Autor
Kategorie:
Ekonomika

Dlužníkům nájemného kyne v Hradci Králové naděje

Neplatičům nájemného v bytech či ubytovacích jednotkách ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové je určena dluhová amnestie, vyhlášená tamním zastupitelstvem pro období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. Amnestie se týká dlužníků, kteří dluží na nájemném a službách či mají uzavřenou dohodu o...

Neplatičům nájemného v bytech či ubytovacích jednotkách ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové je určena dluhová amnestie, vyhlášená tamním zastupitelstvem pro období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. Amnestie se týká dlužníků, kteří dluží na nájemném a službách či mají uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři nebo je s nimi veden soudní spor, či je proti nim vedena exekuce.

ODPUSTIT JE MOŽNÉ AŽ 90 PROCENT VÝŠE SANKCE Z PRODLENÍ

Dlužník musí do 31. 5. 2014 kontaktovat Správu nemovitostí Hradec Králové, p. o., kde mu bude vyčíslena částka, kterou musí uhradit nejpozději do 30. 6. 2014. Podmínkou odpuštění části sankce z prodlení je tedy zaplacení dluhu na nájemném a službách, části sankce z prodlení (10 % z její celkové výše, nanejvýš však 5000 Kč) – a pokud byl již dluh soudně vymáhán, pak také zaplacení nákladů soudního řízení anebo nákladů exekuce. Poté si dlužník může podat písemnou žádost o prominutí zbývající části sankce z prodlení.

Jak pro Moderní obec uvedla ředitelka městské správy nemovitostí Ing. Jaroslava Bernhardová, k 31. 12. 2013 dluh na nájemném za byty ve správě města činil 15,5 mil. Kč, přičemž do této částky je započítán i dluh z minulých let, kdy město mělo na pět tisíc bytů.

Podle Jaroslavy Bernhardové v současné době dluhy za nájemné a služby i v Hradci Králové neustále rostou a v některých případech bývají obtížně vymahatelné, mj. také kvůli zhoršující se sociální situaci obyvatel. »Mnoho dlužníků je však ochotno uzavřít splátkový kalendář a dluhy splácet. Často však příslušenství dluhu mnohonásobně převýší jistinu a pro dlužníka je neúnosné je zaplatit. Dluhová amnestie by proto mohla být pro dlužníky řešením z jejich mnohdy bezvýchodné situace,« dodala ředitelka.

K 28. 1. 2014 požádalo o prominutí příslušenství dluhu celkem deset lidí, přičemž celková částka, kterou dluží, se odhadem blíží k 1 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *