Děkujeme, pane starosto, čekáme na střeše

O službě SMS InfoKanál psala Moderní obec již před lety, rovněž po velkých povodních. Od té doby se podstatně rozšířilo využívání internetu, nejnověji sdílení a šíření informací pomocí Facebooku. Má ještě význam v krizové komunikaci rozesílání SMS zpráv?

Zpráva z titulku tohoto článku se pro Janu Mertovou, manažerku SMS InfoKanálu, stala esemeskovým symbolem povodní. »Mohlo by se zdát, že v do-bě širokého využívání internetu nemá rozesílání SMS zpráv v krizové komunikaci význam, ale já tento názor úplně nesdílím. Internet a zejména sociální sítě hrají obrovskou roli a podle mého brzy jednu z nenahraditelných rolí v oblasti pomoci – to mohou být informace o tom, kde je potřeba pomoci a v jaké formě,« připouští Jana Mertová, ale hned dodává: »Jenže lidé, členové krizového štábu, dobrovolní hasiči a podobně ve chvílích krize nemají čas ani kapacitu sledovat, filtrovat či vyhodnocovat informace z různých médií. A SMS je krátká, výstižná forma informace, která přijde na mobilní telefon. Hlavně ale – a tam vnímám obrovskou výhodu, ta informace je cílená a ověřená, je to informace, kterou k nim vysílají v tu chvíli nejinformovanější osoby, krizový štáb jejich obce či města.«

Jako byl v danou chvíli (při povodni v roce 2010) pro obyvatele Bílého Kostela nad Nisou starosta, který esemeskou informoval občany, že vrtulník bude evakuovat obyvatele ze střech domů, a do systému SMS InfoKanálu vzápětí přišla zpráva: Děkujeme, pane starosto, čekáme na střeše.

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KRIZOVÉ SITUACE

»Člověk s těžkým srdcem sleduje esemesky, které vyzývají k evakuaci, či informují o tom, že nejhorší prognózy se naplňují. Na druhou stranu jsme si uvědomili, že služba SMS InfoKanál pomáhala a potvrzují to děkovné SMS občanů, kteří zprávy dostávali, i představitelé povodněmi postižených obcí, kteří měli nejtěžší úlohy informovat obyvatele a ukočírovat celou situaci. Za zmínku jistě stojí Městská část Praha 8, obce Rudník, Husinec, Kly, město Ústí nad Labem, obec Měchenice, město Štětí, město Kouřim, krizová řízení ve městech jako Klatovy, v Českých Budějovicích, Táboře, v Rokycanech, v Sokolově, v Chrudimi a dalších,« vyjmenovává Jana Mertová.

»Jeden z nezapomenutelných rozhovorů byl se starostkou Husince Ing. Ivanou Zrzavou, která nám děkovala a byla opravdu vděčná, že jsme SMS InfoKanál stihli zprovoznit před povodní. SMS InfoKanálu využila i místní škola a školka – ukázala se obrovská výhoda takové komunikace pro školy. Jak jinak, jednodušeji nebo efektivněji komunikovat s rodiči žáků během povodní nebo jiné krizové situace? O hromadné SMS na všechny rodiče se nebojím říct, že neznám rychlejší a efektivnější způsob.«

Výhoda této formy komunikace se potvrdila obrovským nárůstem počtu rozesílaných SMS. Oproti běžným měsícům se zvýšil na čtyřnásobek. A jen krizových SMS se odeslalo téměř milion. Rostl také zájem občanů o SMS, v některých lokalitách se počet zaregistrovaných uživatelů zvýšil skoro o polovinu. Například v Praze 8 se během povodní přihlásilo k odběru SMS tisíc nových odběratelů, v obci Rudník bylo před povodněmi 217 odběratelů, po povodních je jich 406.

A CO FACEBOOK?

Aktivity SMS InfoKanálu během letošních povodní jsem začal sledovat na Facebooku poté, co zde zakladatel této služby Petr Ulrich napsal: »Jsem na SMS InfoKanál pyšný.« Před rokem tento projekt odprodal a nyní denně sdílel se svými facebookovými přáteli (a někteří z nich zase se svými) zprávy, které SMS InfoKanál publikoval prostřednictvím svých FB stránek.

»Bylo vůbec těžké rozhodování, zda a příp. jak se pustit do sdílení informací. Chce-li někdo podávat informace o povodňové situaci, je to práce na plný úvazek a velká zodpovědnost. Facebook hraje v těchto chvílích velkou roli, ale zejména pro ty, kteří jsou mimo aktuální ohrožení. Pokud se vám do domu valí povodeň, těžko sledujete Facebook, máte-li ale rodinu v postižené oblasti, tak se od Facebooku a televize nehnete,« zamýšlí se Jana Mertová. »Proto sdílení esemesek na Facebooku SMS InfoKanálu bylo spíše informativní a ukázkové, možná inspirativní pro jiné obce, námět pro občany, co chtít od svých radnic a úřadů… Monitorovat povodňovou situaci – v tom role SMS InfoKanálu na sociální síti nebyla.«

I když povodně výrazně přispěly ke zvýšení zájmu o službu SMS InfoKanál, tým Jany Mertové je už jistě rád, že nastává čas pro běžné informování občanů, které má také význam, neboť může zvyšovat kvalitu jejich života. Služby SMS InfoKanálu již využívá okolo 400 obcí, v dalších dvou stovkách jsou ve fázi zkušebního provozu, kdy se rozhodují, zda a k jakým účelům ji budou využívat.

Nejčastěji to bývají informace o svozu odpadu, čištění komunikací, odstávkách a haváriích energií, změnách úředních hodin, informace o ztrátách a nálezech, informace o zasedání zastupitelstva a podobně. Pomocí modulu ankety mají úřady také možnost operativně vypisovat libovolné množství SMS anket a minireferend a víc zapojit občany do komunální politiky.

JAROSLAV WINTER

šéfredaktor portálu Helpnet

Služby SMS InfoKanálu již využívá kolem 400 obcí. V dalších dvou stovkách jsou ve fázi zkušebního provozu, kdy se rozhodují, zda a k jakým účelům ji budou využívat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *