Kategorie:
Různé

Doba konání schůze rady obce

V našem městysi se schůze rady konají již mnoho let jedenkrát za čtrnáct dní vždy od 15. hodiny. Jeden z členů rady však dojíždí za prací do sousedního Německa a požádal, aby byl začátek schůze přesunut na 18. hodinu. Musím jako starosta tomuto požadavku vyhovět, když konání schůzí od 15. hodiny se...

V našem městysi se schůze rady konají již mnoho let jedenkrát za čtrnáct dní vždy od 15. hodiny. Jeden z členů rady však dojíždí za prací do sousedního Německa a požádal, aby byl začátek schůze přesunut na 18. hodinu. Musím jako starosta tomuto požadavku vyhovět, když konání schůzí od 15. hodiny se nám dlouhodobě osvědčilo a vyhovuje i občanům, kteří se na základě pozvání mohou na schůzi rady obce dostavit, nehledě na další pracovní vytížení mé i ostatních členů rady a tajemnice úřadu? Domnívám se, že by si člen rady měl možnost účasti na schůzi rady obce zajistit u svého zaměstnavatele.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, předpokládá, že schůze rady obce jsou konány podle potřeby (§ 101 odst. 1), přičemž je svolává a zpravidla též řídí starosta obce (§ 103 odst. 5). Starosta je tedy tím, kdo je odpovědný i za určení přesného termínu konání schůze rady obce a není vázán požadavky jednotlivých členů rady.

Na druhou stranu i starosta je členem rady a podle § 83 odst. 1 zákona o obcích je proto povinen plnit úkoly, které mu rada obce uložila. V dotazu popsanou situaci by tak bylo možné vyřešit i tím, že by otázka přesného určení termínu konání schůzí rady městyse byla předložena tomuto orgánu k rozhodnutí. Jejím rozhodnutím by byl vázán i starosta, a pokud by rada rozhodla o konání svých schůzí až od 18. hodiny, měl by takové rozhodnutí respektovat.

Podle § 70 odst. 4 zákona o obcích členům zastupitelstva obce, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni a kteří jsou v pracovním poměru, což je zjevně případ zmíněného člena rady obce, musí jejich zaměstnavatel poskytnout pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy, přičemž rozsah pracovního volna určuje příslušná obec (jde o úpravu speciální k úpravě obsažené v zákoníku práce). V dotazu popsaná situace je však specifická v tom, že člen rady je zřejmě zaměstnancem pracujícím ve Spolkové republice Německo, přičemž jeho zaměstnavatel z důvodu teritoriálního působení českého práva není ustanovením § 70 odst. 4 zákona o obcích vázán (navíc se jeho pracovní poměr patrně bude řídit normami německého práva). Měl by si proto u svého zaměstnavatele zjistit, zda a pokud ano, za jakých podmínek má podle práva rozhodného pro jeho pracovní poměr ná-rok na uvolnění pro výkon veřejné funkce.

JUDr. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *