Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Do LED technologií se nevrhejte po hlavě a bez pasportu

Již téměř pět let testuje společnost Eltodo-Citelum na několika lokalitách v Praze využití LED svítidel ve veřejném osvětlení. Společnost v reálných podmínkách ověřuje technické parametry LED svítidel, jejich ekonomickou výhodnost a potřebu údržby.

Dosažené výsledky lze shrnout v návod, zda, jak a za kterých podmínek je výhodné investovat do LED svítidel ve veřejném osvětlení. Použitelný je pro všechny obce a města v České republice.

ABY INVESTICE DO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BYLA EKONOMICKÁ…

»LED technologie jsou jistě technologií budoucnosti i ve veřejném osvětlení. Jejich nasazení v současných podmínkách konkrétního sídla je však třeba pečlivě zvažovat, a to až do úrovně jednotlivých lokalit či ulic. Bez toho můžete své peníze rovnou vyhodit oknem,« říká Ing. Vítězslav Chmelík, generální ředitel společnosti Eltodo-Citelum. »Přesto můžeme na základě dlouholetého a rozsáhlého testování v Praze vymezit hrubé hranice, v nichž je investice do LED svítidel již ekonomická.«

1) Je-li veřejné osvětlení vybaveno zastaralými rtuťovými výbojkami, investice do LED osvětlení bude díky úspoře v odebrané elektřině (průměrně 70 %) vždy ekonomicky výhodná (návratnost zhruba 5 až 10 let).

2) V případě výstavby nového veřejného osvětlení (v nových developerských projektech) či při zásadních rekonstrukcích stávajícího veřejného osvětlení (např. při rekonstrukcích celých ulic, kdy se bude měnit i umístění stožárů veřejného osvětlení) lze předpokládat, že za dodržení některých podmínek bude využití LED technologií již ekonomičtější než nasazení sodíkového veřejného osvětlení.

3) Plošná výměna moderních sodíkových svítidel za LED svítidla zatím ještě není ekonomická.

KAŽDÝ PROJEKT MUSÍ BÝT INDIVIDUÁLNĚ POJAT

»Pro všechny obce a všechna města však platí totéž, co pro Prahu,« podotýká Vítězslav Chmelík. »Vhodnost využití LED svítidel je nutné u každého projektu posuzovat individuálně. Jde o multikriteriální hodnocení, kde ekonomická návratnost je jen jedním z parametrů.«

Při hodnocení každého projektu je třeba na prvním místě zvážit, zda se LED svítidla do dané lokality vůbec hodí. »Jednou z jejich výhod je, že světelný tok koncentrují pod sebe, svítí dolů a nikam jinam. Jenže tato výhoda se může snadno změnit v nevýhodu. Použijete-li totiž LED osvětlení na hlavním městském bulváru, všechny domy od prvního patra výše se ponoří do úplné tmy a bulvár přestane být bulvárem,« vysvětluje generální ředitel Eltodo-Citelum.

V úvahu je třeba vzít rovněž fakt, že některá LED svítidla vyzařují chladné bílé světlo, zatímco sodíkové výbojky teplé žluté světlo. Proto se LED svítidla nehodí např. do historických center. Vítězslav Chmelík proto připomíná: »Město, které o využití LED svítidel ve veřejném osvětlení uvažuje, by mělo udělat pilotní projekt, aby se ukázalo, zda občané tuto změnu charakteru svého „nočního“ města přijmou.«

»BEZÚDRŽBOVÁ TECHNOLOGIE«? POUHÝ MÝTUS

Dalším parametrem, který Eltodo-Citelum v rámci testování LED svítidel vyhodnocuje, je výrobci deklarovaná »bezúdržbovost« LED svítidel a její vliv na ekonomiku provozu veřejného osvětlení. Podle Vítězslava Chmelíka je v tomto případě pojem »bezúdržbová technologie« zavádějící, neboť každé LED svítidlo nasazené ve veřejném osvětlení údržbu zkrátka potřebuje.

Zjednodušeně řečeno, údržba se skládá ze tří činností: pravidelných revizí (z důvodu, že jde o elektrické zařízení), z čištění (usazený prach snižuje světelný tok LED svítidla) a z výměny porouchaných světelných zdrojů (tedy sodíkových výbojek nebo celých LED svítidel). U veřejného osvětlení s LED svítidly je nutné provádět revizi stejně často jako u klasických výbojek, čištění LED svítidel je jednodušší a rychlejší, k jejich výměně dochází méně často. Podle dosavadních výsledků testování v Praze lze říci, že poruchovost LED svítidel je jedno procento, u klasických sodíkových svítidel je to zhruba 7 až 12 %. »Náš odhad je, že při využití LED svítidel by mohly náklady na údržbu veřejného osvětlení klesnout zhruba o 8 %,« dopl- ňuje Vítězslav Chmelík.

STŘEZME SE ZBYTEČNÉHO HAZARDU

Stojí-li radnice před rozhodnutím, zda pro zásadní rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení využít LED svítidla, je nezbytné, aby si nechala zpracovat tzv. pasport veřejného osvětlení (který po obcích tak jako tak vyžaduje zákon), tedy přesnou inventarizaci obsahující technické parametry a životnost všech jeho prvků. »Pokud nám město nebo obec takový pasport předloží, nebo si jej u nás nechá zpracovat, jsme schopni během týdne vyhodnotit, zda a za jakých podmínek se mu vyplatí investovat do LED svítidel,« říká generální ředitel Eltodo-Citelum. »Bez tohoto vyhodnocení je investice do LED svítidel ve veřejném osvětlení ekonomickým hazardem.«

Testování LED svítidel v okolí Smíchova a na Karlově náměstí v Praze pokračuje. Jedním ze sledovaných parametrů, který lze vyhodnotit až v delším časovém horizontu, je např. pokles svítivosti v čase. »Výhodou LED svítidel je, že je výrobci dokážou přesně vyrobit pro požadovaný světelný výkon. Což však na druhou stranu vyžaduje přesně vědět, jak jejich světelný výkon v čase klesá, aby se nestalo, že po deseti letech služby klesne úroveň osvětlení pod požadovanou úroveň,« uzavírá Vítězslav Chmelík.

Historizující lucerny v centru české metropole, vyvinuté společností Eltodo.

Nuselský most v Praze se letos v létě dočkal modernizace veřejného osvětlení. Nově je vybaven LED svítidly.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV ELTODO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *