Dětským skupinám se otevřely dveře k dotacím

Až do konce letošního července mohou dětské skupiny podávat žádosti o mimořádnou dotaci. Tato dotační výzva má dvě části: první z nich cílí na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií covidu-19, druhá pak na pomoc s hrazením nájemného. Provozovatelé dětských skupin museli v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a od 1. března byly skupiny dokonce plošně uzavřeny. V polovině krajů zůstávají i teď stále zavřené. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo mimořádný dotační titul pro poskytovatele dětských skupin v celkovém objemu 74,2 milionu korun.

Dětské skupiny potřebují naši pomoc, aby krizi přežily. Jejich zřizovatelé jsou
převážně neziskové organizace a ty už ze své podstaty nemohly v minulosti vytvářet finanční úspory, z nichž by nyní mohly čerpat. V období pandemie musely přitom čelit úbytku příjmů, přičemž je pravidla financování z ESF vylučovala z jakékoliv jiné veřejné covidové podpory. Proto jsme připravili dotační titul, který dětským skupinám pomůže s úhradou zvýšených nákladů a také s částečnou úhradou nájemného po dobu šesti měsíců,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

* Část A – zvýšené náklady
Prostředky této části dotačního titulu jsou určeny výhradně na pokrytí zvýšených
provozních nákladů, které poskytovatelům vznikly nebo vzniknou v souvislosti s pandemií covidu-19 při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Může se jednat zejména o náklady vynaložené na pořízení roušek, respirátorů, rukavic, ochranných štítů či antivirových dezinfekčních prostředků. Uznatelné jsou však i náklady spojené se zajištěním zvýšené informovanosti rodičů a dětí, včetně např. úprav pokynů pro rodiče při předávání a vyzvedávání dětí a další náklady, jejichž vznik je jednoznačně vázán na opatření související s pandemií covidu-19.
Výše dotace v části A je závislá na kapacitě dětské skupiny, hlavním ukazatelem je přitom kapacita zapsaná v evidenci a k tomu náležící počet pečujících osob. Na jednu osobu bude možné žádat o dotaci do výše 12 tisíc Kč, přičemž počet pečujících osob, na které lze žádat, je vymezen následovně:
• u DS s kapacitou do 6 dětí je možné požádat nejvýše na 2 pečující osoby,
• u DS s kapacitou 7 - 12 dětí je možné požádat nejvýše na 3 pečující osoby,
• u DS s kapacitou 13 - 24 dětí je možné požádat nejvýše na 4 pečující osoby.

* Část B – COVID nájemné pro dětské skupiny
Prostředky této části dotačního titulu jsou určeny na pomoc s úhradou nájemného za prostory určené k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Podmínky této části byly nastaveny obdobně, jako je tomu u dotačního titulu na podporu hrazení nájemného od Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy ve výši 50 % uhrazených nákladů.

O podporu v rámci této části bude možné žádat na období šesti měsíců v průběhu roku 2021, a to za podmínky, že na toto období nebude uplatněna žádná jiná podpora z veřejných prostředků (zejména tedy tzv. jednotka na nájem v rámci dotační podpory z ESF).
Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena do datové schránky MPSV nebo fyzicky na podatelnu MPSV nejpozději do 31. července 2021.

Více informací o dotačním titulu najdete na webových stránkách ministerstva www.mpsv.cz.*

/zr/

Na ilustračním snímku: Dětská skupina Soptík je provozována obcí Okrouhlice na Havlíčkobrodsku od září 2018 v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé místní knihovny

Foto: archiv obce

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down