01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dobře vystavěný informační servis šetří čas i peníze

Kvalitním informačním servisem pro žadatele o dotace lze šetřit i miliony korun na projektech, jež pak nejsou zbytečně vyřazeny v první fázi hodnocení kvůli formálním nedostatkům.

Už od počátku svého fungování v ro-ce 2007 dbá Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o evropské peníze, na včasné a komplexní informování příjemců. Vědí-li totiž starostové, manažeři projektů v obcích a městech i zpracovatelé projektů předem, co je čeká a na koho se mohou obrátit, příprava žádosti o dotaci i samotná realizace projektů je snazší. Informační služby mají významně pozitivní vliv také na počet projektů zbytečně vyřazených v hodnocení. Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, nově pověřená ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, byla u zrodu regionálního dotačního programu, nastavování metodik a procesů i služeb pro zákazníky.


S jakou vizí nastupujete do pozice ředitelky úřadu, které výzvy vás čekají?

Nejen v Česku, ale i v Bruselu máme pověst zodpovědného partnera. Svou práci stavíme na férovém přístupu, odbornosti a vysoké kvalitě poskytovaných služeb. Tuto vysoko postavenou laťku bych chtěla udržet. A čeká nás samozřejmě mnoho práce. Máme k dispozici ještě zhruba dvě a půl z celkem dvaceti miliard korun, pro něž musíme vybrat užitečné a smysluplné projekty. Vše pak dotáhnout do zdárného konce v roce 2015, kdy musí být postaveno a proplaceno. Jsem v každodenním styku s příjemci už od roku 2007. Dobře vím, že každý projekt je zajímavý něčím jiným a přináší i různé otázky, jež je často nutné řešit individuálně. Na partnerském, férovém a zároveň individuálním přístupu, ale i na komplexních službách pro příjemce evropských peněz si dlouhodobě zakládáme.

Nakolik jsou služby pro žadatele a příjemce stále na prvním místě?

Jakékoliv opatření, které může napomoci přípravě a realizaci projektů, a tedy plynulému čerpání evropských peněz, má smysl. Komunikace a informační opatření pozitivně ovlivňují absorpci, tedy např. adekvátní poptávku po evropských penězích, kvalitu předložených projektů, přístup nositelů projektů. Navíc bez příjemců evropských peněz bychom prostředky z fondů EU v našem kraji neuplatnili. A starostové, lidé z městských úřadů, ředitelé škol a zpracovatelé projektů by bez kvalitních informací a vstřícného přístupu získávali peníze jen těžko. Neplatí to však jen o zpracování žádostí. Mám na mysli celý projektový cyklus, zahrnující veřejné zakázky, realizaci, kontroly i samotný provoz. Náš servis pokrývá celé toto období, které u větších projektů trvá i několik let, nepočítám-li minimálně tří, ale častěji pětiletou fázi udržitelnosti.

Na čem stavíte informační servis, jak funguje a co přináší?

Vše stavíme na odbornosti našich lidí, vstřícnosti a dobře nastavených pravidlech komunikace. Náš servis zahrnuje ucelené konzultační a informační služby. Když jsme jej někdy v roce 2007 vymýšleli a stavěli, cílem bylo zjednodušit práci našim klientům i nám a podpořit úspěšnou realizaci projektů a čerpání prostředků. Na konkrétním případu můžu ukázat, jak to funguje. Když nám coby žadatel o dotace zavoláte, že připravujete konkrétní projekt a hledáte finance, telefon vám vezme speciálně vyškolená projektová manažerka, která zodpoví vaše otázky. Při jakémkoliv dalším kontaktu pak máme k dispozici historii konzultací, konkrétních dotazů. Navíc lidé mají mnoho možností, jak se dobrat toho, co potřebují. Je možné také napsat, objednat se na konzultaci on-line, přihlásit se k odběru novinek, pořádáme semináře i odborná školení, vydáváme vlastní magazín Apropó. Na našem webu www.rr-moravskoslezsko.cz pak příjemci najdou hned několik aplikací, které usnadňují zpracování žádosti o dotaci a provedou je realizací i proplácením dotace. Většina procesů se dnes odehrává elektronicky, což je rychlejší, snadnější - a taky lepší pro kontrolu a přehled o administraci projektu. Výsledkem je ušetřený čas, benzin, ale i nervy a v neposlední řadě peníze. Vše stavíme na transparentním přístupu. Žadatelé o dotaci znají s předstihem několika měsíců podrobnosti o zaměření podpory a termínech, předem zveřejňujeme hodnoticí tabulky. Troufám si říct, že jen díky těmto opatřením a službám ušetříme až miliony korun na projektech, které pak nejsou zbytečně vyřazeny v první fázi hodnocení na formálních nedostatcích a přijatelnosti.

Víte také o nějakých slabých místech?

Máte-li na mysli informační služby, tam myslím můžeme jako úřad konkurovat těm nejlepším soukromým firmám. Něco jiného je samotná realizace a financování projektů. Průměrný nebo běžný projekt, např. rekonstrukce školy, výstavba sportoviště, nová cyklostezka, to jsou několikamilionové investice o mnoha stavebních a účetních položkách. Abyste dospěl ke zdárnému konci, vše nejen postavil, ale rovněž vyúčtoval tak, abyste o peníze při kontrole zbytečně nepřišel, vyžaduje pečlivost, záleží na pozornosti, kterou projektu věnujete. Nelze vyloučit lidskou chybu. Podstatnou část problému eliminujete, jste-li v obraze, když víte to důležité, jste pečlivý a máte přehled o projektu. To platí jak při vstupu, tak při realizaci a vyúčtování.

Příjemci evropských peněz si často stěžují, že podstupují nadbytečnou byrokracii, že se v informacích nejde zorientovat. Setkáváte se také s tímto přístupem?

Peníze z ROP Moravskoslezsko mohou získat hlavně veřejné organizace. Jde o několik set potenciálních příjemců, s nimiž jsme v kontaktu. Získat evropské peníze sice není jednoduché, ale myslím, že náš otevřený přístup pomáhá. Obdobné služby však nejsou standardem u všech řídicích orgánů, ministerstev a úřadů a nadměrná byrokracie určitě není přehnaný výraz. Jak jsem už říkala, naše organizace dělá vše pro to, aby to příjemci evropských peněz měli co nejjednodušší. Elektronizace při podávání žádostí o platbu, zpráv a změn v projektech je toho nejlepším důkazem.

Vidíte tedy ve vaší dobré praxi cestu pro budoucí řídicí orgány a jejich služby?

Je to určitě jedna z mnoha oblastí, kterou lze v Česku při čerpání evropských peněz zlepšovat. Sjednotit komunikaci, mluvit srozumitelně, vystavět služby na kvalitních lidech, propracovaném systému, jednoduchých principech, které se osvědčily a fungují. Věřím, že jsme se v mnohém za posledních sedm let poučili.

 

MICHAL SOBEK
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Kateřina Dostálová prošla odpovědnými pozicemi jak v občanském sdružení MENS SANA, tak na krajském úřadě i Úřadu Regionální rady. Ve všech se věnovala čerpání a využívání evropských peněz.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down