Dodávky energií lze nakoupit také na burze

Dodávky 1691 GWh plynu a 774 GWh elektřiny byly loni kontrahovány na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK). Stále větší podíl na těchto obchodech zaznamenávají subjekty státní správy a samosprávy. Mluvčí burzy Martin Soukup odhaduje, že do dvou let bude takto veřejnými zadavateli nakupována absolutní většina dodávek energií.

Veřejní zadavatelé podle mluvčího v uplynulém roce na burze uzavřeli 3150 z celkem 3456 kontraktů na dodávky energií, tedy více než 91 %. Mohlo se tak stát díky specializovanému trhu s dodávkami elektřiny a zemního plynu do odběrných míst konečných zákazníků (ne však domácností), který ČMKBK otevřela v závěru roku 2009.

Burza sice nemůže sdělovat detaily obchodů, ale Martin Soukup odkazuje na řadu tiskových zpráv vydávaných jak orgány ústřední státní správy, tak kraji či městy. Kromě například ministerstev obrany, spravedlnosti, životního prostředí a vnitra, která na burze nakoupila celkem 952 GWh elektrické energie a zemního plynu, loni služeb ČMKBK využilo i 53 měst a obcí. Byly mezi nimi také Hradec Králové, Šumperk, Kutná Hora, Cheb, Jeseník, Černošice, i mikroregion Společná Cidlina. Pozadu nezůstávají ani kraje. Po průkopnících tohoto druhu obchodů z roku 2010 – Zlínském a Moravskoslezském kraji – loni burza přivítala už i Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj.

V PLNÉM SOULADU S LEGISLATIVOU

Komoditní burza je instituce zřízená podle zákona o komoditních burzách, jejímž posláním je organizovat veřejné trhy a kde lze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nakupovat komodity. Na jejím specializovaném trhu s dodávkami energií jsou registrováni všichni relevantní dodavatelé elektřiny a plynu v ČR. »To znamená, že v okamžiku zadání poptávky na nákup elektřiny či plynu je osloven trh v celé své šíři, čímž je zajištěn dostatečný počet nabídek a zároveň zaručena transparentnost obchodů,« vysvětluje mluvčí ČMKBK a potvrzuje, že nákup probíhá v souladu s českou legislativou. Především jde o zákon o komoditních burzách, který určuje nastavení standardizovaných procesů a průhledných pravidel pro všechny účastníky trhu. Na základě tohoto zákona má burza víceúrovňový kontrolní a garanční systém, který vytváří bezpečné prostředí pro obchodování. To vše je pod státním dozorem vykonávaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dále je to zákon o veřejných zakázkách, podle něhož může být veřejná zakázka na dodávky uskutečněna i nákupem na komoditní burze. Důležitý je též energetický zákon. Právě s jeho prováděcími předpisy musí být v souladu všechny uzavřené smlouvy na nákupy energií.

JAK VŠE PROBÍHÁ A KOLIK TO STOJÍ

Při vlastním obchodování se v elektronickém burzovním systému střetává poptávka kupujících s cenovými nabídkami dodavatelů energií. V tom lze spatřovat podle mluvčího určitou podobnost s elektronickými aukcemi, čímž však podobnost končí.

»Elektronické aukce odstraňují pouze jednu nevýhodu klasické (papírové) veřejné zakázky, tedy možnost podat jen jeden cenový návrh. Nákup na komoditní burze odstraňuje i všechny ostatní nevýhody a ve svém důsledku umožňuje dodavatelům nabídnout odběrateli nejlepší možnou cenu na trhu v daném čase. Odběratelé si nejvíce pochvalují rychlost nákupu (od zadání poptávky do systému jen týden), možnost nebýt ve vleku vývoje cen energií při délce trvání procesů vypsané zakázky a načasovat si dobu nákupu s výše uvedenou týdenní přesností,« tvrdí Martin Soukup.

Kromě toho se při obchodování na ČMKBK nezpracovává zadávací dokumentace, nevymýšlejí se kvalifikační kritéria pro dodavatele, smlouvy generuje a distribuuje přímo burza atd. Zatímco pro klasické výběrové řízení i s elektronickými aukcemi někdo musí zpracovat zadávací dokumentaci, zajistit procesy spojené s prověřením kvalifikace dodavatelů, hodnocením nabídek a uzavíráním smluv (při centrálním nákupu jich může být několik desítek, i více), toto vše při nákupu na burze odpadá, a proto mohou být náklady relativně nízké.

Město, které chce nakoupit energie na ČMKBK, se obrátí na burzu nebo přímo na dohodce, tedy členskou společnost burzy, který pak bude nakupujícího na burze zastupovat. Dohodce pomůže městu s registrací i vlastním nákupem. Platí se poplatek z uzavřeného obchodu ve výši několik promile z finančního objemu nakoupených energií. Poplatek dohodci je smluvní a řídí se podle toho, zda dohodce pro město zpracovává celkovou analýzu odběru, provádí sběr a zpracování dat apod., nebo zajistí-li jen samotný nákup. Pro běžné město se tyto náklady většinou pohybují v řádu desítek tisíc Kč.

»Minimálním nakupovaným objemem na ČMKBK je 500 MWh elektřiny či zemního plynu. Samosprávy navíc často využívají tzv. centralizace, kdy do jednoho nákupu sdruží roční spotřebu všech svých organizací, případně se spojí více menších obcí. Zvětší se tím objem poptávky, což vede ke zvýšení atraktivity pro dodavatele s dopadem na pokles ceny,« uzavřel Martin Soukup.

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK)

V roce 2009 otevřela specializovaný trh s dodávkami energií (elektřina, zemní plyn) do odběrných míst konečných zákazníků (nikoliv však do domácností).

Na tomto trhu jsou registrováni všichni relevantní dodavatelé elektřiny a plynu a mohou na něm obchodovat i kraje, města, obce či svazky obcí.

Územní samosprávný celek, který chce takto nakupovat dodávky energie, se obrátí buď přímo na burzu, či na dohodce (členskou společnost burzy), jenž jej bude na burze zastupovat. Poplatek z uzavřeného obchodu činí pouze několik promile z finančního objemu nakoupených energií.

Obchodování probíhá tak, že v elektronickém burzovním systému se střetává poptávka kupujících s cenovými nabídkami dodavatelů energií.

Tyto nákupy jsou v souladu s českou legislativou včetně zákona o veřejných zakázkách, podle něhož může být veřejná zakázka na dodávky realizována nákupem na komoditní burze.

Minimálním nakupovaným objemem je 500 MWh elektřiny nebo zemního plynu.

ZDROJ: ČMKBK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *