Dobrovolnictví se loni věnoval každý pátý

Ve druhé polovině roku 2023 provedl Český statistický úřad šetření o zapojení obyvatel do dobrovolnických činností. Kromě základního členění dobrovolníků podle věku, vzdělání a ekonomické aktivity přinesl průzkum také informace o organizovaném a neorganizovaném dobrovolnictví, o místu výkonu dobrovolnické činnosti či o jejich zaměření.

Míra dobrovolnictví ve 2. pololetí roku 2023 dosáhla podle zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ) hodnoty 19,2 %, přičemž vyšší míru dobrovolnictví měly ženy (21,4 %). Muži sice s mírou dobrovolnictví (16,9 %) za ženami mírně zaostávali, ale věnovali dobrovolnictví větší úhrn hodin.

Dobrovolníci nejčastěji pomáhali přátelům, sousedům nebo neznámým lidem (33,8 %), případně nějaké organizaci (33,2 %). Dobrovolnictví probíhalo nejčastěji v místě bydliště (85,7 %). Mezi dobrovolníky převažovalo organizované dobrovolnictví (56,6 %), dobrovolnická činnost byla nejčastěji zaměřena na rozvoj obce, komunit a sousedskou výpomoc (23,7 %) a sociální péči (23,5 %). Důvodem k dobrovolnictví bylo nejčastěji přesvědčení a víra v hodnoty, které podporuje daná skupina nebo organizace (29,8 %), případně to, že dobrovolník chce být s ostatními lidmi, s přáteli, či následuje jejich příklad (29,2 %).

Detailní pohled na dobrovolnictví přináší analýza Dobrovolnictví v ČR 2023 a prezentace ČSÚ z tematické tiskové konference.

Šetření bylo navázáno na Výběrové šetření pracovních sil. Zjišťování proběhlo z iniciativy Úřadu vlády, financovalo jej Ministerstvo vnitra a tazatelé při něm ve všech krajích ČR oslovili respondenty ve věku 15 a více let. Definice dobrovolnictví pro šetření vycházela z definice dobrovolnictví stanovené Mezinárodní organizací práce (ILO).*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down