Digitální a informační agentura zastřeší digitalizaci veřejné správy

Od 1. dubna 2023 začíná fungovat Digitální a informační agentura (DIA), která bude mít na starosti digitalizaci veřejné správy. Cílem je posílit a sjednotit digitální transformaci, zlepšit poskytované služby občanům, umožnit strategické financování a zlepšit digitální úroveň Česka. Agentura se bude věnovat například správě a vývoji Datových schránek, Portálu občana, kontaktním místům Czech POINT a Základním registrům. Jedním z prvních projektů bude také nový digitální doklad.

Digitální a informační agentura jako ústřední orgán státní správy poskytne občanům sjednocení a zrychlení veřejných digitálních služeb. Jedním z klíčových úkolů je zjednodušit složité procesy, s nimiž se veřejnost potýká třeba při komunikaci s úřady či podáváním žádostí.

DIA byla zřízena novelou 471/2022 Sb. zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Díky zákonným kompetencím bude moci efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní projekty. Od Ministerstva vnitra přebírá agentura Odbor eGovernmentu, Odbor hlavního architekta a Správu základních registrů. Nezávislost agentury bude zajištěna jejím nadresortní postavením a nezávislostí na řízení ministerstev i jiných úřadů.

„V Česku nyní po vzoru Velké Británie a Dánska budujeme Digitální a informační agenturu, která je důležitým milníkem pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Ředitelem agentury byl jmenován k 1. únoru 2023 Martin Mesršmíd, dlouhodobý vrcholový manažer firmy Avast, a jeho zástupcem Petr Kuchař, dosavadní ředitel Odboru architektury eGovernmentu na Ministerstvu vnitra.

V prvních měsících se DIA zaměří na přebírání agendy a na postupnou transformaci v plně fungující úřad zajišťující digitalizaci veřejné sféry. „Budujeme zcela novou instituci pro zvýšení efektivity státu, otevíráme naplno dveře digitálnímu pokroku. Předem upozorňujeme, že vše nebude jen zalité sluncem, mohou se objevit problémy technického rázu. Nebude to však nic, co by ohrozilo fungování digitální státní správy a problémy budou okamžitě řešeny,“ vysvětluje Martin Mesršmíd.

Hlavním projektem pro tento rok bude vývoj nového digitálního dokladu, který bude v první fázi obsahovat občanský a následně řidičský průkaz. V roce 2026 pak bude tento pilotní projekt aktualizován do evropské digitální peněženky, která bude platná napříč státy Evropské unie. Bude zahrnovat i další informace jako je doklad o vzdělání či zdravotní dokumentace. *

/tz/

Na snímku zleva: Petr Kuchař, dosavadní ředitel Odboru architektury eGovernmentu na Ministerstvu vnitra, nově zástupce ředitele DIA, Martin Mesršmíd,  dlouhodobý vrcholový manažer firmy Avast, ředitel DIA a Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down