Dohody o provedení práce

Novelou zákoníku práce došlo k letošnímu 1. lednu ke změnám v právní úpravě výkonu práce na základě dohody o provedení práce. Zzajímalo by mě o jaké změny se jedná? Zákoník práce nově stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin (místo...

Novelou zákoníku práce došlo k letošnímu 1. lednu ke změnám v právní úpravě výkonu práce na základě dohody o provedení práce. Zzajímalo by mě o jaké změny se jedná?

Zákoník práce nově stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin (místo stávajících 150 hodin) v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Nově zákoník práce zavádí povinnost platby sociálního pojištění při dosažení příjmu 10 000 Kč měsíčně na základě dohody o provedení práce.


S ohledem na poznatky získané z aplikační praxe se stanovuje, které úpravy pracovního poměru není možné použít na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Novela zákoníku práce výslovně stanoví, že není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru. To však neplatí, pokud jde o:

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasné přidělení,

c) odstupné,

d) pracovní dobu a dobu odpočinku, přičemž výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

e) překážky v práci na straně zaměstnance,

f) dovolenou,

g) skončení pracovního poměru,

h) odměňování, s výjimkou minimální mzdy,

i) cestovní náhrady.

Právo zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákoníku práce.

 

Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *