Dobré podmínky pro důstojný život občanů. I tak se pozná moderní obec

Naše obec Kateřinice se nachází ve Zlínském kraji uprostřed Valašských hor. Donedávna jste o naší obci možná mohli slyšet zejména ve spojitosti s místní světoznámou firmou Gufex, která je výhradním dodavatelem hracích puků na veškeré turnaje pořádané Mezinárodní hokejovou federací (IIHF). Dnes se...

Naše obec Kateřinice se nachází ve Zlínském kraji uprostřed Valašských hor. Donedávna jste o naší obci možná mohli slyšet zejména ve spojitosti s místní světoznámou firmou Gufex, která je výhradním dodavatelem hracích puků na veškeré turnaje pořádané Mezinárodní hokejovou federací (IIHF). Dnes se povědomí o Kateřinicích zvýšilo zejména díky úspěchu, kterého naše obec a její občané společně dosáhli, totiž díky získání titulu Vesnice roku 2014. Dovolte mi prosím kratičké zamyšlení nad uplynulým obdobím a výzvami, které stojí před nově zvolenými zastupiteli patrně nejen obce.


Jako v každé obci se i v Kateřinicích potýkáme zejména s oživováním starých a osvědčených i s hledáním nových a neotřelých způsobů, jak zapojit občany do dění v obci. Notabene o to složitějších při našich omezených rozpočtových možnostech, kdy většina investic závisí hlavně na vypsaných dotačních titulech. Jsem opravdu rád, že se vedení obce dokázalo při výběru investičních akcí zaměřit na projekty, které vyplynuly z požadavků občanů a spolků. V tom u nás byla naprosto zásadní spolupráce se zástupci základní a mateřské školy, se sborem Českobratrské církve evangelické a zástupci dobrovolných organizací.

Ohlédnu-li se zpět, zásadním impulzem k této spolupráci se stala přihláška obce do soutěže Vesnici roku 2013. Jednotlivé spolky už si totiž přestaly být konkurenty, který z nich do svých řad přetáhne více dětí. Naopak, i zásluhou společných setkání k přípravě společné prezentace obce v soutěži se začaly více respektovat a vzájemně spolupracovat. Prvním signálem, že nastolený směr, spočívající v podpoře výchovy našich dětí, je správný, bylo získání Bílé stuhy za činnost s mládeží a loňské třetí místo v krajském kole soutěže. Vše vyvrcholilo letos, kdy úsilí o úspěch obce v soutěži spojovalo stále víc a víc občanů. Převzetí titulu Vesnice roku 2014 bylo pro nás všechny jakousi »třešinkou na dortu« po krásném společném čase příprav na soutěžní představení Kateřinic. Naši občané si našli společný cíl a hrdě reprezentovali svou obec, za což jim patří veliký dík.

Dnes, po nedávných říjnových volbách do zastupitelstev obcí, stojíme na prahu nového období, v němž naším primárním cílem bude navázání na započatou spolupráci s občany a organizacemi a zapojení našich občanů do dění v obci prohloubit. V Kateřinicích jsme přesvědčeni o tom, že každá moderní obec a její vedení by měla v první řadě přemýšlet o tom, jak vytvořit důstojné podmínky pro život svých občanů a jejich dětí, ale i pro další generace. Zkusme všude proto potlačit svá ega a jednotlivé rozvojové projekty koncipovat tak, aby byly hospodárné a společensky přínosné. Stejný přistup by však měli aplikovat i všichni politici v centru, kteří již dlouho připravují jednotlivé dotační tituly pro nové programové období 2014-2020. Věřím, že budou dobře vnímat potřeby venkova a jeho obcí a připravovat dotační tituly pro ně přímo, bez jakýchkoliv postranních úmyslů.

 

Ing. VOJTĚCH ZUBÍČEK, Ph.D.
starosta obce Kateřinice (okr. Vsetín), Vesnice roku 2014

 

Po nedávných říjnových volbách do zastupitelstev obcí a na prahu nového volebního období zkusme všude potlačit svá ega a jednotlivé rozvojové projekty koncipovat tak, aby byly hospodárné a společensky přínosné. Stejný přístup by však měli aplikovat i všichni politici v centru.

 

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *