zájmů vydalo Sdružení místních samospráv ČR. Praví se v něm:

Poslanecká sněmovna dnes nepodpořila senátní návrh zmírnění pravidel střetu zájmů pro komunální politiky. Schválená novela, předložená poslankyní Věrou Kovářovou, nově stanovuje, že své majetkové poměry budou komunální politici nadále uvádět, podstatná část z nich nebude veřejně přístupná. Některé údaje však budou nadále anonymně dostupné zveřejněním na portálu ministerstva spravedlnosti. Tento nedostatek odstraňovala senátní verze zákona, kterou však poslanci těsně neschválili.

Poslanci bohužel nepodpořili zásadní požadavek Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR, aby žádné údaje nebyly anonymně komukoli přístupné z oznámení, která musí starostové, místostarostové, radní a další komunální politici podávat. „Naše organizace nemohla souhlasit s takovouto podobou zákona o střetu zájmů, kterou dojednal Svaz měst a obcí ČR s poslanci. Problémem je, že především uvolnění starostové budou nadále muset zveřejňovat svá oznámení o příjmech nebo cenných papírů, neuvolnění funkcionáři například vlastnictví cenných papírů. SMS ČR bude nadále usilovat o změnu, aby soukromí komunálních politiků bylo více chráněno, a také požádá senátory, aby nevyhovující nová pravidla napadli opět u Ústavního soudu,“ sdělil ke schválené novele předseda SMS ČR a europoslanec Stanislav Polčák.

Členka předsednictva SMS ČR a předkladatelka novely zákona o střetu zájmu, poslankyně Věra Kovářová uvádí, že podanou novelou sledovala především nalezení vyváženější úpravy mezi zájmem o transparentnost volených představitelů obcí a měst a legitimním zájmem na ochranu jejich soukromí. „Každý má právo na ochranu svého soukromí, ale zároveň pokud se objeví pochybnosti, že majetek komunálního politika nesedí, mají mít státní orgány takové údaje k dispozici. Například údaje o movitých věcech či závazcích budou zcela neveřejná. Že však některé údaje nadále bude ministerstvo spravedlnosti zveřejňovat, je nerozumné. Můj původní návrh, který zakazoval anonymní prohlížení podaných oznámeních, však nešťastně změnila dohoda Svazu měst a obcí s tzv. Rekonstrukcí státu a bohužel se nenašlo dost poslanců, kteří by podpořili senátní rozumnou verzi,“ dodává poslankyně Věra Kovářová.

SMS ČR děkuje všem poslancům, kteří si přáli návrat rozumu do pravidel střetu zájmů, jmenovitě výslovně Patriku Nacherovi, Marku Výbornému, také SPOV ČR, jeho předsedkyni Veronice Vrecionové, starostovi Petru Helekalovi a samozřejmě všem starostům, kteří petici SMS ČR za návrat rozumu do zákona o střetu zájmů podpořili svým jménem (seznam je na: https://www.petice24.com/signatures/petice_proti_navrhovane_novele_zakona_o_stetu_zajm/). SMS ČR bude nadále usilovat o vyváženější zákon o střetu zájmů, který bude respektovat právo na soukromí, ať už u Ústavního soudu anebo cestou další novely zákona.

VE HŘE JE JEŠTĚ ÚSTAVNÍ STÍŽNOST 42 SENÁTORŮ

Nehledě na včerejší hlasování v Poslanecké sněmovně mají komunální politici ohledně zákona o střetu zájmů ještě jedno příslovečné želízko v ohni. U Ústavního soudu ČR totiž leží ústavní stížnost 42 senátorů proti té části zákona, která ukládá představitelům místních samospráv na internetu zveřejňovat kompletní majetková přiznání, vn nichž se může kdokoliv (a především zcela anonymně) prohrabovat. Protiústavnost spatřují senátoři především v tom, že se ve veřejných přehledech má objevovat i majetek manželek či manželů, případně společníků starostů, místostarostů a radních.

Vyhoví-li Ústavní soud ČR stížnosti senátorů, podoba zákona o střetu zájmů by se vrátila do stavu před zářím 2017.*

/zr, rš/

 

Ilustrační foto: archiv Poslanecké sněmovny

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down