Další ročník soutěže Žít krajinou ocenil nejzdařilejší pozemkové úpravy, které krajinu ozdravují

Soutěž Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ), představila své vítěze. Ti byli oceněni za úspěšné realizace pozemkových úprav, jež jsou účinným nástrojem, jak vrátit krajině její schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami i vlivy zemědělské činnosti. Výsledky již 14. ročníku byly oznámeny 7. října v prostorách Senátu, jehož Stálá komise pro rozvoj venkova patří spolu s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy k dalším organizátorům soutěže.

Vlastní pozemkové úpravy se začaly, z počátku formou jednoduchých a později komplexních úprav, zpracovávat až v roce 1992. Od té doby bylo v České republice zpracováno přibližně 2700 komplexních a 1080 jednoduchých pozemkových úprav,“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Soutěž Žít krajinou oceňuje ty nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a další zainteresované. Společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby, jsou prevencí povodní i sucha. Zvyšují nejen kvalitu životního prostředí, ale i kvalitu života na venkově. Jejich význam roste v důsledku negativních dopadů klimatických změn. 

Pokud budu mluvit o investicích do krajiny, tak od vzniku SPÚ v roce 2013 jsme investovali do pozemkových úprav více než 13,6 miliardy korun. Za těmito čísly stojí poctivá a profesionální práce úředníků, projektantů pozemkových úprav a staveb i dodavatelů a patří jim za to opravdu velké poděkování,“ ocenil Martin Vrba.

Ve 14. ročníku soutěže se představilo 42 projektů, z toho 23 v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 19 v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. Zároveň centrální komise vybrala ten nejlepší a udělila mu Cenu Státního pozemkového úřadu. A prostřednictvím internetového hlasování našla svého adresáta i Cena veřejnosti.

Ukázkou dobré praxe je vítězný projekt v kategorii Tvorba a ochrana krajiny Lokální biokoridor LBC 2 U Krčmy část I. V rámci realizace lokálního biocentra v katastrálním území Čejč (Jihomoravský kraj) byla obnovena vodní plocha v místě, kde se podle první písemné zmínky z roku 1464 nacházelo Čejčské jezero, které cíleným vysoušením zaniklo v 1. polovině 19. století. Multifunkční opatření tvoří zejména dvě vysychavé tůně a jedna tůň se stálou vodní hladinou, které doplňuje výsadba vhodné dřevinné vegetace. Pásmo kolem vodní plochy je příznivé mokřadní vegetaci, která je útočištěm vodního ptactva i obojživelníků. Biodiverzitu podporují také instalované broukoviště, plazník, budky a čapí hnízdo. Opatření plní funkci protierozní, půdoochrannou, ekologickou, estetickou i rekreační.

Podrobnosti k soutěži najdete na: https://1url.cz/3KTsv.

/zr/

Snímek zachycuje řešení v katastrálním území Čejč, které získalo hlavní cenu v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. 

Foto: web soutěže*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down