Děčín byl oceněn za účast občanů na rozhodování o dění ve městě. V soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO však byly uděleny i anticeny

Celkem 162 nominací přijala nezisková organizace Otevřená společnost, o. p. s., do svého již 14. ročníku soutěže otevřenosti veřejné správy OTEVŘENO x ZAVŘENO. Po prověření všech nominací postoupilo k hlasování poroty 95 z nich. Výsledky soutěže byly včera oznámeny v Praze. Hlavní cena v kategorii Otevřeno patří statutárnímu městu Děčín. Naopak hlavní anticena v kategorii Zavřeno letos připadla Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezidiu. Mediálním partnerem soutěže je i odborný měsíčník Moderní obec.

Porota tak pracovala s 58 nominacemi na anticenu ZAVŘENO a s 37 nominacemi na pozitivní ocenění OTEVŘENO. Zajímavým trendem letošního ročníku byl právě nárůst pozitivních nominací. Odborný garant soutěže Oldřich Kužílek k tomu uvedl: „Ukazuje se, že stále více úřadů a institucí zapojuje otevřenost do své činnosti jako klíčový prvek, na kterém staví svou úspěšnost a efektivitu.

Předmětem řady nominací se stala data z databází. Na jedné straně se téměř zdvojnásobil počet nominací do pozitivní kategorie otevřených dat, na straně druhé se mezi případy nesprávného odepírání informací objevuje více případů, kdy povinné subjekty odepírají přístup k různým databázím, které by bylo možné používat pro aplikace a komerční využití.

Výrazný zájem o hlasování letos projevila veřejnost, když udělila 4555 hlasů, pro platné hlasování přitom stačilo soutěžícímu udělit jediný hlas. Otevřená společnost, o. p. s., však také zaregistrovala pokus o manipulaci výsledků masívním hlasováním z jediné IP adresy. Při kontrole však tyto hlasy odečetla a do počtu hlasů veřejnosti ani do výsledků je nezapočítala.

Na letošním ročníku je pozoruhodné, že ve svém hlasování o držitelích hlavních cen v kategorii Otevřeno a Zavřeno se veřejnost shodla s odbornou porotou.

DĚČÍN: NEČEKALI JSME OCENĚNÍ ZA TAKOVOU SAMOZŘEJMOST

Hlavní cenu v kategorii Otevřeno obdrželo statutární město Děčín. Město dlouhodobě prosazuje otevřenost, na jeho webu se nachází rozklikávací rozpočet, videozáznamy ze zastupitelstva (i on-line) včetně podkladů, zápisy z výborů a komisí, otevřená data. Má i mobilní aplikaci a komunikuje na sociálních sítích.

Významným činem byla participace při plánování dálničního přivaděče, což se pro komplikovanou situaci nedařilo desítky let. Město vytvořilo s Děčínským fórem občanských spolků, sousedním městem Jílové, hygienickou stanicí, autodopravci, Agenturou ochrany přírody a Hospodářskou radou okresu pracovní skupinu. Studie proveditelnosti porovnala varianty, zveřejnila je a použila  stanovisko města jak pro svůj, tak i pro krajský územní plán.  Byla i přílohou závěrečného vyjádření kraje k EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice.

I další fakta odpovídají velké otevřenosti Děčína veřejnosti: Program otevřených dat je v ČR mezi městy jeden z nejširších, městský zpravodaj publikuje názory i opozice a před volbami dal všem stranám stejný prostor. Magistrát umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejich délky vystupovat na schůzi zastupitelstva.

Z rukou ředitelky Otevřené společnosti Marty Smolíkové přezali cenu pro Děčín náměstek primátorky Jiří Anděl a tajemník magistrátu Jaromír Zajíček. "Ocenění přijímám pro Děčín s největší pokorou, protože nás ani nenapadlo, že bychom mohli být oceněni za takovou samozřejmost, jako že se o věcech důležitých pro město bavíme s lidmi," konstatoval Jiří Anděl.

LANŠKROUN: RADNIČNÍ NOVINY, KTERÉ MOHOU INSPIROVAT

V kategorii Otevřeno však bylo oceněno i další město – Lanškroun. V radničních novinách tam byla zavedena systémová opatření k vyšší pluralitě, objektivitě a vyváženosti: Funkci redakční rady plní mediální výbor zastupitelstva včetně zástupce opozice a občanů. Městem byl rovněž přijat statut poskytující rovnocenný prostor v každém čísle každému zastupiteli. Prostor mají i občané (vyčleněna jedna strana). Názory, které se do daného čísla radničních novin nevejdou, se publikují jako příloha elektronicky. Redakce aktivně vyhledává a publikuje i protichůdné názory.

Město Lanškroun také již od r. 2015 – a nyní i nad rámce zákona o registru smluv – zveřejňuje všechny smlouvy města a jeho obchodních společností (u nich smlouvy nad 25 000 Kč).

Na webu města se sjednotily všechny výstupy týkající se transparentnosti (např. zápisy z rady, zastupitelstva, výborů a komisí, které se zveřejňovaly i dříve) na jednu přehlednou stránku „Otevřená radnice“. Jako novinka jsou před zastupitelstvem zveřejněna všechna navrhovaná usnesení s podklady.

Cenu městu Lanškroun zastupovanému starostou Radimem Vetchým předala členka poroty, bývalá místostarostka Černošic u Prahy a držitelka ceny Bílá lilie 2011 Daniela Göttelová.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE OTEVŘENO x ZAVŘENO 2016

  • Kategorie Otevřeno

Hlavní cena: Děčín za účast na rozhodování

Cena poroty: Lanškroun za svobodu projevu a otevřenost

Cena poroty: Lukáš Svoboda za web mapasamospravy cz

Cena poroty: Zastupitelský klub Pirátů hl. m. Prahy za informování veřejnosti

Cena veřejnosti: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za zveřejňování dat

Cena veřejnosti: Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat, za prosazování otevřených dat

 

  • Kategorie Zavřeno

Hlavní cena: Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR za chaotické informování o reorganizaci policejních útvarů

Cena poroty: Společnost ČEZ, a. s., za neposkytování informací

Cena poroty: obec Vestec za útok na svobodu projevu

Cena veřejnosti: Parlament ČR za "náhubkový zákon"

Cena veřejnosti: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR za odepírání informací o porodech*

 

/rš/

K foto:

Hlavní cena v Kategorii Otevřeno byla letos udělena statutárnímu městu Děčín. Na snímku ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková s náměstkem děčínské primátorky Jiřím Andělem (uprostřed) a tajemníkem magistrátu města Děčín Jaromírem Zajíčkem

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down