Domácí násilí: v hlavním městě je i letos odhalováno nejvíce případů v ČR

V Praze se daří stále častěji odhalovat případy domácího násilí. Od roku 2014 je v metropoli vykazováno nejvíce násilných osob z celé České republiky. Nejinak by tomu mohlo být i letos. Jenom za první dva měsíce bylo vykázáno 28 násilníků, což je téměř stejný počet, jako tomu bylo ve stejném období v předcházejících dvou letech.

 

„Ohroženy jsou většinou ženy v domácnostech žijící s druhem a dětmi. Domácímu násilí za první dva měsíce přihlíželo nebo se stalo terčem agresivních osob přes 20 nezletilých dětí, které si tyto negativní prožitky ponesou dále do svého budoucího života,“ uvedl ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

 

Stále častěji Intervenční centrum řeší případy domácího násilí mezi cizinci. Zabývalo se i případem vykázání v rodině pocházející z Asie. Ze společného obydlí byl vykázán manžel, který se po mnoho let dopouštěl na své ženě domácího násilí.  „Přes obtíže spojené s omezenou znalostí českého jazyka se podařilo s klientkou domluvit schůzku, které se účastnila i tlumočnice. Klíčové v tomto případě bylo získat důvěru klientky v to, že jí můžeme pomoci obtížnou rodinnou situaci řešit. K tomuto přispěla skutečnost, že tlumočnice byla stejné národnosti jako klientka,“ popisuje obtížnost řešení těchto krizových situací, zejména mezi cizinci, vedoucí Intervenčního centra Praha Barbora Holušová.

 

Intervenční centrum ohrožené ženě připravilo návrhy, na jejichž základě nakonec soud rozhodl o prodloužení policejního vykázání o měsíc a následně o další 3 měsíce. „V této době  jsme s klientkou probraly možnosti dalšího postupu. Pomohli jí požádat o přípravu návrhu na úpravu poměrů k dcerám a návrhu na rozvod,“ líčila Holušová s tím, že z tohoto návrhu měla klientka velké obavy, neboť muž původně naprosto nepřipouštěl jakoukoliv zmínku o rozvodu. „Nyní byl nucen akceptovat rozhodnutí své ženy. Ze společného obydlí se odstěhoval, s dcerami se nadále stýká mimo domov a hradí soudem určené výživné,“ dodala Holušová.

 

Právě domácí násilí mezi cizinci přetrvává mnohdy řadu let, protože ženy se často obávají, že kvůli jazykovým bariérám a ekonomických problémům jsou na svém muži závislé. „Při řešení těchto případů je složitější si u těchto klientek získat potřebnou důvěru a následně jim pomoci překonat obavy z jejich budoucí existence. Důležitou roli hraje i doba trvání domácího násilí a odvaha ohrožených žen svou situaci řešit,“ doplnila Holušová.*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *