Do zdravotnictví míří z IROP přes tři miliardy korun

Zvýšení kvality návazné péče a vyrovnání regionálních rozdílů v této oblasti je jednou z priorit Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj proto dnes vyhlašuje druhou výzvu z oblasti zdravotní péče k předkládání projektů v tomto programu. Do zdravotnictví půjde přes tři miliardy korun.

„Oblast zdravotnictví v České republice je nedílnou součástí podpory ze strany našeho Integrovaného regionálního operačního programu. Moderní přístroje a zdravotnické potřeby stojí nemalé peníze, a tak se snažíme podpořit možné příjemce k pořízení a modernizaci vybavení pro zvýšení kvality návazné péče. To ocení nejvíce pacienti,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

 

Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Pro žadatele je připraveno více než tři mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 31. května 2016 do 30. června 2017.*

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.

/TZ/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *