Dopravní strategie ČR počítá s dalším rozšířením zpoplatnění silnic

Ještě před demisí premiéra Petra Nečase jeho vláda podpořila v polovině června návrh dopravní politiky ČR pro období let 2014-2020. Ten mj. počítá s dalším rozšířením placení mýta na silnicích I. třídy.

Omožném rozšíření platby mýta pro nákladní auta na všechny komunikace I. třídy i na minimálně vybrané silnice nižších tříd se diskutuje již delší dobu, přičemž tento plán má své odpůrce i příznivce.

Aktuálnost tématu případného rozšíření zpoplatněných komunikací však brzy vzroste ještě více, neboť v roce 2016 končí smlouva na provoz současného mýtného systému s firmou Kapsch a začne se hledat nový provozovatel, případně se bude řešit i změna technologie z mikrovlnné na satelitní. »Při jednání o dalším osudu mýtného systému je nutné předem zvážit ekonomický efekt všech variant,« prohlásil ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Podle jeho resortu nesmí například režijní náklady na zpoplatnění komunikací nižších tříd přesáhnout 30 procent vybrané částky.

MUSÍ SE ZABRÁNIT OBJÍŽDĚNÍ ZPOPLATNĚNÝCH ÚSEKŮ

Jak konstatoval hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy ČSSD Milan Chovanec, cestou není plošné rozšíření mýta na všechny silnice I. třídy a případně část komunikací nižších tříd – faktický výnos z mýta by se tím prý výrazně nezvedl. »Určitě nelze mluvit o nějakém dalším příjmu pro kraje. Nám jde dlouhodobě jen o to, aby kamiony neobjížděly nynější placené úseky,« upozornil.

Sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia tvrdí, že mýtné na silnicích I. třídy je ekonomicky zdůvodnitelné jen na zhruba tisíci jejich kilometrů. Dopravci argumentují i tím, že navržené řešení by postihlo hlavně místní zásobování a v konečném důsledku by se projevilo na cenách zboží a služeb. Dopravní expert Petr Moos připomněl další aspekt: »Vláda by v tendru na výběr mýta měla očekávat řešení, které bude optimální, jež nezatíží krajinu velkým počtem železných bran apod.«

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA ZNEHODNOCUJE INVESTICE

Dopravní strategie počítá i s upřednostněním údržby stávajících komunikací před výstavbou nových. »Jinak by se znehodnocovaly již vložené investice a zanedbaná dopravní infrastruktura by se znovu vracela do seznamu investičních potřeb,« upozornilo Ministerstvo dopravy.

Podle šéfa resortu financí Miroslava Kalouska se v příštích letech musí stabilizo-vat investice do dopravní infrastruktury z národních zdrojů na úrovni 43 mld. Kč ročně, aby bylo možné dlouhodobě plánovat jednotlivé projekty. Jen na údržbu a opravy infrastruktury je prý nutné ročně vynaložit 29 mld. Kč. Má přitom jít o minimální částku, kterou je nutné investovat, aby dál postupně neklesala kvalita silniční sítě.

Ministerstvo dopravy proto požaduje, aby stát dodržel střednědobé rozpočtové rámce, a na několik let dopředu se tak mohlo počítat s minimálně přibližnou částkou určenou na investice do dopravní infrastruktury.

TOMÁŠ JOHÁNEK

BUILDING NEWS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *