Další ročník sběrových ekologických soutěží má své vítěze

V pořadí již 23. ročník sběrových ekologických soutěží pro pražské mateřské a základní školy vyvrcholil ve středu ve Velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy. Nejlepším školám byly předány ceny a poháry.

 V tomto školním roce se sběru starého papíru zúčastnilo celkem 22 170 žáků z 54 pražských škol, kterým se podařilo nashromáždit 449 841 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 20 kg sběrového papíru. Nasbírané množství papíru na školách představuje 2,8 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období, a to zcela bez dopadu na rozpočet města.

 

„Soutěž škol ve sběru druhotných surovin probíhá již od roku 1994, kdy se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina, papír, a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin, jako jsou plastová víčka, hliník či nápojové kartony. Školy jsou hodnoceny ve dvou kategoriích. První kategorie podle množství nasbírané suroviny, druhá podle průměrného množství na jednoho žáka,“ vysvětlila historii a pravidla školní soutěže ve třídění odpadů radní hl. m. Prahy Jana Plamínková, která pro školní rok 2016/2017 udělila projektu záštitu.

„Žákům z pražských škol se letos podařilo nasbírat a vrátit do recyklačního procesu celkem 456 281 kg cenných druhotných surovin, což je výkon hodný pochvaly. Jsem ráda, že školy mají o podobné projekty zájem a aktivně se do nich zapojuji,“ dodala radní, která předala nejlepším sběračům vedle hodnotných cen i poháry hlavního města Prahy.

 

Nejlépe si v soutěži v první kategorii vedla ZŠ Ratibořická, Praha 9 – Horní Počernice, která s celkovým množstvím 62 420 kg papíru daleko předběhla ostatní pražské školy. Za nejlepší umístění ve druhé kategorii, tedy podle nejvyššího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka (120 kg), si 1. cenu a pohár hl. m. Prahy odnesla ZŠ Spojenců z Prahy 9.

V doprovodných ekologických soutěžích se z pražských škol nejlépe umístila ZŠ a MŠ Chmelnice z Prahy 3, které získaly 1. cenu za celkové množství 1 090 kg plastových víček. Ve sběru hliníkových obalů si nejlépe vedla ZŠ Strossmayerovo náměstí z Prahy 7 s celkovým množstvím 1230 kg hliníku.

Stejně jako v minulých letech se s žáky nejlepších škol a s jejich pedagogy setkali zástupci organizátorů projektu a partnerských společností, které věnovaly do soutěže řadu hodnotných cen.*

/hof/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *