Digitální technická mapa už za rok

Od 1. července 2024 bude spuštěna digitální technická mapa v České republice. Po letech příprav tak bude veřejnosti přístupná on-line databáze s mapami ve vysokém rozlišení, ve kterých uživatelé snadno a rychle najdou technické údaje, inženýrské sítě, stavby a další důležité informace. Zatímco Pardubický kraj má již mapové podklady pro DTM zpracované a od července letošního roku je v novém systému zpřístupnil, nyní nastává doba, kdy musí požadovaná data dodat i města a obce. A právě jim chce Pardubický kraj s tímto úkolem pomoci.

 Spuštění DTM bude revolucí v mapování. Díky projektu se například usnadní průběh stavebního řízení, protože uživatelé najdou na jednom místě všechny potřebné údaje o pozemku i umístění technických sítí. DTM má přinést benefity i obcím, které díky databázi budou moci lépe spravovat pasporty zeleně, komunikací ve svém majetku i vstupní data pro plánování budoucího rozvoje. V DTM budou zaznamenána i ochranná pásma či vlastníci pozemků a infrastruktury.

Měli jsme několik pracovních seminářů, kde se zástupci obcí mohli dozvědět vše potřebné k přípravě podkladů. Řada starostů hlavně z menších obcí ale má ze spuštění DTM obavy. Je to administrativně i finančně náročný projekt, který sice přinese velké klady, ale při přípravě podkladů je potřeba odvést hodně práce. Proto jsme se s kolegy shodli na tom, že Pardubický kraj svým obcím pomůže. Chceme zajistit na financování DTM v obcích více než 80  milionů. Pomůžeme nejenom s náklady, ale také přímo s pořízením chybějících dat v patřičném formátu a rozsahu, což je pro obce ještě cennější než klasický příspěvek formou dotace. Do naší výzvy ke spolupráci je možné se hlásit od 18. července do 1. září 2023. Proto jsem také poslal všem starostkám a starostům v regionu dopis, kde upozorňuji na tuto možnou příležitost. Výše spoluúčasti se odvíjí od velikosti obcí. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout obce, které již na přípravě dat usilovně pracují a naši pomoc nepotřebují,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Menším se pomůže více, protože mají menší rozpočty i možnosti

Obce do 1000 obyvatel mohou získat až 80 procent způsobilých výdajů na kompletaci dat pro DTM. Obce mezi 1001 a 5000 obyvateli dosáhnou na podporu 60 procent a obcím nad 5000 obyvatel kraj přispěje maximálně 40 procenty. „Považuji to za správné a spravedlivé. Starostové menších obcí mají menší rozpočty a zpravidla své funkce vykonávají jako neuvolnění ze svých civilních zaměstnání. Vedení obce se věnují ve volném čase, stejně tak nemají k dispozici početné úřednické aparáty jako velká města. Proto jsme přišli s různou nabídkou pomoci. Na krajském úřadu máme odborníky, kteří mají znalosti i kontakty a mohou s finalizací podkladů pro DTM výrazně pomoci,“ dodává radní Valtr.

Kraj připravuje dvě postupné výzvy a spolupracuje se Sdružením místních samospráv ČR

„Výzva k zapojení se obcí do projektu Pardubického kraje Rozvoj Digitální technické mapy (DTM2)“ je již zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. Žádosti obcí bude komise hodnotit podle pořadí podání všech nutných podkladů do datové schránky a nebude brán zřetel na dokumenty zaslané před oficiálním zahájením výzvy, tedy 18. červencem. „Po vyhodnocení prvního kola výzvy s alokací 50 milionů korun počítáme, že v případě zájmu obcí vypíšeme i druhé kolo podpory. Předpokládáme v něm rozpočet ve výši 34 milionů korun. Jsme v současné době jediným krajem v České republice, který se snaží touto formou pomoci. Vnímáme obavy starostů, nařízení o vytvoření DTM přišlo svrchu a ačkoliv se jedná o důležitý a přínosný projekt, jehož jsem zastáncem, je namístě obcím pomoci. Krajský odbor rozvoje dlouhodobě pořádá semináře a se starosty intenzivně komunikuje. Navázali jsme také v lednu spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, při podpisu memoranda o spolupráci jsme se dozvěděli, že až 90 procent obcí má zájem o pomoc s tvorbou podkladů pro DTM. Nový program pro spolupráci je naší další snahou obcím pomoci, aby dodaly podklady včas, řádně zpracované a my všichni pak mohli používat DTM,“ dodává hejtman Martin Netolický. V polovině srpna by se také podle aktuálních informací měl konat další seminář pro starosty, kde se účastníci dozví informace k vypsané výzvě.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down