01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Domovinky, denní stacionáře, ocení senioři, ale též jejich blízcí či pečující

Denní centra pro seniory, tzv. domovinky či školky pro seniory jsou dalším příkladem toho, jak se města napříč republikou snaží prostřednictvím svých sociálních služeb zpříjemnit život starším obyvatelům i osobám, jež o ně pečují. Následující text přibližuje čerstvé zkušenosti ze Semil.

Domovinka neboli denní stacionář pro seniory funguje např. v Havlíčkově Brodě (Sociální služby města Havlíčkův Brod), kde pro ni zbudovali v roce 2007 nové prostory - v těsném sousedství stávajícího domova důchodců. Spojením obou zařízení vzniklo odpočinkové atrium, v domovince mají klienti k dispozici denní místnost, odpočinkové pokoje, koupelnu i toalety. V místnostech nechybí polohovací křesla, televize, počítač, video, rehabilitační pomůcky či audio systém k rychlému přivolání pečovatelky. Objekt má kapacitu dvacet lidí.


Podobné zařízení provozuje i město Frýdek-Místek (skrze Centrum pečovatelské služby), najdeme je i v Plzni a dalších městech. Z poslední doby k nim patří i Semily.

SLUŽBA, KTEROU VE MĚSTĚ OČIVIDNĚ POSTRÁDALI

»Záměr zřídit denní stacionář pro seniory, domovinku, vyplýval z Komunitního plánu pro obec s rozšířenou působností Semily z roku 2011, který připravovalo město, potažmo odbor Sociální péče s vedoucí Alenou Housovou,« vysvětluje místostarostka Semil a zastupitelka Libereckého kraje Lena Mlejnková. »Je to sociální služba, která po provedených analýzách, ale i zkušenostech v našem městě chyběla.«

Cílem služby domovinky je umožnit uživatelům podporu a pomoc v době, kdy jim nemůže být zajištěna péče v domácím prostředí, umožnit jim setkávání s vrstevníky a odlehčit rodinným příslušníkům a pečujícím osobám.

Inspirací pro zřízení služby byla zavedená a dobře fungující zařízení v okolních městech, např. v Liberci, Turnově, Jičíně. »Naslouchali jsme nejen zkušenostem vedení a zaměstnanců s provozováním této služby, ale zároveň si udělali obrázek, jak by služba mohla fungovat u nás a čím ji máme vybavit,« pokračuje místostarostka.

Po zvážení variant umístění domovinky se město podle návrhu ředitele Sociálních služeb Ing. Zdeňka Šimona rozhodlo pro budovu Sociálních služeb, která je již předurčena pro seniory. Nový návrh se zapracoval do aktualizace komunitního plánu, který schválilo zastupitelstvo města i Krajský úřad Libereckého kraje.

Služba je zřízena podle § 46 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Poskytují ji Sociální služby Semily a město jako zřizovatel této p. o., významně přispělo v rámci rozpočtu na úpravu prostor a její provoz. Ten začal 1. 7. 2013.

KAPACITA NAPLNĚNA ZČÁSTI, SLUŽBU VYUŽIJÍ PŘÍP. I PŘESPOLNÍ

Domovinka funguje v pracovní dny (7-15.30) a pojme až deset zájemců denně. Službu mohou využívat osoby pobírající starobní či invalidní důchod, jež dosáhly 55 let, jsou závislé na pomoci a dohledu druhé osoby a jejich zdravotní stav nevyžaduje péči pobytové služby. Služba je určena pro občany Semil, ORP Semily a v případě nenaplněné kapacity i ORP Železný Brod.

»Před i po otevření domovinky jsme obyvatele informovali všemi dostupnými médii. Natočili jsme reportáž do Semilské kabelové televize s vysvětlením, co nabízíme a jak to funguje. V současné době se pohybujeme na zhruba polovičním využití kapacity, ale počítali jsme s přechodnou dobou, kdy se veřejnost s domovinkou seznámí. Na zastupitelstvu města zazněla, pro nás velice potěšující, pochvala za fungování a služby pro babičky a dědečky,« pokračuje místostarostka.

VYŽITÍ A ÚHRADA SLUŽEB

Klienti domovinky mají k dispozici nové vybavení, možnost odpočinku, vycházek, drobných ručních prací, křížovek, ale i trénování paměti a terapeutických cvičení na základě svých požadavků. Pohybují se v příjemném prostředí s odborným zázemím.

Cena služby v denním stacionáři je stanovena hodinově a platí se každá započatá hodina. Za službu a pobyt v denním stacionáři je stanovena minimální úhrada ve výši 25-40 Kč, k tomu je třeba připočíst úhradu za odebranou stravu, dopravu, popřípadě další fakultativní služby. Jednotlivé částky a jejich hodinová sazba se odvíjí podle míry náročnosti poskytované služby konkrétnímu uživateli.

»Vzhledem k tomu, že organizace Sociální služby Semily p. o. je zaměřena na poskytování sociálních služeb pro seniory a v současné době poskytujeme pět sociálních služeb, je v tomto regionu tato oblast zcela pokryta a odpovídá komunitnímu plánování. Je proto potřebné zamýšlet se dnes především nad zvyšováním kvality poskytovaných služeb v dané oblasti,« uzavírá Lena Mlejnková pro časopis Moderní obec.

 

Klienti domovinky mají možnost odpočinku, vycházek, drobných ručních prací, ale i trénování paměti či terapeutických cvičení.

Semilská domovinka nabízí společenskou místnost, kuchyňku či odpočinkovou místnost.
FOTO: ARCHIV MĚSTA SEMILY

Lena Mlejnková, místostarostka Semil.
FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down